e-ISSN: 2146-2119
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kapak Resmi
       

e - ISSN 2146-2119

Teknik Bilimler Dergisi (Tek Bil Der), 2009 yılında kurulmuş uluslararası hakemli bir e-dergidir. Tek Bil Der, 2011 yılından itibaren düzenli olarak Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Dergi, teknik ve uygulamalı bilimler alanında özgün araştırma makalelerinin yanı sıra derleme türünde bilimsel çalışmaları da kabul edilebilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; editörler ve hakemler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara, yazarların isimleri de hakemlere bildirilmez. Dergi, genel olarak Türkçe yazılmış makaleleri kabul etmektedir. 
Teknik Bilimler Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır. 
*Google Scholar 

*Research Bib 

*BASE 

*ASOS INDEX