Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-0146 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Cengiz ALYILMAZ |
Dergimize makale gönderecek yazarların çalışmalarını www.tekedergisi.com  adresindeki makale takip sistemine  yüklemeleri rica olunur.


İletişim:  tekedergisi@gmail.com

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ISSN 2147-0146 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Cengiz ALYILMAZ |
Cover Image
Dergimize makale gönderecek yazarların çalışmalarını www.tekedergisi.com  adresindeki makale takip sistemine  yüklemeleri rica olunur.


İletişim:  tekedergisi@gmail.com

Volume 9 - Issue 3 - Sep 15, 2020
 1. Editörden
  Pages 1 - 1
  Genel EDİTÖR
 2. PRENS KALYANAMKARA VE PAPAMKARA HİKÂYESİNDE BUDİZMİN YANSIMALARI
  Pages 941 - 961
  Melih KARAGÖZ
 3. DÎVÂN-I HİKMET’İN KÖKŞETAV NÜSHASINDA LEHÇELERİN FONETİK VE MORFOLOJİK İZLERİ
  Pages 962 - 974
  Ercan PETEK
 4. NAHÇIVAN AĞIZLARINDA HAYVANCILIKTA KULLANILAN KELİMELERİN ADLANDIRILIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 975 - 986
  Nuray ALİYEVA
 5. ESKİŞEHİR İLİ TÜRKMEN AĞIZLARI VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
  Pages 987 - 1001
  Sezergül YIKMIŞ
 6. KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİNE AİT BİR ESER “ES-SELSEBÎL FÎ EVṢÂFİ’N-NÎL-İ MÜBÂREKE”
  Pages 1002 - 1017
  Mehmet TÜRKMEN
 7. SOKAKTAKİ ADAM ROMANINDAKİ ANLATICILARIN KULLANDIĞI SÖZCÜK KADROSUNUN SIKLIK VE DAĞILIMININ BİLGİSAYARLI İNCELEMESİ
  Pages 1018 - 1032
  Cengiz DEMİR
 8. HALİDE EDİB’İN ROMANLARINDA İSTANBUL’UN GELENEKSEL VE MODERN YÜZÜ
  Pages 1033 - 1049
  Beyhan KANTER
 9. İSMAİL BEY GASPIRALI’NIN TERCÜMAN GAZETESİ MATBAASINDA BASILAN BİR HİKÂYE: ÇOBAN KIZ
  Pages 1050 - 1066
  Elvina ER
 10. BEDDUALARDA ÖLÜM, KABİR VE KIYAMET KORKULARI
  Pages 1067 - 1088
  Ahmet DAĞLI
 11. AMASYA’DA ÂŞIK TARZI DESTAN GELENEĞİ
  Pages 1089 - 1105
  Cavit GÜZEL
 12. İNANÇ SİSTEMİ MERKEZLİ BİR BAKIŞ İLE TÜRK DOĞUM GELENEĞİNDE SU
  Pages 1106 - 1124
  Nagihan BAYSAL
 13. ÇOCUK YAZININDA ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ, YETERLİKLERİ VE TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: KÜÇÜK KARA BALIK ÖRNEĞİ
  Pages 1125 - 1135
  Sedat EROL , Ömer Tuğrul KARA
 14. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE DERSİ ÖZ YETERLİK ALGILARI
  Pages 1136 - 1150
  Aslı MADEN
 15. ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ BULMACA ETKİNLİKLERİNİN EŞ ANLAMLI KELİME ÖĞRETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1151 - 1166
  İ̇smail ÇOBAN , Faruk POLATCAN
 16. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AD DURUM EKLERİNİ VE İŞLEVLERİNİ BELİRLEYEBİLME DÜZEYLERİ
  Pages 1167 - 1179
  Bahar DOĞAN KAHTALI , Nesrin SİS
 17. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN SERBEST OKUMA DURUMLARI
  Pages 1180 - 1192
  Alparslan OKUR , Latif YARDIM , Neslihan YÜCELŞEN
 18. TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCILAR İÇİN SESLİ METİNLERİN DİNLENEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Pages 1193 - 1208
  Hüsnü ÖZALTUN , İ̇lhan ERDEM
 19. THE ROLE OF BILINGUALISM IN ACQUIRING A FOREIGN LANGUAGE
  Pages 1209 - 1215
  Ömer Gökhan ULUM
 20. ÇOCUK KİTAPLARININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ VE KİTAP İNCELEMESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1216 - 1242
  Atiye ADAK ÖZDEMİR , Burcu ÖZDEMİR BECEREN
 21. TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META SENTEZ ÇALIŞMASI
  Pages 1243 - 1261
  Zafer ÇAKMAK , Cengiz TAŞKIRAN
 22. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YARATICI YAZMA BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 1262 - 1272
  Bahadır ÖZCAN , Hakkı KONTAŞ , Musa POLAT
 23. ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİSİ PERSPEKTİFİNDEN DIŞ MEKÂN OYUN ALANLARI
  Pages 1273 - 1287
  Esra DEMİR ÖZTÜRK , Furkan ATMACA , Gülşah KURU
 24. ADİLCEVAZ SUALTI ARAŞTIRMALARI
  Pages 1288 - 1300
  Serkan GÜNDÜZ
 25. TARİHÎ SÜREÇ İÇERİSİNDE EYTAM SANDIKLARININ HUKUKİ MEVZUATI VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR (1851-1920)
  Pages 1301 - 1321
  Mehmet ÇANLI
 26. KIRIM SAVAŞI’NDAN SONRA MEYDANA GELEN GÖÇLERİN SOSYO-PSİKOLOJİK ETKİLERİNE DAİR GÖZLEMLER
  Pages 1322 - 1336
  Mustafa Doğan KARACOŞKUN , Mehmet Ali YILDIRIM
Indexes and Platforms