Year 2017, Volume 8 , Issue 2, Pages 272 - 290 2017-04-23

Ebeveyn Olarak Okul Öncesi Öğretmenleri: Nitel Bir Çalışma
A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents

Ramazan SAK [1] , İkbal Tuba ŞAHİN SAK [2] , Osman AYYÜREK [3] , Necdet TAŞKIN [4]


Öğretmenlerin çocuk gelişimi ve eğitimine ilişkin anne-babalara söylediklerini, veliler, -öğretmenin- kendi çocuğunda da uyguladığını görmek isterler. Bu çalışmada da, okul öncesi öğretmenlerinin velilerine çocuk bakımı ve eğitimi ile ilgili söylediklerini kendi çocuklarında uygulayıp uygulamadıklarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlandı. Bu nitel çalışmanın katılımcılarını 50 okul öncesi öğretmeni oluşturuyor. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanıldı. Veri analizi için ise kelime listeleme tekniğinden yararlanıldı. Çalışmanın bulgularına göre, okul öncesi öğretmenleri, velilerden çocuklarıyla ilgilenmelerini ve onların özellikle öz bakım becerilerini desteklemelerini beklediklerini ifade ettiler. Bununla birlikte, çalışmaya katılan öğretmenler, öğretmen olarak velilerden beklentileri ile anne-baba olarak kendi uygulamaları arasında farklılıklar olduğunu dile getirip; bu farklılığa neden olarak da, kendi çocuklarına karşı duygusal davranmalarını ve kararlı olamamalarını gösterdiler.

