Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2021, Volume: 3 Issue: 1, 41 - 54, 31.07.2021

Abstract

References

 • BDS-200: Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi, www.kgk.gov.tr, 16.05.2021
 • Dalkılıç, F.A., (2008), Mesleki Yargı Sürecinin Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 10, Sayı:3
 • Göçmen, D., (2008) “Özne Felsefesinde İki Dönüm Noktası: Bazı Güncel Yaklaşımlar Bağlamında René Descartes’tan Adam Smith’e Öznenin Kuruluşu ve Kurtuluşu”, Baykuş, Sayı 3, s. 43-81
 • Öner, N., (2015). Bilginin Serüveni, Divan Kitabevi, İstanbul
 • Simard, J., Claude (Çeviren Adıbelli, R.), (2003). “Epistemoloji”, Bilimname II, Sayı 2, 13-21,
 • Solaş, Ç., (2006), Muhasebe Mesleğinde Mesleki Yargı, Ders Notu, ttp://docs.google.com/View?id=ddmwd459_28f356dsfk 16.05.2021
 • Sürmen, Y., Bayraktar, Y., (2015), Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Mesleki Yargı Kullanımının Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi’ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 2015, Sayı 9, s.108-152
 • Yıldırım, C., (2012). Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul

MUHASEBE VE DENETİMDE MESLEKİ YARGININ EPİSTEMOLOJİK BOYUTU: ÖZNE-NESNE İLİŞKİSİ

Year 2021, Volume: 3 Issue: 1, 41 - 54, 31.07.2021

Abstract

Bilme eyleminde özne (bilen) ve nesnenin (bilinen) etkilerinin sorgulanması bilgi felsefesinin (epistemoloji) temel sorgulama alanlarından biridir. Kant’a kadar nesnenin belirleyici olduğu türden bilme eylemi kabul edilirken Kant’tan sonra öznenin de belirleyici olduğu düalist görüş hakim olmuştur.
Muhasebe ve denetimde kullanılan mesleki yargıda bulunma sürecinde nesnenin baskın olduğu görüşü benimsenirse bir süre sonra (piyasa dinamizminin ortaya çıkardığı yeni durumlar hariç) tekdüze ve her şeyin oturmuş olduğu bir ortam öngörülebilir.
Mesleki yargıda öznenin hakim olduğu görüşün benimsenmesi durumunda da benzer olay ve olgular hakkında birbirinden çok farklı yargılara ulaşılabileceği, bu durumun da özgün uygulamaların ortaya çıkmasına katkı sağlayacağı beklenebilir.

References

 • BDS-200: Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi, www.kgk.gov.tr, 16.05.2021
 • Dalkılıç, F.A., (2008), Mesleki Yargı Sürecinin Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 10, Sayı:3
 • Göçmen, D., (2008) “Özne Felsefesinde İki Dönüm Noktası: Bazı Güncel Yaklaşımlar Bağlamında René Descartes’tan Adam Smith’e Öznenin Kuruluşu ve Kurtuluşu”, Baykuş, Sayı 3, s. 43-81
 • Öner, N., (2015). Bilginin Serüveni, Divan Kitabevi, İstanbul
 • Simard, J., Claude (Çeviren Adıbelli, R.), (2003). “Epistemoloji”, Bilimname II, Sayı 2, 13-21,
 • Solaş, Ç., (2006), Muhasebe Mesleğinde Mesleki Yargı, Ders Notu, ttp://docs.google.com/View?id=ddmwd459_28f356dsfk 16.05.2021
 • Sürmen, Y., Bayraktar, Y., (2015), Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Mesleki Yargı Kullanımının Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi’ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 2015, Sayı 9, s.108-152
 • Yıldırım, C., (2012). Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul

Details

Primary Language English
Subjects Finance
Journal Section Articles
Authors

Selahattin KARABINAR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3102-979X
Türkiye

Publication Date July 31, 2021
Submission Date May 30, 2021
Acceptance Date July 13, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA
KARABINAR, S. (2021). MUHASEBE VE DENETİMDE MESLEKİ YARGININ EPİSTEMOLOJİK BOYUTU: ÖZNE-NESNE İLİŞKİSİ. TIDE AcademIA Research, 3(1), 41-54.