Year 2019, Volume 33 , Issue 4, Pages 379 - 387 2019-12-27

Impact of Social Media in Promotion of Library Services: Bursa Uludag University Library Example
Kütüphane Hizmetlerinin Tanıtımında Sosyal Medya Etkisi: Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi Örneği

Aykut BAYRAKTAR [1]


This study aims explaining the development and use of social media accounts of Bursa Uludag University Library. It has been tried to explain how library services are promoted on social media and how effective this promotion is on the user. In this respect, the posts that shared on different social media platforms and produced effective results were included as examples in the study. If the study gives an idea to university libraries and librarians who are doing or intending to do promotional activities in this field, it will be considered to have achieved its purpose.

Bu çalışmada, Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi sosyal medya hesaplarının gelişimi ve nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır. Kütüphane hizmetlerinin sosyal medya üzerinden nasıl tanıtıldığı ve bu tanıtımın kullanıcı üzerinde ne kadar etkili olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, farklı sosyal medya platformlarında paylaşılıp etkili sonuçlar oluşturduğu görülen gönderilere örnek olarak yer verilmiştir. Çalışma, tanıtım faaliyetlerini bu alanda yapan ya da yapmayı düşünen üniversite kütüphanelerine ve kütüphanecilerine bir fikir verirse amacına ulaşmış kabul edilecektir.

  • https://www.facebook.com/uludagkutuphane
  • https://twitter.com/uludagkutuphane
  • https://www.youtube.com/c/uludagkutuphaneresmi
  • https://www.instagram.com/uludagkutuphane
Primary Language tr
Subjects Information Science and Library Science
Journal Section Reader Letters
Authors

Orcid: 0000-0002-2338-1446
Author: Aykut BAYRAKTAR (Primary Author)
Institution: Bursa Uludağ Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2019

APA BAYRAKTAR, A . (2019). Kütüphane Hizmetlerinin Tanıtımında Sosyal Medya Etkisi: Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi Örneği. Türk Kütüphaneciliği , 33 (4) , 379-387 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tk/issue/50920/621694