Year 2007, Volume 0 , Issue 48, Pages 73 - 94 2014-10-15

Erzurum nüfusunun sosyo ekonomik göstergeleri ve Doğu Anadoludaki ilk merkezleriyle karşılaştırılması
Socioeconomic indications of the population of Eruzurum and the comparison with province centers in Eastern-Anatolia

Çiğdem ÜNAL [1]


Makale tam metni için pdf e tıklayınız.
Please click the pdf for the full text.
Socioeconomic structure, population, factor anafvsis. educational indications, heath indications. economic indications
 • Bery, B., 1965. Brain the Identification of Forces of Rural Poverty. Areas of Economıc Stres
 • İn Canada, Queens University Pres, Kingston. Chenery, H., 1983. lnteractıon Between Theory and Observation in Development. World Development, 11-10
 • Çetik. S., 1992. Türkiye Şehir ve Köy Nüfusunun Yaş ve Cinsiyet Yapısı 1980—1985. TC
 • Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü, Ankara. Dinçer, B.,1996. lilerin Sosyo— Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması. DPT Yay. Ankara.
 • Doğanay, H., 1983. Erzurum’un Şehirsel Fonksiyonları ve Başlıca Planlama Sorunları.Atatürk
 • Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü (Doçentlik Tezi) , Erzurum. Doğanay, H.,l99l . Demografya (Nüfus Bilimi). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi , Erzurum. DPT, 2001 .Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (Nüfus, Demografik Yapı, Göç Özel
 • İhtisasKomisyonu Raporu) Ankara. Genel Nüfus Sayımı, 2000, Nüfusun Sosyal ve Ekonoınik Nitelikleri. T.C.BaşbakanlıkDevlet
 • İstatistik Enstitüsü. Hadden, J.,K.,- Borgatta E.F., 1965. American Cıtıes Their Characteristics. Chicago hnp://lıdr.undp.org/lıdrl 990/statics http: ı’hdr.undp.org/hdr2000/statics http:/fwwwdiegovtr
 • Human Developpment Report, World Bank 1990.
 • Özçağlar, A., - Kasarcı, R., 1996. Türkiye’de Hanehalkı Sayılarının Coğrafi Dağılışı. Ankara
 • Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sayı 5, Ankara. Özgüç, N., 2006. İnsan ve Mekan- Türkiye Ziraatinda Kadın Gücü; 1955-2000. Çantay Kitabevi, İst.
 • Özgür, E.,M., 1996. İl ve İlçe Merkezlerimizin, Faal Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına
 • DDağılımı Bakımından Sınıflandırılması. Ankara Üniversitesi Türkiye CoğrafyasıAraştırma ve Uygulama Merkezi, Sayı 5, Ankara. Özgür, E.,M, 2003. XXI. Yüzyılını Başında Türkiye Nüfusu.Ankara Üniversitesi
 • TürkiyeCoğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cilt 1,Sayı ], Ankara. Özgür, E., M., 2004. Türkiye’de Toplam Doğurganlık Hızının Mekansal Dağılımı.
 • AnkaraÜniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Cilt 2,Sayı Z,Ankara. Rummel, R., J., 2002. Understanding Factor Analysis.University of Hawaii, 3-20, AIaha
 • Tandoğan, A.,l998. Türkiye Nüfusu Demografik ve Genel Kavramlar. Lega Kitabevi,Trabzon. Timor, A., N., 2006.İnsan ve Mekan - Çocukların Coğrafyasına Genel Bir Bakış .Çantay Kitabevi. İstanbul
 • Turkay. M., 1995. Gelişme İktisadının Gelişimi, Gelişme iktisadı, Kuram—Eleştiri-Yorum.
 • Gelişme Ekonomisi, Beta Yayın Dağıtım, İstanbul Türkiye İstatistik Yıllığı,] 999. T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. Türkiye İstatistik Yıllığı,2001. T.C Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü.
 • İstatistiklerle Türkiye,2006. T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Vehid, S.,2000. Temel Demografik ve Sağlık Düzeyi Ölçütleri Açısından Türkiye İle Avrupa
 • Birliği’ne Üye Ülkelerin Karşılaştırılması. Cerrahpaşa Tıp Dergisi Cilt (Sayı)31 (2).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Çiğdem ÜNAL

Dates

Publication Date : October 15, 2014

Bibtex @ { tcd227844, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {}, publisher = {Turkish Geographical Society}, year = {2014}, volume = {0}, pages = {73 - 94}, doi = {10.17211/tcd.02388}, title = {Erzurum nüfusunun sosyo ekonomik göstergeleri ve Doğu Anadoludaki ilk merkezleriyle karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Ünal, Çiğdem} }
APA Ünal, Ç . (2014). Erzurum nüfusunun sosyo ekonomik göstergeleri ve Doğu Anadoludaki ilk merkezleriyle karşılaştırılması . Türk Coğrafya Dergisi , 0 (48) , 73-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21233/227844
MLA Ünal, Ç . "Erzurum nüfusunun sosyo ekonomik göstergeleri ve Doğu Anadoludaki ilk merkezleriyle karşılaştırılması" . Türk Coğrafya Dergisi 0 (2014 ): 73-94 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tcd/issue/21233/227844>
Chicago Ünal, Ç . "Erzurum nüfusunun sosyo ekonomik göstergeleri ve Doğu Anadoludaki ilk merkezleriyle karşılaştırılması". Türk Coğrafya Dergisi 0 (2014 ): 73-94
RIS TY - JOUR T1 - Erzurum nüfusunun sosyo ekonomik göstergeleri ve Doğu Anadoludaki ilk merkezleriyle karşılaştırılması AU - Çiğdem Ünal Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 94 VL - 0 IS - 48 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Erzurum nüfusunun sosyo ekonomik göstergeleri ve Doğu Anadoludaki ilk merkezleriyle karşılaştırılması %A Çiğdem Ünal %T Erzurum nüfusunun sosyo ekonomik göstergeleri ve Doğu Anadoludaki ilk merkezleriyle karşılaştırılması %D 2014 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V 0 %N 48 %R %U
ISNAD Ünal, Çiğdem . "Erzurum nüfusunun sosyo ekonomik göstergeleri ve Doğu Anadoludaki ilk merkezleriyle karşılaştırılması". Türk Coğrafya Dergisi 0 / 48 (October 2014): 73-94 .
AMA Ünal Ç . Erzurum nüfusunun sosyo ekonomik göstergeleri ve Doğu Anadoludaki ilk merkezleriyle karşılaştırılması. Türk Coğ. Derg.. 2014; 0(48): 73-94.
Vancouver Ünal Ç . Erzurum nüfusunun sosyo ekonomik göstergeleri ve Doğu Anadoludaki ilk merkezleriyle karşılaştırılması. Türk Coğrafya Dergisi. 2014; 0(48): 73-94.