e-ISSN: 2757-7295
Founded: 2020
Publisher: Türk Astronomi Derneği
Cover Image
       

Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics (TJAA) is an international peer reviewed scientific research journal founded in 2019. TJAA publishes studies in the areas of Stars and Exoplanets, Spectroscopy, Binary Stars, Solar System (including Solar Physics), Compact Objects, Galaxies and Cosmology, High-Energy Astrophysics, Infrared Astronomy, Radio Astronomy, Astronomical Instrumentation, Space Sciences, Astronomy Education, History of Astronomy, Astrobiology, Archeoastronomy, Data Analysis in Astronomy, Computational Astronomy.

Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and the editor-in-chief. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors i.e. blind peer review. The full-length original research articles written preferably in English or in Turkish languages are published, but technical notes, letters to the editors and surveys are not published in the journal. A complete list of accepted manuscript types are given in the Author Guidelines page. TJAA is published biannually. Issues will be published every June 30th and December 31th.

TJAA will also publish proceedings of workshops, symposiums, conferences which are held in Turkey within the scope of the journal. The key proceeding will be the National Astronomy Conferences known as UAK.

TJAA has the following boards: Executive Board and Editorial Board.

The TJAA does not charge any publication or processing fee.

Conference Paper

Süpernova Kalıntısı 3C 396'nın X-Işın Dalgaboylarında XRISM/Resolve ve Athena/X-IFU ile İncelenmesi

Conference Paper

Düşük Kütleli X-Işın Çiftlerinin Durum Geçişlerinin Zamansal Ölçek Kullanılarak Belirlenmesi

Conference Paper

Gaia Çağında İnce Disk Yıldızlarının Galaksi Model Parametrelerinin Tayini

Conference Paper

Kataklismik Değişenlerin Gaia EDR3 Verilerinden Galaktik Model Parametreleri ve Uzay Yoğunluklarının Tayini

Conference Paper

Güneş Civarındaki Metalce Fakir Yıldızların SED Yöntemiyle Temel Astrofizik Parametrelerinin Tayini

Conference Paper

X-ray and Optical Properties of M51 ULX-4 and NGC 1316 ULX X7

Conference Paper

NGC 4490 Galaksisindeki Sıkı Yıldız Kümeleri ve X-ışın Çiftleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Conference Paper

Bir Samanyolu Tarifi

Conference Paper

TÜBİTAK TUG T60 ve İstanbul Üniversitesi İST60’ın GAIA Gözlemlerindeki Bazı Kataklismik Değişen Adaylarının Işık Eğrileri

Conference Paper

Büyük Macellan Bulutsusundaki Süpernova Kalıntısı DEM L71'in X-ışın Özellikleri

Conference Paper

Güneş Türü Yıldızlarda Değişkenliğe Etki Eden Süreçler

Conference Paper

Akdeniz Bölgesi Ülkeler için Uluslararası bir Astronomi Eğitimi Projesi: STEAM MED

Conference Paper

GLEAM Radyo Kaynakları Kataloğundaki Aday Süpernova Kalın- tısı G20.1-0.2’nin Gama Işımasının Araştırılması

Conference Paper

X ve M Sınıfı Parlamaların Faz Zaman Aralıkları Boyunca Yarı-Periyodik Salınımların X-ışınlarında Araştırılması

Conference Paper

CQ UMa’nın Atmosferik Parametrelerinin Belirlenmesi

Conference Paper

24. Çevrim Güneş Parlamaları ile Koronal Kütle Atımları

Conference Paper

Optik Bakış Altında Düzensiz Abell 1589 Gökada Kümesi

TJAA is a publication of Turkish Astronomical Society (TAD).