Year 2018, Volume 16 , Issue 1, Pages 42 - 57 2018-06-28

Üniversite Öğrencilerinin Eşten Beklentilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ali GÜLLÜ [1]


Bu araştırmada evlenmemiş üniversite öğrencilerinin eşten beklentilerinin cinsiyet, romantik ilişki durumu, romantik ilişki deneyimi ve romantik ilişkilerini değerlendirme durumu değişkenleri bazında değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmaya, Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar’da üniversitesi eğitimine devam eden 102 kadın 72 erkek toplam 174 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların yaşları 19-30 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 23,1’dir. Bulgular, Eşten Beklenti Ölçeği toplam puanları ve sosyoekonomik alt boyut puanlarının cinsiyet değişkeni bazında farklılaştığı, diğer alt boyut puanlarını farklılaştırmadığı bulunuştur. Ayrıca romantik ilişki durumu, romantik ilişki deneyimi ve romantik ilişkilerini değerlendirme durumu Eşten Beklenti Ölçeği’nin toplam ve alt boyut puanlarını farklılaştırmadığı tespit edilmiştir.

Eşten Beklenti, cinsiyet, romantik ilişki durumu, romantik ilişki deneyimi, romantik ilişkilerini değerlendirme durumu
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–211.
 • Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: reactions and reflections. Psychology and Health, 26(9), 1113-1127.
 • Bacanlı, H. (2002). Psikolojik kavram analizi. Ankara: Nobel.
 • Berger, P. ve Kellner, H. (1964). Marriage and the construction of reality: An exercise in the microsociology of knowledge. Diogenes 12(46), 1-24
 • Braithwaite, S. R. Delevi, R. ve Fincham, F. D. (2010). Romantic relationships and the physical and mental health of college students. Personal Relationships, 17(1), 1–12.
 • Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, 12, 1-49.
 • Buss, D. M. ve Barnes, M. (1986). Preferences in human mate selection. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 559-570.
 • Buss, D. M. ve Schmitt, D. P. (1993). Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating. Psychological Review, 100, 204-232.
 • Buss, D. M., Abbott, M., Angleitner, A., Asherian, A., Biaggio, A., ve ark.(1990). International preferences in selecting mates: A study of 37 cultures. Journal of Cross Cultural Psychology, 21, 5-47.
 • Crissey, S. R. (2005). Race/ethnic differences in the marital expectations of adolescents: The role of romantic relationships. Journal of Marriage and Family, 67, 697–709
 • Curran, M. A., Hazen, N. L. ve Mann T. (2009). Representations of marriage and expectations of parenthood: Predictors of supportive coparenting for first-time parents. Parenting: Science and Practice, 9, 101–122.
 • Çelik. M.; Tümkaya, S. (2012). Öğretim Elemanlarının Evlilik Uyumu ve Yaşam Doyumlarının İş Değişkenleri ile İlişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(1), 223-238.
 • Darwin, C. (1859). On the origin of the species by means of natural selection, or, preservation of favoured races in the struggle for life. London: Murray. Darwin, C. (1871). The descent of man and selection in relation to sex. London: John Murray
 • Dobelli, R. (2014). Hatasız düşünme sanatı. (I. Arda, Çev.). İstanbul: NTV.
 • Doosje, B., Rojahn, K., ve Fischer, A. ( 1999). Partner preferences as a function of gender, age, political orientation and level of education. Sex Roles, 40(1-2), 45-60.
 • Dunn, M.S. (1960). Marriage role expectations of adolescents. Marriage and Family Living, 22(2), 99-111.
 • Eagly, A. H., ve Wood, W. (1999). The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions versus social roles. American Psychologist, 54, 408-423.
 • Eidelson, R. J. ve Epstein, N. (1982). Cognition and relationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of Counsulting and Clinical Psychology, 50(5), 715-720.
 • Epstein, N. ve Eidelson, RJ. (1981). Urnealistic beliefs of clinical couples: Their relationship to expectations, goals, and satisfaction. American Journal of Family Therapy, 9(4), 13-22.
 • Erkuş A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. 3. Baskı Ankara: Seçkin.
 • Filsinger, E. E. ve Wilson, M. R. (1984), Religiocity, socioeconomic rewards and family development: Predictors of marital adjustment, Journal of Marriage and the Family, 46(3), 663-670.
 • Gizir, C. A. (2012). İlişki İnançları Ölçeği’nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 37-45.
