Turkish Journal of Weed Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1303-6491 | e-ISSN 2458-7966 | Period Biannually | Founded: 1998 | Publisher Türkiye Herboloji Derneği | http://journal.weedturk.com/


 

The Journal of Turkish Weed Science was started in 1998 by Turkish Weed Science Society. The journal was multilingual published twice a year. The journal publishes the original articles, consolidated reviews, short communications, survey articles with the conditions that the article or its parts are neither been published neither are under consideration by any other Journal currently. From 2015 to onwards, the journal will be continued in electronic OPEN ACCESS journal format with a new name (Turkish Journal of Weed Science). We extend our gratitude to everyone who contributed towards successful publication of the Journal to date.

 

We hope that all the authors will continue supporting the Journal and publish their esteemed research in Turkish Journal of Weed Science.

 

Editor in Chief

Prof. Dr. İzzet KADIOĞLU


Turkish Journal of Weed Science

ISSN 1303-6491 | e-ISSN 2458-7966 | Period Biannually | Founded: 1998 | Publisher Türkiye Herboloji Derneği | http://journal.weedturk.com/
Cover Image


 

The Journal of Turkish Weed Science was started in 1998 by Turkish Weed Science Society. The journal was multilingual published twice a year. The journal publishes the original articles, consolidated reviews, short communications, survey articles with the conditions that the article or its parts are neither been published neither are under consideration by any other Journal currently. From 2015 to onwards, the journal will be continued in electronic OPEN ACCESS journal format with a new name (Turkish Journal of Weed Science). We extend our gratitude to everyone who contributed towards successful publication of the Journal to date.

 

We hope that all the authors will continue supporting the Journal and publish their esteemed research in Turkish Journal of Weed Science.

 

Editor in Chief

Prof. Dr. İzzet KADIOĞLU


Volume 23 - Issue 2 - Dec 31, 2020
 1. Tokat İlinde Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi
  Pages 81 - 87
  Yalçın KAYA, Bülent BAŞARAN, İzzet KADIOĞLU, Duran KILIÇ, Atila ALTINTAŞ, Erhan ÖZER, Sezai GÖKALP
 2. Sakarya İli Şeker Pancarı (Beta vulgaris var. saccharifera L.) Tarlalarında Görülen Yabancı Ot Türleri, Yoğunlukları ve Rastlanma Sıklıklarının Belirlenmesi
  Pages 89 - 97
  Güiçin ÇAL BÜYÜKDEMİR, Adnan KARA
 3. Aydın Ovası Sulama Kanallarında Tortuda Bulunan Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi
  Pages 99 - 110
  Filiz ERBAŞ, Nedim DOĞAN
 4. Sakarya İli Dış Mekân Süs Bitkileri Bahçelerinde Sorun Olan Yabancı Otlar ve Mevcut Sorunlara Yönelik Öneriler
  Pages 111 - 123
  Özlem ÇEVİK KÜÇÜK, Filiz ARSLAN, Necmi AKSOY
 5. Screen-House Evaluation of Weed Suppression Potential of Cassava Effluent at Varied Frequency of Application and Cyanide Concentration
  Pages 125 - 136
  Olatunde AYODELE
 6. Ankara İli Kimyon (Cuminum cyminum L.) Tarlalarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti
  Pages 137 - 143
  İstem BUDAK, Ahmet Tansel SERİM, Ünal ASAV
 7. Tokat İli Mısır Ekim Alanlarında Sorun Olan Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium L.)’nın Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi
  Pages 145 - 153
  Bülent BAŞARAN, Yalçın KAYA, İzzet KADIOĞLU, Duran KILIÇ, Atila ALTINTAŞ, Erhan ÖZER, Sezai GÖKALP
 8. Larvicidal Toxicity of Vitex agnus-castus L. (Verbenaceae) Extracts to Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) Larvae
  Pages 155 - 163
  Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK
 9. Kızılbacak (Amaranthus retroflexus L.) Bitkisinde Kuraklık Toleransı ve Herbisit Direnci Arasındaki İlişkide Bazı Antioksidan Enzimlerin Rolünün Araştırılması
  Pages 165 - 175
  Giray KURCAN, Sevgi DONAT, Okan ACAR
 10. Bağ ve Bahçelerde Örtücü Bitki Seçim Kriterleri, Ekolojik Katkıları ve Yabancı Ot Mücadelesindeki Yeri
  Pages 177 - 187
  Nazife TEMEL, Hilmi TORUN