Year 2017, Volume 15 , Issue 3, Pages 164 - 175 2018-01-05

Breastfeeding and nutrition habits of 0-24 month infants in a semi-urban region of Manisa
Manisa’da yarı-kentsel bir bölgede 0-24 ay çocuklarda anne sütü alma durumu ve beslenme alışkanlıkları

Berna BİLGİN ŞAHİN [1] , Beyhan CENGİZ ÖZYURT [2]


Objective: The aim of this study is to evaluate the breastfeeding habits of 0-24 month infants.  Method: This study is descriptive and aims to reach the whole reference population without using any sampling methods. The study was conducted on 140 mothers with 0-24 month-old babies, all registered in a Family Health Center in a semi-urban region of Manisa. Results: It was found that 96.4% of the mothers breastfed at least once. The first nutrition given after birth was breast-milk in 87.9% of the cases, and 56.4% of infants were fed with only breast-milk for the first six months. The average breastfeeding duration was 8.5±6.2 months.  55.6% of infants were introduced to supplementary food after six months, where 72.3% of the supplementary food provided was milk or milk products. The likelihood of the infants only breastfeeding in the first six months had a statistically significant relationship with the parents’ education levels and the father’s employment status. The median duration of breastfeeding had a statistically significant relationship with the mother’s age, the age difference with a previous child, and with whether or not the infant experienced a lower respiratory tract infection in the first 6 months of life. Conclusions: The parents having at least a secondary school education, the father being employed in the upper social classes, the mother’s age being at or more than 30, and a greater than 2 year difference between children were all found to be positive factors for both the presence and duration of breastfeeding.

Amaç: Araştırmada 0-24 ay bebeklerin anne sütü ile beslenme alışkanlıklarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir; yarı-kentsel bölgedeki bir Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı, 0-24 aylık bebeği olan 140 anne ile yapılmıştır. Bulgular: Annelerin %96.4’ü en az bir kez anne sütü vermiştir. Doğumdan sonra ilk besin olarak anne sütü verilme oranı %87.9’dur ve bebeklerin %56.4‘ü ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenmiştir. Ortalama emzirme süresi 8.5±6.2 aydır. Altı aydan sonra ek gıdaya başlama oranı %55,6 ve verilen ek gıda %72.3 ile süt-süt ürünleridir. Bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü alması ile annenin ve babanın eğitim durumu, babanın işi, ortanca emzirme süresi, annenin yaşı, bebeğin ilk 6 ay alt solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi ve çocuklar arasındaki yaş farkı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç: Anne ve babanın ortaokul ve üzerinde eğitim alması, babanın işinin üst sosyal sınıfta olması, annenin yaşının 30 ve üzerinde olması ve annenin çocukları arasında 2 yıldan fazla yaş farkı olması anne sütü alımını ve emzirme süresini olumlu etkileyen faktörlerdir. 

 • 1. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Anne Sütü. Ankara: Klasmat Matbaacılık , 2008.
 • 2. Coşkun T. Anne sütü ile beslenme. Katkı Pediatri Dergisi 2003; 2: 163-183.
 • 3. Work Group on breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 1997; 100: 1035-1039.
 • 4. Ball TM, Bennett DM. The economic impact of breastfeeding. Pediatr Clin North Am 2001; 48: 253-262.
 • 5. World Health Organization. Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. Geneva: 55th World Health Assembly,2002.Erişim adresi: http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_eng.pdf. Erişim tarihi:25.01.2017.
 • 6. Coşkun T.Anne sütü ile beslenme. In: Edited by Tunçbilek E. Çocuk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınevi, 1995, p:19-46.
 • 7. UNICEF. The State of the World’s Children. Oxfordshire: Oxford University Press, 2008.
 • 8. Jones G, Steketee RW, Black RE, Bhutta AZ, Morris SS. How many child deaths can we prevent this year? Lancet 2003;362:65–71.
 • 9. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması.Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık,2014.
 • 10. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması.Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık,2009.
 • 11. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Manisa Nüfus ve Sağlık Araştırması 2005. Manisa:Manisa İl Sağlık Müdürlüğü,2007.
 • 12. Boratav K. Sınıfların ve grupların sosyoekonomik nitelikleri. Ankara: İmge Kitapevi Yayınları, 2004.
 • 13. Yıldız A, Baran E, Akdur R, Ocaktan E, Kanyılmaz O. Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 Aylık Bebekleri Olan Annelerin Emzirme Durumları ve Etkileyen Faktörler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2008, 61(2).
 • 14. Yetim A, Yetim Ç, Devecioğlu E. Iğdır’da Annelerin Süt Çocuğu Beslenmesi Konusundaki Bilgi ve Davranışları. J Curr Pediatr 2015;13:7-12.
 • 15. Kondolot M, Yalçın S.S, Yurdakök K. Sadece anne sütü alım durumuna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 122-127.
 • 16. Bolat F, Uslu S, Bolat G ve ark. İlk Altı Ayda Anne Sütü ile Beslenmeye Etki Eden Faktörler. Çocuk Dergisi 2011; 11(1):5-13.
 • 17. Lande B, Andersen LF, Baerug A et all. Infant feeding practices and associated factors in the first six months of life: the Norwegian infant nutrition survey. Acta Paediatr 2003;92:152-161.
 • 18. Michaelsen KF, Larsen PS, Thomsen BL, Samuelson G. The Copenhagen cohort study on infant nutrition and growth: duration of breast feding and influencing factors. Acta Paediatr 1994;83:565-571.
 • 19. Kutlu R, Marakoğlu K. Evaluation of initiating, continuing and weaning time of breastfeeding. Marmara Medical Journal 2006;19:121-126.
 • 20. Al-Sahab B, Lanes A, Feldman M, Tamim H. Prevalence and predictors of 6-mont exclusive breastfeeding among Canadian women: a national survey. BMC Pediatr 2010;10:20.
 • 21. Moore ER, Anderson GC, Bergman N. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2007;18:CD003519.
 • 22. Eker A, Yurdakul M. Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları. Sted 2006;15(9):158-163.
 • 23. Gün İ, Yılmaz M, Şahin H ve ark. Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; 52: 176-182.
 • 24. Akyüz A, Kaya T, Şenel N. Annenin Emzirme Davranışının ve Emzirmeyi Etkileyen Durumların Belirlenmesi. Kor Hek 2007; 6 (5): 331-335.
 • 25. Kaya D, Pirinçci E. 0-24 Aylık Bebeği Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme ile İlgili Bilgi,Tutum ve Uygulamaları. TAF Preventive Medicine Bulletin 2009;8(6): 479-484.
 • 26. Açık Y, Dinç E, Benli S, Tokdemir M. Elazığ İlinde Yaşayan 0-2 Yaş Grubu Çocuğu Olan Kadınların Bebek Beslenmesi ve Anne Sütü Konusundaki Bilgi, Tutum ve Uygulamaları. T Klin J Pediatr 1999, 8:53-62.
 • 27. Çetin F, Günes G, Karaoğlu L, Üstün Y. Turgut Özal Tıp Merkezinde Doğum Yapan Annelerin Doğum Öncesi Bakım Alma Ve Emzirmeye Baslama Durumları Ve Etkileyen Faktörler. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 12 (4): 247-252.
 • 28. Ünsal H, Atlıhan F, Özkan H, Targan Ş, Hassoy H. Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2005;48(3): 226-233.
 • 29. Buckley KM, Charles GE. Benefits and challenges of transitioning preterm infants to at-breast feedings. Int Breastfeed J 2006; 31: 1-13.
 • 30. Narayanan I, Prakash K, Gujral VV. The value of human milk in the prevention of infections in the high-risk low-birth-weight infant. J Pediatr 1981;99:496-498.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Berna BİLGİN ŞAHİN (Primary Author)