As shown by prior research, parents want to know if the parenting advice given to them by preschool teachers is actually followed by those teachers with their own children. This qualitative study of the views of 50 preschool teachers addresses this question directly. A semi-structured interview protocol developed by the researchers was used to collect data, which was then analyzed using the word-list technique. The preschool teachers in our study mostly expected parents to care for their children and to support their self-help skills. The participants also reported some differences between what they expected of their pupils’ parents and their own parenting practices, with some further suggesting that these differences might be the result of teachers’ greater sensitivity and/or lack of strictness and decisiveness in their parental roles.
 • Arı, M. (2003). Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve kalitenin önemi. In M. Sevinç (Ed.), Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Barbour, A. (2015). Supporting families: Children are the winners. Retrieved from http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=644
 • Berger, E. H. (2004). Parents as partners in education: Families and schools working together. New Jersey, NJ: Pearson.
 • Bernard, H. R., & Ryan, G. W. (2010). Analyzing qualitative data: Systematic approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Boz, T., & Yıldırım, A. (2014). 4+4+4 Eğitim sisteminde birinci sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları zorluklar. Başkent University Journal of Education, 1(2), 54-65.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüktaşkapu, S. (2012). Okul öncesi eğitimi sürecinde çocuklara uygulanan aile destekli okumaya hazırlık programının ilkokuldaki okuma başarılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 301-316.
 • Cardona, B., Jain, S., & Canfield-Davis, K. (2012). Home-school relationships: A qualitative study with diverse families. The Qualitative Report, 17, 1-20.
 • Cooper, M. L. (1969). A shoe is to tie: A film demonstration of programming self-help skills for preschool children. Progress report. (Report No: ERIC Digest ED042500). Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED042500.pdf
 • Cottle, M., & Alexander, E. (2014). Parent partnership and ‘quality’ early years services: Practitioners' perspectives. European Early Childhood Education Research Journal, 22(5), 637-659.
 • Dove, M. K., Neuharth-Pritchett, S., Wright, D. W., & Wallinga, C. (2015). Parental involvement routines and former Head Start children’s literacy outcomes. Journal of Research in Childhood Education, 29, 173-186.
 • Erdiller, Z. B., & McMullen, M. B. (2003). Turkish teachers’ beliefs about developmentally appropriate practices in early childhood education. Hacettepe University Journal of Education, 25, 84-93.
 • Essa, E. L. (2006). Introduction to early childhood education. Clifton, NJ: Thomson Delmar Learning
 • Foot, H., Howe, C., Cheyne, B., Terras, M., & Rattray, C. (2000). Pre-school education: Parents’ preferences, knowledge and expectation. International Journal of Early Years Education, 8(3), 193-204.
 • Galindo, C., & Sheldon, S B. (2012). School and home connections and children’s kindergarten achievement gains: The mediating role of family involvement. Early Childhood Research Quarterly, 27(1), 90-103.
 • Gülender, S. (1993, June). Velilerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri. Paper presented at 9th Ya-Pa Pre-school Education and Dissemination Seminar, Ankara.
 • Hegde, A. V., & Cassidy, D. J. (2009). Teachers’ beliefs and practices regarding developmentally appropriate practices: A study conducted in India. Early Child Development and Care, 179(7), 837-847.
 • Howes C., & Pianta, R. (2010). Quality of prekindergarten: What families are looking for in public sponsored programs? Early Education and Development, 17(4), 619–642.
 • Jambunathan, S. (2005). Beliefs about the importance of use of developmentally appropriate practices among early childhood teachers in India. Journal of Early Childhood Teacher Education, 26, 275-281.
 • Johnson, R. B. (1997). Examining the validity structure of qualitative research. Education, 118(2), 282-292.
 • Koçyiğit, S. (2015). Family involvement in preschool education: Rationale, problems and solutions for the participants. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(1), 141-157.
 • Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: The assessment of trustworthiness. The American Journal of Occupational Therapy, 45, 214-222.
 • Maharaj-Sharma, R. (2015). Are parents doing it right? Retrieved from http://uwispace.sta.uwi.edu/dspace/handle/2139/8556.
 • Mahmood, S. (2013). First-Year preschool and kindergarten teachers: Challenges of working with parents. School Community Journal, 23(2), 55-85.
 • MEB. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Morrison, G. S. (2012). Early childhood education today. Boston: Pearson.
 • Murray, E., McFarland-Piazza, L., & Harrison, L. J. (2015). Changing patterns of parent-teacher communication and parent involvement from preschool to school. Early Child Development and Care, 185(7), 1031-1052.
 • Neslitürk, S., Çamlıbel Çakmak, Ö., & Asar, H. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin “veli” kavramına ilişkin metaforik algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 7(18), 679-712.
 • O’Connor, E., & McCartney, K. (2006). Testing associations between young children’s relationships with mothers and teachers. Journal of Educational Psychology, 98, 87–98.
 • Parker, A., & Neuharth-Pritchett, S. (2006). Developmentally appropriate practice in kindergarten: Factors shaping teacher beliefs and practice. Journal of Research in Childhood Education, 21(1), 65-78.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Rentzou, K., & Sakellariou, M. (2011). Greek pre-service kindergarten teachers’ beliefs about and practices of developmentally appropriate practices in early childhood education. Early Child Development and Care, 181(8), 1047-1061.
 • Seggie, F. N., & Bayyurt, Y. (2015). Nitel araştırma: Yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Sevinç, M. (2006). Okul öncesi eğitimi alan çocukların annelerinin okuldan beklentileri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 218-225.
 • Seyfullahoğulları, A. (2012). Ailelerin anaokullarından beklentileri üzerine bir araştırma. The Journal of Marmara Social Research, 2, 1-15.
 • Stipek, D. J., & Byler, P. (1997). Early childhood education teachers: Do they practice what they preach? Early Childhood Research Quarterly, 12, 305-325.
 • Sümer, N., Gündoğdu Aktürk, E., & Helvacı, E. (2010). Anne-baba tutum ve davranışlarının psikolojik etkileri: Türkiye’de yapılan çalışmalara toplu bakış. Türk Psikoloji Yazıları, 13(25), 42-59.
 • Şahin, B. K., Sak, R., & Şahin, İ. T. (2013). Parents’ views about preschool education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 89, 288-292.
 • Şahin, İ. T., Sak, R., & Tuncer, N. (2013). Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerinin ilköğretime hazırlık sürecine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1691-1713.
 • Şimşek, Z. C., & İvrendi, A. (2014). Ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 240-254.
 • Tezel Şahin, F., İnal, G., & Özbey, S. (2011). Parent involvement activities from parents’ point of view. International Journal of Academic Research, 3(6), 421-425.
 • Topaç, N., Yaman, Y., Ogurlu, Ü., & İlgar, L. (2012). Okul öncesi dönem çocuğu olan ailelerin okul öncesi eğitim kurumu seçerken göz önünde bulundurdukları ölçütleri incelenmesi. Paper presented at the Cyprus New Trends on Global Education Conference, North Cyprus Turkish Republic.
 • Tuğrul, B., & Tokuç, H. (2007). Anne ve babaların okul öncesi eğitim hakkındaki görüş ve beklentilerinin incelenmesi. Paper presented at the 1st National Primary Education Congress, Hacettepe University, Ankara.
 • Venninen, T., & Purola, K. (2013). Educators’ views on parents’ participation on three different identified levels. Journal of Early Childhood Education Research, 2(1), 48-62.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ramazan SAK

