About

Önemli duyuru,

Dergi baskı maliyetlerindeki artış ve bilimsel yayıncılıktaki son yönelimlere bağlı olarak Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi’nin 2021 yılı 1. sayıdan itibaren elektronik ortamda yayımlanmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte basımı yapılan sınırlı sayıda ki dergi, sorumlu yazar ve ilgili diğer kurumlar ile paylaşılmaya devam edilecektir. Derginin ilgili sayılarına önceki sayılarda olduğu gibi “pdf” olarak dernek web sayfası ve DergiPark üzerinden ulaşılabilecektir.

Saygılarımızla.