PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

DETERMINATION OF RECREATIONAL LAND USE FACTORS FOR LAND USE PLANNING: CASE OF ISPARTA PLAIN

Year 2009, Volume 10, Issue 2, 119 - 133, 03.09.2009

Abstract

Determination of criteria of the most appropriate land use is required for the solution of incorrect and inappropriate land use problem in urban and rural areas. Today, recreation and tourism is one of the major land use forms. In this context, recreational potential should be put in the middle by determining the land use measures for purposeful rekreational usage of open-gree areas which have vital importance at land use. In this study, it's aimed to obtain congruity coefficients for recreational land use criteria with Analytical Hierarchy Process (AHP) method that allows taking into account both quantitative and qualitative factors in selecting the best decision alternative. According to these obtained this coefficients Isparta plains' natural and cultural resources have been questioned by using Geographical Information Systems (GIS) tools and the identification of plains' recreation areas is aimed. In addition, proposal about planning and management of these areas is developed. Keywords: Land Use, Recreation, Isparta Plain

ALAN KULLANIM PLANLAMASINDA REKREASYONEL ALAN KULLANIM ÖLÇÜTLERİNİN BELİRLENMESİ: ISPARTA OVASI ÖRNEĞİ

Year 2009, Volume 10, Issue 2, 119 - 133, 03.09.2009

Abstract

Kentsel ve kırsal alanlarda yanlış veya amaca uygun olmayan kullanımlar nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümlemesi için en uygun alan kullanım ölçütlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Günümüzde rekreasyon ve turizm, önemli alan kullanım biçimlerinden biridir. Bu bağlamda arazinin kullanımında yaşamsal öneme sahip açık-yeşil alanların rekreatif amaçlı kullanımı için alan kullanım ölçütlerinin belirlenerek rekreasyon potansiyelinin ortaya konması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, en iyi karar alternatifinin seçilmesinde, hem niceliksel ve hem de niteliksel faktörlerin dikkate alınmasına olanak sağlayan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemiyle, rekreasyonel alan kullanım kriterleri için uygunluk katsayılarının elde edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bu katsayılara göre Isparta ovasının doğal ve kültürel kaynakları Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) araçları kullanılarak sorgulanmış ve ovanın potansiyel rekreasyon alanlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, bu alanların planlanması ve yönetilmesi konusunda öneriler geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Alan Kullanımı, Rekreasyon, Isparta Ovası

Details

Primary Language English
Journal Section Orijinal Araştırma Makalesi
Authors

Murat AKTEN


Oğuz YILMAZ This is me


Atila GÜL

Publication Date September 3, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @ { tjf224342, journal = {Turkish Journal of Forestry}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta University of Applied Sciences}, year = {2009}, volume = {10}, number = {2}, pages = {119 - 133}, doi = {10.18182/tjf.20691}, title = {DETERMINATION OF RECREATIONAL LAND USE FACTORS FOR LAND USE PLANNING: CASE OF ISPARTA PLAIN}, key = {cite}, author = {Akten, Murat and Yılmaz, Oğuz and Gül, Atila} }
APA Akten, M. , Yılmaz, O. & Gül, A. (2009). DETERMINATION OF RECREATIONAL LAND USE FACTORS FOR LAND USE PLANNING: CASE OF ISPARTA PLAIN . Turkish Journal of Forestry , 10 (2) , 119-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/20893/224342
MLA Akten, M. , Yılmaz, O. , Gül, A. "DETERMINATION OF RECREATIONAL LAND USE FACTORS FOR LAND USE PLANNING: CASE OF ISPARTA PLAIN" . Turkish Journal of Forestry 10 (2009 ): 119-133 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjf/issue/20893/224342>
Chicago Akten, M. , Yılmaz, O. , Gül, A. "DETERMINATION OF RECREATIONAL LAND USE FACTORS FOR LAND USE PLANNING: CASE OF ISPARTA PLAIN". Turkish Journal of Forestry 10 (2009 ): 119-133
RIS TY - JOUR T1 - DETERMINATION OF RECREATIONAL LAND USE FACTORS FOR LAND USE PLANNING: CASE OF ISPARTA PLAIN AU - Murat Akten , Oğuz Yılmaz , Atila Gül Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 133 VL - 10 IS - 2 SN - -2149-3898 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Forestry DETERMINATION OF RECREATIONAL LAND USE FACTORS FOR LAND USE PLANNING: CASE OF ISPARTA PLAIN %A Murat Akten , Oğuz Yılmaz , Atila Gül %T DETERMINATION OF RECREATIONAL LAND USE FACTORS FOR LAND USE PLANNING: CASE OF ISPARTA PLAIN %D 2009 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Akten, Murat , Yılmaz, Oğuz , Gül, Atila . "DETERMINATION OF RECREATIONAL LAND USE FACTORS FOR LAND USE PLANNING: CASE OF ISPARTA PLAIN". Turkish Journal of Forestry 10 / 2 (September 2009): 119-133 .
AMA Akten M. , Yılmaz O. , Gül A. DETERMINATION OF RECREATIONAL LAND USE FACTORS FOR LAND USE PLANNING: CASE OF ISPARTA PLAIN. Turkish Journal of Forestry. 2009; 10(2): 119-133.
Vancouver Akten M. , Yılmaz O. , Gül A. DETERMINATION OF RECREATIONAL LAND USE FACTORS FOR LAND USE PLANNING: CASE OF ISPARTA PLAIN. Turkish Journal of Forestry. 2009; 10(2): 119-133.
IEEE M. Akten , O. Yılmaz and A. Gül , "DETERMINATION OF RECREATIONAL LAND USE FACTORS FOR LAND USE PLANNING: CASE OF ISPARTA PLAIN", Turkish Journal of Forestry, vol. 10, no. 2, pp. 119-133, Sep. 2009, doi:10.18182/tjf.20691