Year 2017, Volume 11 , Issue 3, Pages 179 - 182 2017-08-01

Disease in a Neonatal Intensive Care Unit Retrospective Evaluation of the Infants with Congenital Heart
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Bebeklerde Saptanan Konjenital Kalp Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Zahide Yalaki [1] , Nurdan Çiftçi [2] , Semra Kara [3] , Fatma İnci Arıkan [4] , Yıldız Bilge Dallar [5]


Objective: The aim of this study was to retrospectively evaluate the frequency and distribution of congenital heart disease in the infants monitored in our neonatal intensive care unit.Material and Methods: The files of the infants hospitalized in our neonatal intensive care unit between January 2012 and June 2013 were evaluated retrospectively. Data related to type of delivery, birth weight, gender, congenital heart disease diagnosed intrauterine or not, diagnosis at hospitalization and echocardiographic results were considered.results: There were 631 infants monitored in our neonatal intensive care unit during the study period. Among them, 68.9% were term and 53.7% were male, 88.8% of the infants (n=56) with congenital heart disease were admitted to the hospital for a complaint unrelated to the cardiovascular system. Respiratory problems were the most common reason of admission (46%). Echocardiography was performed in 123 infants; 48.8% of them had normal findings, while 51.2% (63) had congenital heart disease. We found ventricular septal defect (30.2%), atrial septal defect (22.2%), ductus arteriosus (22.2%), peripheral pulmonary stenosis (11.1%), bicuspid aorta (3.2%), atrioventricular septal defect (9.5%), and tricuspid deficiency (1.6%) in these infants. The mothers of eight infants (12.6%) with congenital heart disease had diabetes. These infants mostly had ventricular septal defect and atrial septal defect.conclusion: Careful examination and follow-up of a neonate are important for early diagnosis and treatment of congenital heart disease, even when they present to a hospital with a complaint unrelated to the cardiovascular system. We believe that echocardiographic evaluation is necessary, in case of a suspicion of congenital heart disease
Amaç: Çalışmada, yenidoğan yoğun bakım ünitemizde izlenen yenidoğanlar içerisinde konjenital kalp hastalığı tanısı alan hastaların sıklığı ve hastalık dağılımının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Ocak 2012-Haziran 2013 tarihleri arasında hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Doğum şekli, doğum ağırlığı, cinsiyeti, yatış nedenleri, intrauterin tanı alıp almadıkları, ekokardiyografi sonuçları kaydedildi.Bulgular: Yenidoğan yoğun bakım ünitesine bu dönem içerisinde 631 bebek yatırılmıştı. Bunların %68.9’u term doğum ve %53.7’i erkekti. Konjenital kalp hastalığı tanısı alan bebeklerin %88.8’i (n=56) kardiyovasküler sistem dışı nedenler ile hastaneye yatırılmışlardı. Tanı alan bebeklerin en sık yatış nedeni solunum sıkıntısı (%46)’dı. Ekokardiyografik inceleme yapılan 123 hastanın %48.8’inde normal bulgular elde edildi ve 63’ünde (%51.2) konjenital kalp hastalığı saptandı. Hastaların %30.2’inde ventriküler septal defekt, %22.2’inde atriyal septal defekt, %22.2’inde patent duktus arteriozus, %11.1’inde periferik pulmoner stenoz, %3.2’inde biküspit aorta, %9.5’inde atriyoventriküler septal defekt, %1.6’ında triküspit yetmezlik saptandı. Konjenital kalp hastalığı saptanan sekiz bebeğin (%12.6) annesinde diyabetes mellitus öyküsü mevcuttu. Bu bebeklerde en sık ventriküler septal defekt ve atriyal septal defekt saptandı.Sonuç: Yenidoğanlar yoğunbakım ünitesine kardiyovasküler sistem dışı nedenlerle yatırılmış olsa bile, dikkatli fizik muayene ve izlem, konjenital kalp hastalıklarının erken tanı ve tedavisi açısından önemlidir. Konjenital kalp hastalığı şüphesi olduğunda ekokardiyografik değerlendirmenin yapılması gerektiğini düşünülmüştür.
 • Flanagan MF, Yeager SB, Weindling SN. Cardiac disease. In: MacDonald MG, Seshia MMK, Mullet MD (eds). Avery’s Neonatology Pathophysiology and Management of the Newborn. 6th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins, 2005:633- 709.
 • Samânek M. Children with congenital heart disease: Probability of natural survival. Pediatr Cardiol 1992;13:152-8.
 • Hoffman JI, Kaplan S. The incidence of congenital heart disease. J Am Coll Cardiol 2002;39:1890-900.
 • Frank LH, Bradshaw E, Beekman R, Mahle WT, Martin GR. Critical congenital heart disease screening using pulse oximetry. J Pediatr 2013;62:445-53.
 • Kemper RA, Mahle WT, Martin GR, Cooley C, Kumar P, Morrow WR, et al. Strategies for implementing screening for critical congenital heart disease. Pediatrics 2011;128:1259-67.
 • Mahle WT, Newburger JW, Matherne GP, Smith FC, Hoke TR, Koppel R, et al. Role of pulse oximetry in examining newborns for congenital heart disease: A scientific statement from the AHA and AAP. Pediatrics 2009;124:823-36.
 • Güven H, Bakiler AR, Kozan M, Aydınoğlu H, Helvacı M, Dorak C. Echocardiographic screening in newborn infants. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006;49:8-11.
 • Aydoğdu SA, Türkmen M, Özkan P. Adnan Menderes Üniversitesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen bebeklerde doğumsal kalp hastalığı sıklığı. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2008;9:5-8.
 • Loffredo CA. Epidemiology of cardiovascular malformations: Prevalence and risk factors. Am J Med Genet 2000;97:319-25.
 • Zan S, Yapıcıoğlu H, Erdem S, Özlü F, Satar M, Özbarlas N ve ark. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde son beş yılda izlenen konjenital kalp hastalarının retrospektif incelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015; 58:7-16.
 • Ekici F, Ünal S, Dablan S, Alpan N, Çevik B, Vidinlisan S. Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki 119 bebeğin klinik ve ekokardiyografik değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2010;4:22-9.
 • Saenz RB, Beebe DK, Triplett LC. Caring for infants with congenital heart disease and their families. American Family Physician 1999; 59:1857-68.
 • Edwards WD. Classification and terminology of cardiovascular anomalies. In: Allen HD, Gutgessell HP, Clark EB, Driscoll DJ (eds). Moss &Adams Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents, including the Fetus and Young Adult. 6th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkins, 2001:118-37.
Other ID JA96TN32HU
Journal Section Research Article
Authors