Author: Beyhan CENGİZ ÖZYURT

Dates

Application Date : January 28, 2017
Acceptance Date : August 25, 2017
Publication Date : January 5, 2018

Bibtex @research article { tjph375324, journal = {Turkish Journal of Public Health}, issn = {}, eissn = {1304-1088}, address = {}, publisher = {Turkish Society of Public Health Specialists}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {164 - 175}, doi = {10.20518/tjph.375324}, title = {Breastfeeding and nutrition habits of 0-24 month infants in a semi-urban region of Manisa}, key = {cite}, author = {Bilgin Şahin, Berna and Cengiz Özyurt, Beyhan} }
APA Bilgin Şahin, B , Cengiz Özyurt, B . (2018). Breastfeeding and nutrition habits of 0-24 month infants in a semi-urban region of Manisa . Turkish Journal of Public Health , 15 (3) , 164-175 . DOI: 10.20518/tjph.375324
MLA Bilgin Şahin, B , Cengiz Özyurt, B . "Breastfeeding and nutrition habits of 0-24 month infants in a semi-urban region of Manisa" . Turkish Journal of Public Health 15 (2018 ): 164-175 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjph/issue/33917/375324>
Chicago Bilgin Şahin, B , Cengiz Özyurt, B . "Breastfeeding and nutrition habits of 0-24 month infants in a semi-urban region of Manisa". Turkish Journal of Public Health 15 (2018 ): 164-175
RIS TY - JOUR T1 - Breastfeeding and nutrition habits of 0-24 month infants in a semi-urban region of Manisa AU - Berna Bilgin Şahin , Beyhan Cengiz Özyurt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20518/tjph.375324 DO - 10.20518/tjph.375324 T2 - Turkish Journal of Public Health JF - Journal JO - JOR SP - 164 EP - 175 VL - 15 IS - 3 SN - -1304-1088 M3 - doi: 10.20518/tjph.375324 UR - https://doi.org/10.20518/tjph.375324 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Breastfeeding and nutrition habits of 0-24 month infants in a semi-urban region of Manisa %A Berna Bilgin Şahin , Beyhan Cengiz Özyurt %T Breastfeeding and nutrition habits of 0-24 month infants in a semi-urban region of Manisa %D 2018 %J Turkish Journal of Public Health %P -1304-1088 %V 15 %N 3 %R doi: 10.20518/tjph.375324 %U 10.20518/tjph.375324
ISNAD Bilgin Şahin, Berna , Cengiz Özyurt, Beyhan . "Breastfeeding and nutrition habits of 0-24 month infants in a semi-urban region of Manisa". Turkish Journal of Public Health 15 / 3 (January 2018): 164-175 . https://doi.org/10.20518/tjph.375324
AMA Bilgin Şahin B , Cengiz Özyurt B . Breastfeeding and nutrition habits of 0-24 month infants in a semi-urban region of Manisa. TurkJPH. 2018; 15(3): 164-175.
Vancouver Bilgin Şahin B , Cengiz Özyurt B . Breastfeeding and nutrition habits of 0-24 month infants in a semi-urban region of Manisa. Turkish Journal of Public Health. 2018; 15(3): 164-175.
IEEE B. Bilgin Şahin and B. Cengiz Özyurt , "Breastfeeding and nutrition habits of 0-24 month infants in a semi-urban region of Manisa", Turkish Journal of Public Health, vol. 15, no. 3, pp. 164-175, Jan. 2018, doi:10.20518/tjph.375324