Price Policy

Türk Hemşireler Derneği Dergisi; makale gönderimi, makalelere ulaşım ve değerlendirme eylemleri hususunda hiçbir ücret talep etmemektedir.

Journal of Turkish Nurses Association; does not charge any fee for article submission, access to articles and evaluation actions.