Geological Bulletin of Turkey
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1016-9164 | e-ISSN 2564-6745 | Period Tri-annual | Founded: 1947 | Publisher TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası | http://www.jmo.org.tr/yayinlar/dergi_listele.php?dergi=3


Geological Bulletin of Turkey, established in 1947, is one of the oldest and best-known periodicals of this country. It is an open access journal and publishes original research papers after a peer-review procedure in Turkish or English.


Geological Bulletin of Turkey covers all aspects of the geosciences except for Engineering Geology.


Geological Bulletin of Turkey is indexed and abstracted in GeoRef, Geotitles, Geoscience Documentation, Bibliography of Economic Geology, Geology, Geo Archive, Geo Abstract, Mineralogical Abstract, ProQuest, GEOBASE, EBSCO, BIOSIS, ULAKBİM  (TRDİZİN) and Thomson Reuters&Clavirate (ESCI) databases.


Geological Bulletin of Turkey is published three times a year (January, April and August). The articles submitted to the journal are evaluated by peer review.


Your new manuscript submission should be via DergiPark.


To download of all issues from Geology Bulletin of Turkey, published since 1947; http://www.jmo.org.tr/yayinlar/dergi_listele.php?dergi=3 


Contact to Editor in Chief: tjbdergi@gmail.com

Geological Bulletin of Turkey

ISSN 1016-9164 | e-ISSN 2564-6745 | Period Tri-annual | Founded: 1947 | Publisher TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası | http://www.jmo.org.tr/yayinlar/dergi_listele.php?dergi=3
Cover Image


Geological Bulletin of Turkey, established in 1947, is one of the oldest and best-known periodicals of this country. It is an open access journal and publishes original research papers after a peer-review procedure in Turkish or English.


Geological Bulletin of Turkey covers all aspects of the geosciences except for Engineering Geology.


Geological Bulletin of Turkey is indexed and abstracted in GeoRef, Geotitles, Geoscience Documentation, Bibliography of Economic Geology, Geology, Geo Archive, Geo Abstract, Mineralogical Abstract, ProQuest, GEOBASE, EBSCO, BIOSIS, ULAKBİM  (TRDİZİN) and Thomson Reuters&Clavirate (ESCI) databases.


Geological Bulletin of Turkey is published three times a year (January, April and August). The articles submitted to the journal are evaluated by peer review.


Your new manuscript submission should be via DergiPark.


To download of all issues from Geology Bulletin of Turkey, published since 1947; http://www.jmo.org.tr/yayinlar/dergi_listele.php?dergi=3 


Contact to Editor in Chief: tjbdergi@gmail.com

Volume 63 - Issue 1 - Jan 31, 2020
 1. Antroposen ve Antropojenik Kirlilik Sayısı / Önsöz
  Pages 1 - 6
  Ökmen SÜMER , Deniz ŞANLIYÜKSEL YÜCEL , Alper BABA
 2. Antropojen ve Antroposen Kavramlarının Tarihsel Gelişimine Yerbilimsel Bir Bakış
  Pages 1 - 20
  Ökmen SÜMER , Akin ALAK , Arman TEKİN
 3. Eckernförder ve Geltinger Körfezlerinin Antropojenik Ağır Metal Kirliliğinin Karot Sedimentlerinde Araştırılması, Batı Baltık Denizi, Almanya
  Pages 21 - 42
  Mustafa ERGİN
 4. Antropojenik Kaynaklı Metal Kirliliğinin Çevresel Etkilerinin Azaltılmasında Uçucu Kül Kullanımı
  Pages 43 - 56
  Deniz ŞANLIYÜKSEL YÜCEL , Burcu İLERİ
 5. Erdek Körfezi Karot Çökellerinin Ağır Metal Dağılımı ve Zenginleşme Derecesi
  Pages 57 - 68
  Tuğçe Nagihan ARSLAN KAYA , Erol SARI , Mehmet Ali KURT , Dursun ACAR
 6. Kentsel Faaliyetlerin Kıyı Akiferlerine Etkileri: Doğu Karadeniz Havzası Örneği
  Pages 69 - 82
  Fatma GÜLTEKİN , Esra HATİPOĞLU TEMİZEL
 7. Pertek (Tunceli) Jeotermal Alanının Antropojenik Kirliliğinin Değerlendirmesi
  Pages 83 - 96
  Tuğbanur ÖZEN BALABAN , Özlem ÖZTEKİN OKAN , Taylan SANÇAR , Ayten ÖZTÜFEKÇİ ÖNAL
 8. Kestanbol Jeotermal Akışkanının Hidrokimyasının ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 97 - 116
  Harika MARMARA , Deniz ŞANLIYÜKSEL YÜCEL , Süha ÖZDEN , Mehmet Ali YÜCEL
 9. Güllük Körfezi (Muğla-Türkiye) Yüzey Sedimentlerinde Toksik Metal Kirliliği
  Pages 117 - 124
  Nuray ÇAĞLAR , Abdullah AKSU , Gülşen ALTUĞ
 10. GAP’ın En Büyük Sulama Sahasında Jeotermal Sulardan Kaynaklanan Potansiyel Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması
  Pages 125 - 136
  Perihan DERİN , Ayşegül DEMİR YETİŞ , M. İrfan YEŞİLNACAR , Pelin YAPICIOĞLU
 11. Assessment of Harran Plain Groundwater in Terms of Arsenic Contamination
  Pages 137 - 144
  Pelin YAPICIOĞLU , Perihan DERİN , M.irfan YEŞİLNACAR