Journal Boards

Editorial Board

Cengiz KAZAK Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü, ADANA

Mehmet Rifat ULUSOY Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü, ADANA

Kamil KARUT Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü ADANA

Ali ERKILIÇ Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü, ADANA

Serkan PEHLİVAN Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü, ADANA

Hilmi TORUN Biyolojik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ADANA

İngilizce dil editörü

Gregory T. SULLIVAN