Aim & Scope

Bilindiği gibi bitkiler başta olmak üzere hayvanlar ve insanlara değişik yollarla zarar veren organizmalara karşı kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığının tehdit edilmesi, gıda maddelerindeki ilaç kalıntıları, doğal düşmanların ve yaban hayatın öldürülmesi sonucu doğal dengenin bozulması, ana zararlı olmayan bazı potansiyel zararlıların ana zararlı durumuna geçmesi, kültür bitkilerinde fitotoksiteye neden olması, sık ve gereksiz ilaçlamalarla mücadele masrafının artması, hava–su-toprak kirlenmesi vb. birçok olumsuzlukları ortaya çıkarmaktadır. Bu olumsuzlukları gidermek veya en aza indirmek için de kimyasal savaşıma alternatif çağdaş, çevre dostu yöntemlere geçilmekte ve bunların da en başında Biyolojik Mücadele gelmektedir. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi’nin amacı sürdürülebilir bir tarımsal üretim için biyolojik mücadele konusunda yapılan bilimsel çalışmalar soncunda hazırlanan makaleleri yayınlamaktır.


1.   Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği'nin yayın organıdır.

2.  Dergi zararlılar, hastalıklar ve yabancı otların biyolojik mücadele etmenleri (böcekler, akarlar, nematodlar, bakteriler, funguslar, virüsler, antogonistler vb.) üzerinde yapılan faunistik, sistematik, biyolojik, ekolojik, av-avcı, konukçu­parazitoit ilişkileri, antogonistlik, ilaçların yararlılar üzerindeki yan etkileri vb. temel ve uygulamalı orijinal çalışmaları yayımlar. Ayrıca entegre mücadele içinde biyolojik mücadele ve biyolojik mücadelenin başarısını artıracak biyoteknik mücadele çalışmaları da derginin ilgi alanı içindedir.

3.  Dergide, yukarıda belirtilen konularda olmak üzere özgün bilimsel çalışma, bilimsel not ve yayın kurulu tarafından davet edilen derleme çalışmalar da yayımlanır.

4.   Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

5.  Çalışmanın daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanması için değerlendirme aşamasında olmaması gerekir.

6.   Yurtiçi - yurtdışı bilimsel toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulmuş ve sadece özeti basılmış çalışmalar da sunum yeri belirtilmek koşuluyla yayımlanabilir.

7.   Her çalışma için, başvuru sırasında "Dernek Yönetim Kurulu”’nun o yıl için belirlediği basım ücreti alınır.

8.   Elektronik ortamda gönderilen orijinal çalışmalar yayın kurulu tarafından belirlenen an az 2 hakem tarafından incelendikten sonra eserin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir.

9.   Dergide yayınlanması için başvurusu yapılan eserlerle birlikte “Telif Hakkı Formu” da tüm yazarlar tarafından imzalanarak gönderilmelidir.

10. Basılan çalışmalar için yazarlarına telif ücreti ödenmez.

11. Dergide basılan makalelerde görülen bilimsel hataların sorumluluğu yazarlarına aittir.


Period Months
July December