ISSN: 2757-7538
Founded: 2020
Publisher: Ankara Yildirim Beyazit University
Cover Image
 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bir yayın organı olan Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik ve diğer tüm sağlık bilimleri disiplinlerinde bilgi alışverişi sağlamayı, güncel gelişmeleri aktarmayı, özgün çalışma bulgularını bilim dünyası ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda özgün araştırma, derleme, olgu sunumları ve editöre mektup türündeki eserleri kabul etmektedir. Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve/veya İngilizce olup; yılda üç kez elektronik ortamda yayınlanmaktadır.