Dissertation
PDF BibTex RIS Cite

İç denetimde Kullanılan Kaynak Türleri ve Finansal Tablo Üzerindeki Etkileri

Year 2019, Volume: 1 Issue: 2, 199 - 230, 31.12.2019

Abstract

References

 • Acar Uğurlu, Y. & Demir Pali, Ç. (2019) “Types of Sources in Internal Auditing: Literature Review”, XX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Abstract Book, June 20-22, 2019 – Kiev, Ukraine. 9.
 • Ahlawat, S. S. & Lowe, D. J. (2004) “An Examination of Internal AuditorObjectivity: In-House Versus Outsourcing”, Auditing: A Journal Of Practice & Theory, 23, (2): 147-158.
 • Asare, S. & Diğerleri (2008) “Internal Auditors’ Evaluation of Fraud Factors in Planning an Audit: The Importance of Audit Committee Quality and Management Incentives”, International Journal of Auditing, (12):181-203.
 • Bozkurt, N. (2009) İşletmelerin Kara Deliği Hile: Çalışan Hileleri, 1.Basım, İstanbul: Alfa.
 • Carpenter, T. D, Reimers, J. L. & Fretwell, P. Z. (2011) "Internal Auditors’ Fraud Judgments: The Benefits of Brainstorming in Groups", Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30, (3): 211-224.
 • Chadwick, W. E. (2000) "Keeping Internal Auditing In-house", Internal Auditor, june: 88.
 • Coram, P. Ferguson, C. Moroney, R. (2008) "Internal Audit, Alternative Internal Audit Structures and The Level of Misappropriation of Assets Fraud", Accounting and Finance, Vol. 48: 543-559.
 • Erasmus, L. & Coetzee P. (2010) "The standing of the internal audit function within South African companies", African Journal of Business Management, 3: 926-935.
 • Giovino, C. J.(2015) "The Fraud Response", Internal Auditor.
 • Gürer, Ç. "Şirketlerde Suistimal & Önlenmesi", KPMG Türkiye - Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş., Çevrimiçi, http://www.afyonkarahisartso.org.tr/docs/Sunumlar_konsolide.pdf, 27/10/2017.
 • Hillison, W., Pacini, C. & Sinason, D. (1999) “The Internal Auditor As Fraud-Buster", Managerial Auditing Journal, 14, (7): 351-363.
 • IIA (2009) "Internal Auditing and Fraud", The International Professional Practices Framework IPPF - Practice Guide.
 • James, K. L. (2003) "The Effects of Internal Audit Structure on Perceived Financial Statement Fraud Prevention", Accounting Horizons, Vol. 17, No. 4: 315-327.
 • Prawitt, D. F. Sharp, N. Y. Wood, D. A. (2012) "Internal Audit Outsourcing and the Risk of Misleading or Fraudulent Financial Reporting: Did Sarbanes-Oxley Get It Wrong?", Contemporary Accounting Research, Vol. 29, No. 4: 1109-1136.
 • Salameh, R. & Diğerleri (2011) "Alternative Internal Audit Structures and Perceived Effectiveness of Internal Audit in Fraud Prevention: Evidence from Jordanian Banking Industry", Canadian Social Science, Vol. 7, No. 3: 40-50.
 • Sart, G, Sezgin, F. H. & Demir N. (2018)“Mobingin Mesleki Tükenmişlik Algısı Üzerine Etkileri: Kadın Akademisyenler Örneği”, Beykoz Akademi Dergisi, 118-135.
 • Singleton, T., Singleton, A. & Robert J. (2006) Lindquıist Fraud Auditing and Forensic Accounting, Wiley, 3.
 • Spraakman, G. (2001) “Internal Audit At The Historical Hudson’s Bay Company: A Challenge To Accepted History”, Accounting Historians Journal, 28, (1): 19-41.
 • Suleiman, D. M. & Dandago, K. I. (2014) “The extent of internal audit functions outsourcing by Nigerian deposit money banks", Procedia - Social and Behavioral Sciences, (164): 222-229
 • Swanger, S. L. & Chewning, E. G. (2001) “The Effect of Internal Audit Outsourcing on Financial Analysts’ Perceptions of External Auditor Independence", AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 20, (2): 115-129.
 • TİDE, “Uygulama Önerisi 1210.A2-1: Suiistimalin Tesbiti”.
 • TİDE, (2006) “Mesleki Uygulama Çerçevesi Kapsamında Uluslararası İç Denetim Standartları” (2006): 7-16-18.
 • Uzun, A. K. “İşletmelerde İç denetim Faaliyetlerinin Başlatılmasında Başarı Faktörleri”, Çevrimiçi, http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/DeloitteMakaleleri/i%C5%9FLETMELERDE%20Ba%C5%9Far%C4%B1%20Fakt%C3%B6rleri.pdf, 07/06/2016.
 • Yurtsever, G. (2014) “Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün Yeni Başkanı Gürdoğan Yurtsever: İç Denetim İşletmeler İçin Hayati Öneme Sahip", Röportaj, Turcomoney.com.