Author: Zahide Yalaki
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Nurdan Çiftçi
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Semra Kara
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Fatma İnci Arıkan
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Author: Yıldız Bilge Dallar
Institution: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Dates

Publication Date : August 1, 2017

Bibtex @ { tchd546611, journal = {Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi}, issn = {1307-4490}, eissn = {2148-3566}, address = {Şehit Ömer Halisdemir Cad. Kurtdereli Sok. No:10 ANKARA}, publisher = {Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {11}, pages = {179 - 182}, doi = {}, title = {Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Bebeklerde Saptanan Konjenital Kalp Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yalaki, Zahide and Çiftçi, Nurdan and Kara, Semra and Arıkan, Fatma İnci and Dallar, Yıldız Bilge} }
APA Yalaki, Z , Çiftçi, N , Kara, S , Arıkan, F , Dallar, Y . (2017). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Bebeklerde Saptanan Konjenital Kalp Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 11 (3) , 179-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44274/546611
MLA Yalaki, Z , Çiftçi, N , Kara, S , Arıkan, F , Dallar, Y . "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Bebeklerde Saptanan Konjenital Kalp Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 11 (2017 ): 179-182 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tchd/issue/44274/546611>
Chicago Yalaki, Z , Çiftçi, N , Kara, S , Arıkan, F , Dallar, Y . "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Bebeklerde Saptanan Konjenital Kalp Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 11 (2017 ): 179-182
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Bebeklerde Saptanan Konjenital Kalp Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi AU - Zahide Yalaki , Nurdan Çiftçi , Semra Kara , Fatma İnci Arıkan , Yıldız Bilge Dallar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 182 VL - 11 IS - 3 SN - 1307-4490-2148-3566 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Bebeklerde Saptanan Konjenital Kalp Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi %A Zahide Yalaki , Nurdan Çiftçi , Semra Kara , Fatma İnci Arıkan , Yıldız Bilge Dallar %T Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Bebeklerde Saptanan Konjenital Kalp Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi %D 2017 %J Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi %P 1307-4490-2148-3566 %V 11 %N 3 %R %U
ISNAD Yalaki, Zahide , Çiftçi, Nurdan , Kara, Semra , Arıkan, Fatma İnci , Dallar, Yıldız Bilge . "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Bebeklerde Saptanan Konjenital Kalp Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 11 / 3 (August 2017): 179-182 .
AMA Yalaki Z , Çiftçi N , Kara S , Arıkan F , Dallar Y . Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Bebeklerde Saptanan Konjenital Kalp Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hast Derg. 2017; 11(3): 179-182.
Vancouver Yalaki Z , Çiftçi N , Kara S , Arıkan F , Dallar Y . Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Bebeklerde Saptanan Konjenital Kalp Hastalıklarının Retrospektif Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2017; 11(3): 182-179.