Year 2018, Volume 9 , Issue 4, Pages 373 - 388 2018-10-30

Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Görüşlerinin Fen Başarısı Bağlamında İncelenmesi
Analysis of Middle School Students’ Views on Scientific Inquiry in the Context of Science Achievement

Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ [1]


Öğrencilerin bilimsel çalışmalardan zevk almalarını sağlamak, bilimsel düşünebilme ve bilimsel araştırma becerilerini geliştirmek fen öğretiminin amaçlarındandır. Bilimsel araştırma, bilim insanlarının çalışmalarında rutin olarak kullandığı bir süreci temsil eder ve öğrencilerin bilimsel bilgileri öğrenmelerini, bilimsel becerileri kazanmalarını sağlayan bir yöntemdir. Öğrencilere günlük yaşamla ilgili pek çok bilgi ve beceriyi kazandıran bilimsel araştırma, fen eğitiminin önemli bir parçasıdır. Bu araştırmanın amacı bir grup ortaokul öğrencisinin bilimsel araştırmaya yönelik görüşlerini tespit etmektir. Durum çalışması olarak yürütülen bu araştırmaya, 8. sınıfta öğrenim gören 28 öğrenci (10 kız, 18 erkek) katılmıştır. Veriler Bilimsel Sorgulama Hakkındaki Görüş Anketi (VOSI) ve Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOGS) puanları aracılığı ile toplanmıştır. VOSI ile sınıflandırılan öğrenci görüşlerinin TEOGS puanları ile ilişkisi incelenmiştir. Sonuç olarak akademik anlamda başarılı öğrencilerin de bilimsel araştırmanın bazı bileşenleri konusunda yetersiz görüşlere sahip olabileceği bulgusuna ulaşılmıştır.

One of the aims of science teaching is to ensure that students enjoy scientific work and develop scientific thinking and associated inquiry skills. Scientific inquiry represents a process that scientists routinely use in their work, and it is a way for students to acquire scientific knowledge and develop scientific skills. Providing students with ample knowledge and necessary skills related to daily life, scientific inquiry is an important part of science education. This study aimed to elicit the views of a group of middle school students concerning scientific inquiry. Twenty-eight students (10 girls, 18 boys) attending the eighth grade participated in this case study. The data were collected through the Views of Scientific Inquiry (VOSI) and the students’ scores in the Examination for the Transition from Primary to Secondary Education (TEOGS) held in Turkey. The relationship between TEOGS scores and student views classified by VOSI was examined. The results revealed that students that are successful in academic terms may have insufficient views of some components of scientific inquiry.

