Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2147-0146 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Cengiz ALYILMAZ |
Dergimize makale gönderecek yazarların çalışmalarını www.tekedergisi.com  adresindeki makale takip sistemine  yüklemeleri rica olunur.


İletişim:  tekedergisi@gmail.com

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ISSN 2147-0146 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Cengiz ALYILMAZ |
Cover Image
Dergimize makale gönderecek yazarların çalışmalarını www.tekedergisi.com  adresindeki makale takip sistemine  yüklemeleri rica olunur.


İletişim:  tekedergisi@gmail.com

Volume 10 - Issue 1 - Mar 15, 2021
 1. BATI SANATINDA TOMRİS HAN
  Pages 1 - 17
  Mustafa ŞAHİN
 2. BUDİST ÇEVREYE AİT ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DÖNEMİ ESERLERİNDE GEÇEN “YUÇUL BODUN” KAVRAM İŞARETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 18 - 28
  Muammer ŞEHİTOĞLU
 3. ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE -IcI STANDARTLAŞMAMIŞ BİR GELECEK ZAMAN EKİ OLABİLİR Mİ?
  Pages 29 - 41
  Banu GÜZELDEREN
 4. SON DÖNEM ÇAĞATAYCA TARİH ESERİ ŞECERE-Yİ HAREZMŞÂHÎ’DE YER ALAN DEYİMLER
  Pages 42 - 63
  Ahmet DİNÇ
 5. 16. YÜZYILA AİT NEVĀDİRÜ’T-TEVĀRĮĦ’TE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE
  Pages 64 - 83
  Ömer Anıl DÜŞMEZ, Ayşe Melek ÖZYETGİN
 6. SİYASÎ HAYATIN KLASİK EDEBİYATA YANSIMASINA BİR ÖRNEK: FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN SÜLEYMÂN-NÂMESİ (14-15. CİLTLER)
  Pages 84 - 102
  Mehmet Burak ÇAKIN
 7. NİYÂZÎ’NİN VAK‘A-I MANSÛR-I HALLÂCÎ ADLI MESNEVİSİ VE MESNEVİNİN ROMAN JAKOBSON’UN BİLDİRİŞİM MODELİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 103 - 123
  Kadriye YILMAZ
 8. COMPARATIVE LITERATURE AT UNIVERSITIES IN TURKEY: THEORY, APPLICATION, DEVELOPMENT AND TRENDS
  Pages 124 - 138
  Elmas ŞAHİN
 9. KÛTÜ’L AMÂRE’NİN ŞİİR ANITI: DİCLE ÖNÜNDE
  Pages 139 - 159
  Kudret SAVAŞ
 10. ERKEN CUMHURİYET DEVRİ RESMÎ İDEOLOJİSİNİ OSMANLI TARİHİ KONULU ROMANDAN OKUMA DENEMESİ (1923-1938)
  Pages 160 - 178
  Salih Koralp GÜREŞİR
 11. AZERBAYCAN MİLLÎ ŞAİRİ AHMET CEVAT’IN ŞİİRLERİNDE TÜRKİYE
  Pages 179 - 191
  İrfan Murat YILDIRIM
 12. MAKİNE ÇEVİRİ YÖNTEMLERİ VE MAKİNE ÇEVİRİSİNİN BUGÜNKÜ DURUMU
  Pages 192 - 205
  Taşpolot SADIKOV, Kerim SARIGÜL
 13. ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA SÖZ SANATLARININ METAFORLARLA ÖĞRETİLMESİ
  Pages 206 - 221
  Gülden KESKİNOĞLU, Celile Eren ÖKTEN
 14. TÜRKÇE DERS (5, 6, 7, 8) KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
  Pages 222 - 236
  Aykut BORA, Mahmut Abdullah ARSLAN
 15. YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ’NÜN A1 SEVİYESİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETİM VİDEOLARININ ÇOKLU ORTAM İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 237 - 254
  Mehmet ÜLKER
 16. GÖLGE EĞİTİM: DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI
  Pages 255 - 271
  Yavuz ÇETİN, Kerim GÜNDOĞDU
 17. EĞİTİMDE BULUT BİLİŞİME İLİŞKİN ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
  Pages 272 - 284
  Bünyamin ATICI, Muhterem AKGÜN
 18. TOPLUMSAL İLGİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 285 - 303
  Safiye SARICI BULUT
 19. EXAMINATION OF ADOLESCENTS’ PROSOCIAL BEHAVIOUR TENDENCIES IN TERMS OF SOME VARIABLES: A CITY SAMPLE
  Pages 304 - 320
  Samet ATA, İsmihan Zeliha ARTAN
 20. TURKISH VERSION OF THE FEEDBACK ORIENTATION SCALE: INVESTIGATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES
  Pages 321 - 329
  Aslı KARTOL, Nihan ARSLAN
 21. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE ANA DİLİ ÖĞRETİMİ KONULU ÇALIŞMALARIN (2017-2020) EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 330 - 348
  Bahadır OĞUZ
 22. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI KONUSUNDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
  Pages 349 - 369
  Hüseyin BAYRAM
 23. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN ETİK DEĞER OLARAK MERHAMET KAVRAMI
  Pages 370 - 383
  Beyhan BAYRAK, Abamüslim AKDEMİR
 24. TARİH ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Pages 384 - 398
  Osman AKHAN
 25. TÜRKİYE KOROLAR ŞENLİĞİ’NDE SESLENDİRİLEN ÇOKSESLİ TÜRK MÜZİĞİ ESERLERİNİN BESTECİ, YÖRE, MAKAM VE ÖLÇÜ YAPISI BAKIMINDAN ANALİZİ
  Pages 399 - 412
  Zeynep YADİGAROĞLU, Pınar ŞAHİN
Indexes and Platforms