Year 2007, Volume 0 , Issue 49, Pages 43 - 72 2014-10-10

Burdur Havzasında kütle hareketleri ve yarılmaların jeomorfolojik özellikleri
Geomorphological features of mass movements and cracks in Burdur basin

Nurfettin KAHRAMAN [1]


Makalenin tam metni için pdf e tıklayınız.

Please click pfd for the paper.

Burdur Havzası, kilitle hareketleri, heyelan, tansiyon çatlağı
 • ATALAY, l. 1977 Burdur havzası ve çevresinin jeomorfolojik gelişimi. Jeomorf. Derg. S: 6 s:93-l £0 ANKARA
 • DEMİRTAŞ, R.-YAMAN, M.—ERAVCl, B. 2003 Batı Anadolu Bölgesinde yüzeyde gözlenen yarıklar deprem kırıkları mı? Yakın gelecekteki olası büyük bir Depremin habercisi mi? Zemin yenilmeleri mi? Örnek çalışma: Ödemiş _ KınıkmEberaBnrdur. Afet Isl. Gen. Md. lüğü Deprem Araş. Dairesi Bşk.lığı Aktif Tektonik Araştırma Grubu. Ankara
 • DOLMAZ,M. N.—HİSARLI, M.-ORBAY, N. 2003 Burdur havzasının bouguer gravite verileri ile yorumu(inteıpretation bouguer gravity data of Burdur basin). Ist. Unierrbilirnleri Derg. C:l6 S: 1
 • ERİNÇ,S.—BENER, ill.—SUNGUR, ii.—GÖÇMEN, K. 1971 Burdur Depremi. İst. Üniv. Yay. 'No: 1707 ”İSTANBUL
 • ERTUNÇ, A.MvKARAGÜZEL, ll.—YAĞMURLU, F.—TÜRKER, A. Ft.—KESKİN, N. 2001 Burdur Belediyesi kent merkezi ve yakın çevresinin depremselliği__ ve yerleşime uygunluk açısından incelenmesi sonuç raporu. SDU Müh. Mim. Fak. (SDU AR—GE) ISPARTA
 • lLKlŞlK, M.-OKTAY, FX,—EREN. RH. 2002 Burdur (merkez) içme suyu isale hattı Göl geçişi jeolojik/jeoteknik etüd raporu. T.C. Bayındırlık ve Iskan Bak. Iller Ban. Gen. Müd. S.Böl. Müd. Rapor No: 2002—299 (basılmamış). ,
 • KARAMAN, M. E. 1986—21 Burdur ili ve çevresindeki yerleşim alanlarının depremselliği. Müh. Jeolojisi Bül. No: 8 s: 23—30 İSTANBUL
 • KARAMAN, M. B. l986—b Burdur dolayının genel stratigralisi. Akdeniz Ünivlsparta Müh. Fak. Derg. S: 2 s223m36 ISPARTA
 • KlZİROĞLU,l. —TURAN, l..—ERDOĞAN, A. 1995 Burdur çölü havzasının entegre koruma ve kullanım planlaması üzerine bir araştırma. Hacettepe Univ. Eğt. Fak. Derg. Sayı: 11 3:37— 48 ANKARA
 • KOÇYİĞİT, A. 1984 Güneybatı Türkiye ve yakın dolaylarında levha içi yeni tektonik gelişim. TJK Bül. C227 s:1—16 ANKARA
 • MTA Isparta J 10 Paftası Jeoloji Haritası. 1997 MTA Gen. Müdlüğü. ANKARA. Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 49, S. 73—88, İstanbul 2007 KOZAKLl (NEVŞEHİR) JEOTERMAL SAHASI’NDA
 • OLUŞAN ÖRTÜ-ÇÖKME DOLİNİ’NİN (COVER— COLLAPSE
 • SINKHOLE) OLUŞUMU ve SONUÇLARI nar—(ısırması BİR DEĞERLENDİRME
 • The Cover—Collapse Sinklıole that Occnred in the Geothermal Area in
 • Kozaklı / Nevşehir, Central Anatolia: An Evaluation of Its Formation " and Consequences İbrahim KOPAR *
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Nurfettin KAHRAMAN

Dates

Publication Date : October 10, 2014

Bibtex @ { tcd227836, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Turkish Geographical Society}, year = {2014}, volume = {0}, pages = {43 - 72}, doi = {10.17211/tcd.77129}, title = {Burdur Havzasında kütle hareketleri ve yarılmaların jeomorfolojik özellikleri}, key = {cite}, author = {Kahraman, Nurfettin} }
APA Kahraman, N . (2014). Burdur Havzasında kütle hareketleri ve yarılmaların jeomorfolojik özellikleri . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (49) , 43-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21232/227836
MLA Kahraman, N . "Burdur Havzasında kütle hareketleri ve yarılmaların jeomorfolojik özellikleri" . Türk Coğrafya Dergisi 0 (2014 ): 43-72 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21232/227836>
Chicago Kahraman, N . "Burdur Havzasında kütle hareketleri ve yarılmaların jeomorfolojik özellikleri". Türk Coğrafya Dergisi 0 (2014 ): 43-72
RIS TY - JOUR T1 - Burdur Havzasında kütle hareketleri ve yarılmaların jeomorfolojik özellikleri AU - Nurfettin Kahraman Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 72 VL - 0 IS - 49 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Burdur Havzasında kütle hareketleri ve yarılmaların jeomorfolojik özellikleri %A Nurfettin Kahraman %T Burdur Havzasında kütle hareketleri ve yarılmaların jeomorfolojik özellikleri %D 2014 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V 0 %N 49 %R %U
ISNAD Kahraman, Nurfettin . "Burdur Havzasında kütle hareketleri ve yarılmaların jeomorfolojik özellikleri". Türk Coğrafya Dergisi 0 / 49 (October 2014): 43-72 .
AMA Kahraman N . Burdur Havzasında kütle hareketleri ve yarılmaların jeomorfolojik özellikleri. Türk Coğ. Derg.. 2014; 0(49): 43-72.
Vancouver Kahraman N . Burdur Havzasında kütle hareketleri ve yarılmaların jeomorfolojik özellikleri. Türk Coğrafya Dergisi. 2014; 0(49): 43-72.