Editor-in-Chief
Name: Prof. Dr. Metin Birkan YILDIRIM
E-mail: mtn_yildirim@yahoo.com
Journal Contact
Name: Contact
E-mail: contact@field-crops.org
Editor
Name: Assoc. Prof. Dr. Emre İLKER
E-mail: emre.ilker@ege.edu.tr
Address:

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova-İzmir