Book Review
PDF BibTex RIS Cite

Müstakil Ayet Tefsirleri -Kastamonu Yazmaları-

Year 2017, Volume: 1 Issue: 2, 176 - 178, 02.12.2017

Abstract

Ülkemiz, yazma eserler açısından oldukça zengindir. Günümüzde
yazma eserlerle ilgili yapılan çalışmalar artmış olmakla birlikte henüz yeterli
düzeyde olduğu söylenemez. Burhan Baltacı’nın tefsir ilmi bağlamında ve
Kastamonu İl Halk Kütüphanesiyle[1]
sınırlandırarak hazırladığı Müstakil Ayet Tefsirleri –Kastamonu Yazmaları- (Bursa:
Emin Yayınları, 2013, 2. Baskı) adlı eseri, yazma eserler hakkındaki çalışmalara
yeni bir katkı sunması bakımından önem arz etmektedir.


References

  • Burhan BALTACI, Müstakil Ayet Tefsirleri -Kastamonu Yazmaları-

Year 2017, Volume: 1 Issue: 2, 176 - 178, 02.12.2017

Abstract

References

  • Burhan BALTACI, Müstakil Ayet Tefsirleri -Kastamonu Yazmaları-

Details

Subjects Religious Studies
Journal Section Book Review
Authors

Serkan ERGÜN

0000-0002-5199-1508
Türkiye

Publication Date December 2, 2017
Submission Date November 28, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 2

Cite

ISNAD
ERGÜN, Serkan. “Müstakil Ayet Tefsirleri -Kastamonu Yazmaları-”. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi 1/2 (December 2017), 176-178.

Turkey Journal of Theological Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).