Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 1 - 16 2019-07-09

Environmental Sensitivity, Approaches and Solutions in Winter Tourism Destinations: Sample of Palandöken Hotels
Kış Turizm Merkezlerinde Çevre Duyarlılığı, Yaklaşım ve Çözümler: Palandöken Otelleri Örneği

Nihan Akdemir [1]


It is estimated that global warming will cause the number of snowy days in winter tourism centers to decrease and the winter tourism to lose power. This case leads the hotels located in winter tourism centers to take more precautions. Therefore, the purpose of this study is to explore the views of the managers of the hotels which serve for winter tourism about environmental changes, their environmentalist approaches and whether they regard the certificate of environment as a marketing strategy. For this purpose, qualitative data were collected from the managers of the hotels on Palandöken through semi-structured interviews. It was tried to understand whether the Palandöken destination is affected by the environmental changes and the levels of the environmental protection measures taken by the managers in the hotels they work for. The results of the study showed that the hotels managers think hotels cause environmental changes; they guess that beach hotels and hotels in city centers will be much more affected than winter tourism hotels; they agree that Palandöken will also be influenced by this environmentally negative changes; and they take different measures about this problem.

Küresel ısınmanın kış turizmi merkezlerinde karlı gün sayısının azalmasına ve kış turizminin güç kaybetmesine neden olacağı beklenmektedir. Bu durum kış turizmi merkezlerinde yerleşik otelleri daha fazla oranda tedbir almaya itmektedir. Bu çalışmanın amacı, kış turizmine odaklı hizmet sunan otellerin yöneticilerinin çevresel değişimlere bakış açılarını, çevreci yaklaşımlarını, çevre sertifikasını pazarlama stratejisi olarak görüp görmediklerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Palandöken’de yerleşik otel yöneticileri ile yarı yapılandırılmış mülakat yapılarak nitel veri elde edilmiştir. Konu kapsamında Palandöken destinasyonunun çevresel değişimlerden etkilenip etkilenmediği ve otel yöneticilerinin çalıştıkları otelde çevre koruma ile ilgili yapılan faaliyetlerin düzeyi de anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonuçları, yöneticilerin, otellerin çevresel değişimlere neden olduğunu düşündüklerini, çevresel bozulmadan kış otellerine göre kıyı ve şehir otellerinin daha fazla etkileneceğini tahmin ettiklerini, Palandöken’in de çevresel kötüye gidişi hissedeceği konusunda hem fikir olduklarını bu hususta değişik tedbirler aldıklarını göstermiştir.

