Amaç

Dergimizde, Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış özgün niteliği olan araştırma kategorisindeki bilimsel makalelerin yanı sıra  teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türündeki yayımlanır. Bu kategorideki makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması beklenir. 

Kapsam

Teknik Bilimler Dergisi, 2009 yılında kurulmuş bir bilimsel dergidir. Dergimiz, 2011 yılından itibaren mühendislik ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli indeksli bir dergidir.