İÇ DENETİMDE KULLANILAN KAYNAK TÜRLERİ VE FİNANSAL TABLO HİLESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Year 2019, Volume: 1 Issue: 2, 199 - 230, 31.12.2019

Abstract

Günümüzde,
işletmelerde iç denetim faaliyetleri işletmeler tarafından üç farklı şekilde
sağlanabilmektedir. Bunlar; (1) işletme içinde kurulan iç denetim birimi (iç
kaynak), (2) işletme dışından bağımsız denetim kuruluşundan alınan iç denetim
hizmeti (dış kaynak) ve (3) işletme içi iç denetim birimi ve bağımsız denetim
kuruluşunun ortak çalışması (eş kaynak) şeklindedir. Bu çalışmanın amacı, iç
denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde görülen bu yapıların finansal tablo
hilesini önleme, ortaya çıkarma ve raporlama üzerindeki etkileri konusundaki
görüşlerin tespit edilmesidir. Bu amaçla, finansal tablo kullanıcılarından olan
410 banka çalışanının anket yoluyla görüşüne başvurulmuştur. Araştırmanın
katılımcıları; Türkiye’deki kamu, özel ve yabancı sermayeli mevduat
bankalarında çalışan ve kurumsal müşterilerin kredi süreçlerinde görev alan
bankacılardır.  Araştırmanın sonucunda
finansal tablo hilesini önleme, ortaya çıkarma ve raporlamada; iç denetimde dış
kaynak kullanımının, iç ve eş kaynak kullanımlarına göre daha etkili olduğu
algısına ulaşılmıştır.

