Year 2019, Volume 3 , Issue 6, Pages 474 - 487 2019-09-15

A STUDY INTO BODIES WITH POSTURE DEFECT IN TERMS OF PATTERN
POSTÜRÜ PROBLEMLİ VÜCUTLARIN GİYSİ KALIBI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nezla ÜNAL [1]


The aim of this study was to prepare sample main skirt patterns specially designed for women with posture problems. The 13 subjects, aged 15/45, without any body deformity but with posture problems in the lower body, were chosen in Çankaya district of Ankara. Control group is composed of 2 women chosen from the same district. In this study scanning and case study method, which is a sort of experimental model, were used together. Scanning method was preferred in determining the features of the bodies with posture defect, while case study method was preferred in finding a solution to the question of how the skirt patterns for bodies with posture defects should be. In order to find out a proper subject with a hip problem among all the subjects with posture problems, which forms the main focus of the study, the subjects were given a posture test and a body analysis form. In order to determine their satisfaction with the skirt patterns and prepare a suitable skirt pattern, the women subjects that were chosen for sampling were given an interview form. As a result of the data collected through posture and body analysis forms, using cutting out and draping methods, a pattern was made with the sizes of each properly chosen sample subject with peculiar hip defect. The patterns produced were compared in technical details, and the applications that should be followed in cutting were established.

Bu araştırma, postürü problemli kadınlara, vücut özelliklerine göre örnek temel etek kalıpları hazırlamayı amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini Ankara ili Çankaya ilçesi sınırları içerisindeki vücut deformitesi olmayan, 15/45 yaşları arasındaki, alt ekstermitede kalçası postür problemli 13 kadın, örneklem grubunu ise evren içerisinden seçilmiş 2 kadın oluşturmaktadır. Bu araştırmada ‘ Tarama ’ ve Deneysel Model’in bir türü olan ‘ Örnek Olay ’ inceleme yöntemi birlikte kullanılmıştır. Tarama modeli, postürü problemli vücutların özelliklerinin belirlenmesinde, örnek olay inceleme modeli ise postürü problemli vücutlarda kullanılacak etek kalıplarının nasıl olması gerektiğinin cevaplarının aranmasında tercih edilmiştir. Postür problemi tespit edilenler arasından araştırmanın odağını oluşturan her bir kalça problemine sahip bir örnek kişiyi ortaya çıkarmak için evren grubuna postür testi ve vücut analiz formu uygulanmıştır. Postür testi ve vücut analiz formu sonucunda her bir kalça postür problemine uygun olarak seçilen örnek kişinin ölçülerine göre biçki ve drapaj yöntemi ile kalıp çıkarılmıştır. Her iki biçki sistemine göre çıkarılan etek kalıplarına yönelik görüşlerini belirleyebilmek ve postür problemlerine uygun bir etek kalıbı hazırlayabilmek için örnekleme alınan kadınlarla görüşme yapılmıştır. Çıkarılan kalıplar teknik ayrıntılara göre karşılaştırılarak, biçki sisteminde kullanılacak uygulamalara dönüştürülmüştür.

 • Alpat, F. E. (2012), Yavaş Moda Nedir?, 1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Antalya, Bildiriler Kitabı, ss: 44- 47,Ağaç, S., Harmankaya, H. (2009), İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Giysi Tercihleri ve Giysi Satın Alma Davranışlarına Etki Eden Faktörler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, ss: 1-13.
 • Yücel, S., Tiber, B. (2018), Hazır Giyim Endüstrisinde Sürdürülebilir Moda, Tekstil ve Mühendis, 25, 112, ss: 370-380
 • Erdoğan, Ç., İşgören, E. (1989), Hazır Giyim İşletmelerinin Yapısal Durumu ve İşçiliğin Kalite Üzerindeki Etkileri, Tekstil ve Mühendis, 16, ss: 159-173.
 • Kurt, Ç. (2007), Müller Kalıp Sistemi 36-42 Beden, Temel Beden ve Temel Kol Kalıplarının Antropometrik ve Ergonomik Uyumunun İncelenmesi ve Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sezer, B. (2006), Müller Kalıp sistemi 46-52 Beden (38-41 Yaka) Klasik Erkek Gömleği Kalıplarının Antropometrik ve Ergonomik Uyumunun İncelenmesi, Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çoruh, E. (2009), Investigation of the Ergonomics of Jeans, Tekstil ve Konfeksiyon, 3, ss: 248-254.
 • Ecerkale, Ö. (2006), Postür Analizinde Symmetrigraf İle Orthoröntgenogram sonuçlarının Değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi, T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği.
 • Başarı, G., Ö., Balcı, P., Nohutlu, E., Ulusoy, S., Vayvay, E., Sertoğlu, E., Baltacı, G. (2009), Fizyoterapi Öğrencilerinde Mesleki Bilincin Postür Üzerine Etkisi, Türkiye Klinikleri J Sports Scı, 1, ss: 31-37.10.
 • Vatansever, Ö. M. (2018), Farklı fiziksel Aktivite Düzeyindeki Sağlıklı Bireylerde Vücut Farkındalığı İle Denge ve Postür Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Karakuş, S., Kılınç, F. (2006), Postür ve Sportif Performans Etkisi, Kastamonu Education Journal, 14, 1 ,ss: 309-322.
 • Cornell, L.J., Ulrich, P.V., Brannon, E.L., Alexander, M., Presley, A.B. (2006), Body Shape Assesment scale: Instrument Development for Analyzing Female Figures, Clothing& Textile Research Journal, 24, 2, ss: 80-85.
 • Kaya, Y. (1991), Sportif Hareketlerin Postür Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Armstrong, H.J. (2000), Model Form and Measurements, Part 2, Patternmaking for Fashion Design, New. York,ss: 24-31.
 • Douty, H. (1968), Objective Body Analysis, Journal of Home Economics, 46, 1,ss: 24-26.
 • Çeğindir, N.Y., Ünal, N. (2009), Postürü Problemli Kişilerde Giysi ile Vücut Uyumunun İncelenmesi, Konfeksiyon Teknik, 173, ss: 68-74.
 • Çeğindir N.Y. (2003). Temel Kalıp Hazırlama Teknikleri Ders Notları, Gazi Üniversitesi Mesleki Egitim Fakültesi, Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Egitimi Bölümü.
 • İşbilen, A. (2003). Tekstil Sanayinde Ölçü Standardizasyonu ve Beden Yapıları Üzerine Bir Araştırma, Eskişehir (www.online.makale.net adresinden 07.11.2009 tarihinde alınmıştır)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2689-3666
Author: Nezla ÜNAL (Primary Author)
Institution: pamukkale üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2019

APA Ünal, N . (2019). POSTÜRÜ PROBLEMLİ VÜCUTLARIN GİYSİ KALIBI AÇISINDAN İNCELENMESİ . The Journal of Social Science , 3 (6) , 474-487 . DOI: 10.30520/tjsosci.571379