Author: İkbal Tuba ŞAHİN SAK

Author: Osman AYYÜREK

Author: Necdet TAŞKIN

Dates

Application Date : April 24, 2017
Acceptance Date : April 23, 2017
Publication Date : April 23, 2017

Bibtex @research article { tojqi308590, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {}, publisher = {Abdullah KUZU}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {272 - 290}, doi = {10.17569/tojqi.308590}, title = {A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents}, key = {cite}, author = {Sak, Ramazan and Şahin Sak, İkbal Tuba and Ayyürek, Osman and Taşkın, Necdet} }
APA Sak, R , Şahin Sak, İ , Ayyürek, O , Taşkın, N . (2017). A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents . Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 8 (2) , 272-290 . DOI: 10.17569/tojqi.308590
MLA Sak, R , Şahin Sak, İ , Ayyürek, O , Taşkın, N . "A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents" . Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (2017 ): 272-290 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/28525/308590>
Chicago Sak, R , Şahin Sak, İ , Ayyürek, O , Taşkın, N . "A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 (2017 ): 272-290
RIS TY - JOUR T1 - A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents AU - Ramazan Sak , İkbal Tuba Şahin Sak , Osman Ayyürek , Necdet Taşkın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17569/tojqi.308590 DO - 10.17569/tojqi.308590 T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 272 EP - 290 VL - 8 IS - 2 SN - -1309-6591 M3 - doi: 10.17569/tojqi.308590 UR - https://doi.org/10.17569/tojqi.308590 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents %A Ramazan Sak , İkbal Tuba Şahin Sak , Osman Ayyürek , Necdet Taşkın %T A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents %D 2017 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 8 %N 2 %R doi: 10.17569/tojqi.308590 %U 10.17569/tojqi.308590
ISNAD Sak, Ramazan , Şahin Sak, İkbal Tuba , Ayyürek, Osman , Taşkın, Necdet . "A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 8 / 2 (April 2017): 272-290 . https://doi.org/10.17569/tojqi.308590
AMA Sak R , Şahin Sak İ , Ayyürek O , Taşkın N . A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents. TOJQI. 2017; 8(2): 272-290.
Vancouver Sak R , Şahin Sak İ , Ayyürek O , Taşkın N . A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2017; 8(2): 272-290.
IEEE R. Sak , İ. Şahin Sak , O. Ayyürek and N. Taşkın , "A Qualitative Study of Preschool Teachers as Parents", Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol. 8, no. 2, pp. 272-290, Apr. 2017, doi:10.17569/tojqi.308590