ISSN: 2717-9486
Founded: 2020
Publisher: TURKISH NURSES ASSOCIATION
Cover Image
 

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ DERGİSİ (THDD), Türk Hemşireler Derneği’nin resmi ve bilimsel yayın organıdır. Türk Hemşireler Dergisi, ilk olarak 1950 yılında yayın hayatına başlamış ve 2005 yılına kadar yayınlanmaya devam etmiştir. Türk Hemşireler Dergisi, Haziran 2020 yılından itibaren Türk Hemşireler Derneği Dergisi (THDD) olarak tekrar 2717-9486 ISSN bilgisi ile yayın hayatına devam etmektedir. THDD, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkelerine bağlı yayın yapan ulusal ve uluslararası, açık erişimli, ücretsiz bir dergidir. Yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) elektronik olarak yayımlanan derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. THDD, Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'nde indekslenmektedir. Türk Hemşireler Derneği Dergisi’nde yayımlanan her makaleye DOI künyesi atanmaktadır.

2023 - Volume: 4 Issue: 3