References

 • Acar Uğurlu, Y. & Demir Pali, Ç. (2019) “Types of Sources in Internal Auditing: Literature Review”, XX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Abstract Book, June 20-22, 2019 – Kiev, Ukraine. 9.
 • Ahlawat, S. S. & Lowe, D. J. (2004) “An Examination of Internal AuditorObjectivity: In-House Versus Outsourcing”, Auditing: A Journal Of Practice & Theory, 23, (2): 147-158.
 • Asare, S. & Diğerleri (2008) “Internal Auditors’ Evaluation of Fraud Factors in Planning an Audit: The Importance of Audit Committee Quality and Management Incentives”, International Journal of Auditing, (12):181-203.
 • Bozkurt, N. (2009) İşletmelerin Kara Deliği Hile: Çalışan Hileleri, 1.Basım, İstanbul: Alfa.
 • Carpenter, T. D, Reimers, J. L. & Fretwell, P. Z. (2011) "Internal Auditors’ Fraud Judgments: The Benefits of Brainstorming in Groups", Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30, (3): 211-224.
 • Chadwick, W. E. (2000) "Keeping Internal Auditing In-house", Internal Auditor, june: 88.
 • Coram, P. Ferguson, C. Moroney, R. (2008) "Internal Audit, Alternative Internal Audit Structures and The Level of Misappropriation of Assets Fraud", Accounting and Finance, Vol. 48: 543-559.
 • Erasmus, L. & Coetzee P. (2010) "The standing of the internal audit function within South African companies", African Journal of Business Management, 3: 926-935.
 • Giovino, C. J.(2015) "The Fraud Response", Internal Auditor.
 • Gürer, Ç. "Şirketlerde Suistimal & Önlenmesi", KPMG Türkiye - Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik A.Ş., Çevrimiçi, http://www.afyonkarahisartso.org.tr/docs/Sunumlar_konsolide.pdf, 27/10/2017.
 • Hillison, W., Pacini, C. & Sinason, D. (1999) “The Internal Auditor As Fraud-Buster", Managerial Auditing Journal, 14, (7): 351-363.
 • IIA (2009) "Internal Auditing and Fraud", The International Professional Practices Framework IPPF - Practice Guide.
 • James, K. L. (2003) "The Effects of Internal Audit Structure on Perceived Financial Statement Fraud Prevention", Accounting Horizons, Vol. 17, No. 4: 315-327.
 • Prawitt, D. F. Sharp, N. Y. Wood, D. A. (2012) "Internal Audit Outsourcing and the Risk of Misleading or Fraudulent Financial Reporting: Did Sarbanes-Oxley Get It Wrong?", Contemporary Accounting Research, Vol. 29, No. 4: 1109-1136.
 • Salameh, R. & Diğerleri (2011) "Alternative Internal Audit Structures and Perceived Effectiveness of Internal Audit in Fraud Prevention: Evidence from Jordanian Banking Industry", Canadian Social Science, Vol. 7, No. 3: 40-50.
 • Sart, G, Sezgin, F. H. & Demir N. (2018)“Mobingin Mesleki Tükenmişlik Algısı Üzerine Etkileri: Kadın Akademisyenler Örneği”, Beykoz Akademi Dergisi, 118-135.
 • Singleton, T., Singleton, A. & Robert J. (2006) Lindquıist Fraud Auditing and Forensic Accounting, Wiley, 3.
 • Spraakman, G. (2001) “Internal Audit At The Historical Hudson’s Bay Company: A Challenge To Accepted History”, Accounting Historians Journal, 28, (1): 19-41.
 • Suleiman, D. M. & Dandago, K. I. (2014) “The extent of internal audit functions outsourcing by Nigerian deposit money banks", Procedia - Social and Behavioral Sciences, (164): 222-229
 • Swanger, S. L. & Chewning, E. G. (2001) “The Effect of Internal Audit Outsourcing on Financial Analysts’ Perceptions of External Auditor Independence", AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 20, (2): 115-129.
 • TİDE, “Uygulama Önerisi 1210.A2-1: Suiistimalin Tesbiti”.
 • TİDE, (2006) “Mesleki Uygulama Çerçevesi Kapsamında Uluslararası İç Denetim Standartları” (2006): 7-16-18.
 • Uzun, A. K. “İşletmelerde İç denetim Faaliyetlerinin Başlatılmasında Başarı Faktörleri”, Çevrimiçi, http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/DeloitteMakaleleri/i%C5%9FLETMELERDE%20Ba%C5%9Far%C4%B1%20Fakt%C3%B6rleri.pdf, 07/06/2016.
 • Yurtsever, G. (2014) “Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün Yeni Başkanı Gürdoğan Yurtsever: İç Denetim İşletmeler İçin Hayati Öneme Sahip", Röportaj, Turcomoney.com.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Articles
Authors

Yasemin ACAR UĞURLU
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3581-4349
Türkiye


Fatma Lerzan KAVUT
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0002-1553-3841

Publication Date December 31, 2019
Submission Date November 14, 2019
Acceptance Date February 1, 2020
Published in Issue Year 2019 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA
ACAR UĞURLU, Y., & KAVUT, F. L. (2019). İç denetimde Kullanılan Kaynak Türleri ve Finansal Tablo Üzerindeki Etkileri. TIDE AcademIA Research, 1(2), 199-230.