 • Güllü, A. (2015). Eşten beklenti ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Haferkamp, C.J. (1994). Dysfunctional beliefs, self-monitoring, and marital conflict. Current Psychology, 13(3), 248-262.
 • Hamamcı, Z. ve Büyüköztürk, Ş. (2003). İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği: Ölçeğin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 107-111.
 • Hawkins, A. J., Blanchard, V. L., Baldwin, S. A. ve Fawcett, E. B. (2008). Does marriage and relationship education work? A meta-analytic study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(5), 723-734.
 • Houseknecht, S. K. ve Macke, A. S. (1981). Combining Marriage and Career: The Marital Adjustment of Professional Women, Journal of Marriage and the Family, 43(3), 651-661.
 • Jones, G. D. (1994). The marriage expectation scale. Unpublised scale. James Madison University, Harrisonburg, VA.
 • Kaki, A., Afshariniya, K., Kakabaraei, K. ve Tahmasebian, H. A. (2013). Prediction of marriage expectation based on information processing styles among university students. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2(12), 1018-1021
 • Kalkan, M. (2006). İlişkilerde İnanç Envanterinın (İİE) geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danisma ve Rehberlik Dergisi, 3(25), 45-54. Kiecolt, W., J. K. Glaser ve T. L. Newton (2001), Marriage and Healt: His and Hers, Psychological Bulletin, 127(4), 472-503.
 • Küçükarslan, M. ve Gizir, C. A. (2013). Romantik İnançlar Ölçeği’nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 461-469. Larson, J. H. ve Holman, T. B. (1994). Premarital predictors of marital quality and stability. Family Reletions, 43, 228-237.
 • Livingston, R. B., & Kordinak, S. T. (1990). The long term effect of parental divorce: Marital role expectations. Journal of Divorce and Remarriage, 14(2), 91-105.
 • Neff, L. A. ve Morgan, T. A. (2014). The rising expectations of marriage: What we do and do not know. Psychological Inquiry, 25, 95–100.
 • Özgüven, . E. (1994). Üniversite öğrencilerinin evlilik ve eş seçmeye ilişkin tercihleri. 1. Aile Kurultayı kitabı, 203-213.
 • Plotnick, R. D. (2007). Adolescent expectations and desires about marriage and parenthood. Journal of Adolescence. 30(6), 943-963.
 • Romans, J. Ve Debord, J. (1995). Development of relationships beliefs questionnare. Psychological Report, 76, 1248-1251.
 • Schumm, W. R., Jurich, A. P., Bolman, S. R. ve Bugaighis, M. A. (1985). His and her marriage revisited, Journal of Family Issues, 6(2), 221-227.
 • Smart, C ve Shipman, B. (2004). Visions in monochrome: families, marriage and the individualization thesis. The British Journal of Sociology, 55(4), 491-509.
 • Sprecher, S. ve Metts, S. (1989). Development of the “Romantic Beliefs Scale” and examination of the effects of gender and gender-role orientation. Journal of Social and Personal Relationships, 6, 387-411.
 • Symons, D. (1979). The evolution of human sexuality. New York: Oxford University.
 • Todosijevic, B., Ljubinkovic, S. ve Arancic, A. (2003). Mate selection criteria: A trait desirability assessment study of sex differences in Serbia. Evolutionary Psychology, 1, 116-126.
 • Townsend, J. M. ve Levy, G. D. (1990). Effects of potential partners' physical attractiveness and socioeconomic status on sexuality and partner selection. Archives of Sexual Behavior, 19, 149-164.
 • Waite, L. ve Gallagher, M. (2001). The case for marriage: Why married people are happier, healthier and better off financially. Portland: Broadway Books. 01.07.2015 tarihinde https://books.google.com.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Waller, M. R. ve McLanahan, S.S. (2005). “His” and “her” marriage expectations: Determinants and consequences. Journal of Marriage and Family, 67(1), 53-67.
 • Williams, K. (2003). Has the future of marriage arrived? A contemporary examination of gender, marriage, and psychological well-being. Journal of Health and Social Behavior, 44(4), 470–487.
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-1256-4992
Author: Ali GÜLLÜ
Institution: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 16, 2017
Acceptance Date : December 19, 2017
Publication Date : June 28, 2018

APA Güllü, A . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Eşten Beklentilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 16 (1) , 42-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/37876/335006