 • Akış, S. (2001). Sürdürülebilir Turizm: Bir Alan Araştırmasının Sonuçları. Anatolia; Turizm Araştırmaları Dergisi, 12, 17-25.
 • Akkuş, G. & Akkuş, Ç. (2018). Kış Turizmi Destinasyonu Paydaşlarının Çevre Yönetimine İlişkin Algılarının Nitel Bir Yöntemle Çözümlenmesi, Kastamonu üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 20 (1), 117-135.
 • APAT (2002). Italian National Agency for the Protection of the Environment and for Technical Services (APAT). Tourist accommodation EU eco-label award scheme—Final Report, Roma.
 • Arslan, E. & Emeksiz, M. (2016. Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Konusunun Bibliyometrik Profili ve Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism,1 (1), 1-12.
 • Atay, L., Dilek, E. & Yıldırım, M. (2013). Green Hotel Management and Green Star Practice: A Case Study Of Best Western President Istanbul Hotel, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10 (1), 2013, 71-85.
 • Bohdanowicz, P. (2006). Environmental awareness and initiatives in the Swedish and Polish hotel industries—survey results, Hospitality Management, 25, 662–682.
 • Chan, E. S. (2014). Green Marketing: Hotel Customers’ Perspective. Journal of Travel & Tourism Marketing, 31 (8), 915-936.
 • Chen, Y.C. & Chen, Y.T. (2012). The Advantages of Green Management for Hotel Competitiveness in Taiwan: In the Viewpoint of Senior Hotel Managers. Journal of Management and Sustainability, 2 (2), 211-218.
 • Çakmak, B. & Gökalp, Z. (2011). İklim Değişikliği ve Etkin Su, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 4 (1), 87-95.
 • Çalık, İ., Pekerşen, Y., Şen, B.G. & Kılıç, M. (2018). Kayak Tesislerinde Çevreye Duyarlı Uygulamalar: Palandöken Kayak Merkezi Örneği. Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi "Kış Turizmi ve Yıldız Dağı”.198-205, Sivas.
 • Damm, A., Greuell, W., Landgren, O.& Prettenthaler, F. (2017). Impacts of +2 _C Global Warming on Winter Tourism Demand in Europe, Climate Services 7, 31–46.
 • Elsasser, H. & Bürki, R. (2002). Climate Change as a Threat to Tourism in the Alps. Climate Research, 20, 253-257.
 • Erdogan, N., & Baris, E. (2007). Environmental Protection Programs and Conservation Practices of Hotels in Ankara, Turkey. Tourism Management, 28, 604-614.
 • Huybers, T., & Bennett, J. (2003). Environmental Management and the Competitiveness of Nature-Based Tourism Destinations. Environmental and Resource Economics, 24 (3), 213-233.
 • İlban, M. O. ve Kaşlı, M. (2008). Kış Turizmi. İçinde: N. Hacıoğlu ve C. Avcıkurt (Ed.), Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Ankara: Nobel Yayıncılık, 319-342.
 • Kahraman, N & Türkay, O. (2014). Turizm ve Çevre. (6.Baskı) Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Korkmaz, H & Atay, L. (2017). Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama ve Çevre Sertifikalarının Değerlendirilmesi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (4) 113-126.
 • Koşan, A. (2013). Kış Sporları Turizmi – Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken’de Bir Uygulama). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (2): 293-324.
 • Kutluay-Tutar, F. (2015). Yeşil Ekonomi, Yeşil Turizm: Türkiyede Turizm Sektöründe Yeni Trend Yeşillenen Oteller Projesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (13), 328-352. Mensah, I. (2004). Environmental Management Practices in US Hotels. http://www.hotel-online.com/News/ 1-14.
 • Mensah, I. (2005). Environmental Management Practices among Hotels in the Greater Accra Region. International Journal of Hospitality Management, 25, 414-431.
 • Molina-Azorın, J.F., Claver-Cortes, E., Pereira-Moliner, J. & Tarİ, J.J. (2009). Environmental Practices and Firm Performance: an Empirical Analysis in the Spanish Hotel İndustry, Journal of Cleaner Production, 17, 516–524.
 • Morrison, P & Selman, P. (1991). Tourism and the Environmet: a Case Study from Turkey, The Environmentalist, 11 (2), 113-129.
 • Muhacir. E. S. A. ve Yaman, Y. K. (2016). Turizmin Çeşitlendirilmesi Stratejisi Bağlamında Artvin’de Kış Turizmi Odaklı Rekreasyon Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu, 381-388, Erzurum.
 • Robinot, E. & Giannelloni, J.L. (2010). Do Hotels' “Green” Attributes Contribute to Customer Satisfaction?", Journal of Services Marketing, 24 (2), 157-169.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 10.07.2018 Tarihinde, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html
 • Trung, D.N. & Kumar, S. (2005). Resource use and waste management in Vietnam hotel industry, Journal of Cleaner Production 13, 109–116.
 • Vanat, L. (2017). 2017 International Report on Snow & Mountain Tourism - Overview of the Key Industry Figures for Ski Resorts, (9th Edition), Switzerland.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10.bs) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Nihan Akdemir (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 9, 2019

Bibtex @research article { tdtad503199, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {1 - 16}, doi = {}, title = {Kış Turizm Merkezlerinde Çevre Duyarlılığı, Yaklaşım ve Çözümler: Palandöken Otelleri Örneği}, key = {cite}, author = {Akdemir, Nihan} }
APA Akdemir, N . (2019). Kış Turizm Merkezlerinde Çevre Duyarlılığı, Yaklaşım ve Çözümler: Palandöken Otelleri Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tdtad/issue/46926/503199
MLA Akdemir, N . "Kış Turizm Merkezlerinde Çevre Duyarlılığı, Yaklaşım ve Çözümler: Palandöken Otelleri Örneği". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tdtad/issue/46926/503199>
Chicago Akdemir, N . "Kış Turizm Merkezlerinde Çevre Duyarlılığı, Yaklaşım ve Çözümler: Palandöken Otelleri Örneği". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Kış Turizm Merkezlerinde Çevre Duyarlılığı, Yaklaşım ve Çözümler: Palandöken Otelleri Örneği AU - Nihan Akdemir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 4 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Kış Turizm Merkezlerinde Çevre Duyarlılığı, Yaklaşım ve Çözümler: Palandöken Otelleri Örneği %A Nihan Akdemir %T Kış Turizm Merkezlerinde Çevre Duyarlılığı, Yaklaşım ve Çözümler: Palandöken Otelleri Örneği %D 2019 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Akdemir, Nihan . "Kış Turizm Merkezlerinde Çevre Duyarlılığı, Yaklaşım ve Çözümler: Palandöken Otelleri Örneği". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (July 2019): 1-16 .
AMA Akdemir N . Kış Turizm Merkezlerinde Çevre Duyarlılığı, Yaklaşım ve Çözümler: Palandöken Otelleri Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(1): 1-16.
Vancouver Akdemir N . Kış Turizm Merkezlerinde Çevre Duyarlılığı, Yaklaşım ve Çözümler: Palandöken Otelleri Örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(1): 16-1.