 • Adisendjaja, Y. H., Rustaman, N. Y., Redjeki, S. ve Satori, D. (2017). Science teachers’ understanding of scientific inquiry in teacher professional development. Journal of Physics: Conference Series, 812, 1-5.
 • Anggraeni, N., Adisendjaj, Y. H. ve Amprasto, A. (2017). Profile of high school students’ understanding of scientific inquiry. Journal of Physics: Conference Series, 895, 1-5.
 • Barrow, L. H. (2006). A brief history of inquiry: From dewey to standards. Journal of Science Teacher Education, 17, 265-278.
 • Bybee, R. W. (2002). Learning Science and the Science of Learning: Science Educators' Essay Collection. National Science Teachers Association.
 • Cevizci, A. (2011). Eğitim felsefesi. İstanbul: Say.
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design choosing among five approaches. Sage Publications.
 • de Jong, T. (2006). Computer simulations-Technological advances in inquiry learning. Science, 312, 532-533.
 • Dojman, H. N. (2003). An analysis of elementary teachers’ perceptions of teaching science as inquiry. Doctoral Dissertation, The Faculty of the College of Education University of Houston, Texas.
 • Galano, S., Alessandro, Z., Luigi, S. ve Italo, T. (2016). Secondary students’ views about scientific inquiry. Retrieved from: http://www1.unipa.it/girep2014/accepted-papers proceedings/62_Galano.pdf
 • Jarrett, D. (1997). Inquiry strategies for science and mathematics learning it’s just good teaching. Oregon: Northwest Regional Educational Laboratory.
 • Johnston, J. S. (2009). Deweyan inquiry: From education theory to practice. Albany: State University of New York Press.
 • Karışan, D., Bilican, K. ve Şenler, B. (2017). Bilimsel sorgulama hakkında görüş anketi: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 326-343.
 • Koyunlu Ünlü, Z. (2015). An action research of supporting inquiry learning with instruction Technologies in science and technology course. Doctoral dissertation, Gazi Universty, Ankara.
 • Leblebicioğlu, G., Çapkınoğlu, E., Metin, D. ve Schwartz, R. (2017). Views of nature of scientific inquiry of the students in a science high school in Turkey: a vasi application. Paper presented at ESERA, 2017.
 • Lederman, J. S., Lederman, N. G., Bartos, S. A., Bartels, S. L., Meyer, A. A. ve Schwartz, R. S. (2014). Meaningful assessment of learners’ understandings about scientific inquiry the views about scientific inquiry (VASI) questionnaire. Journal of Research in Science Teaching, 51(1), 65-83.
 • Lee, H. S. ve Songer, N. B. (2003). Making authentic science accessible to students. International Journal of Science Education, 25(1), 1-26.
 • Lustick, D. (2009). The failure of inquiry: preparing science teachers with an authentic investigation. Journal of Science Teacher Education, 20, 583-604.
 • Martin-Hansen, L. (2002). Defining inquiry. The Science Teacher, 69(2), 34-37.
 • MEB-TTKB. (2006). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.
 • MEB-TTKB. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)öğretim programı. Ankara: MEB.
 • MEB-TTKB. (2018). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.
 • Miles, M.B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • MoNE. (2015). International student assesment programme PISA national pre report. MoNe Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. 3rd edition. Sage Publications, Inc.
 • Sadeh, I. ve Zion, M. (2012). Which type of inquiry project do high school biology students prefer: Open or guided? Research Science Education, 42, 831-848.
 • Schwartz, R. S., Lederman, N. G. ve Barbara A. C. (2004). Developing views of nature of science in an authentic context: An explicit approach to bridging the gap between nature of science and scientific inquiry. Science Teacher Education, 88(4), 610-645.
 • Şenler, B. (2015). Middle school students’ views of scientific inquiry: an international comparative study. Science Education International, 26(2), 166-179.
 • Yang, Park, Shin, ve Lim, (2017). Exploring Korean middle school students’ view about scientific inquiry. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13(7), 3935-3958.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3627-1809
Author: Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ (Primary Author)
Institution: BOZOK UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 20, 2018
Acceptance Date : October 29, 2018
Publication Date : October 30, 2018

Bibtex @research article { tojqi417537, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {}, publisher = {Abdullah KUZU}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {373 - 388}, doi = {10.17569/tojqi.417537}, title = {Analysis of Middle School Students’ Views on Scientific Inquiry in the Context of Science Achievement}, key = {cite}, author = {Koyunlu Ünlü, Zeynep} }
APA Koyunlu Ünlü, Z . (2018). Analysis of Middle School Students’ Views on Scientific Inquiry in the Context of Science Achievement . Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 9 (4) , 373-388 . DOI: 10.17569/tojqi.417537
MLA Koyunlu Ünlü, Z . "Analysis of Middle School Students’ Views on Scientific Inquiry in the Context of Science Achievement" . Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 (2018 ): 373-388 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/40057/417537>
Chicago Koyunlu Ünlü, Z . "Analysis of Middle School Students’ Views on Scientific Inquiry in the Context of Science Achievement". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 (2018 ): 373-388
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of Middle School Students’ Views on Scientific Inquiry in the Context of Science Achievement AU - Zeynep Koyunlu Ünlü Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17569/tojqi.417537 DO - 10.17569/tojqi.417537 T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 373 EP - 388 VL - 9 IS - 4 SN - -1309-6591 M3 - doi: 10.17569/tojqi.417537 UR - https://doi.org/10.17569/tojqi.417537 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Analysis of Middle School Students’ Views on Scientific Inquiry in the Context of Science Achievement %A Zeynep Koyunlu Ünlü %T Analysis of Middle School Students’ Views on Scientific Inquiry in the Context of Science Achievement %D 2018 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 9 %N 4 %R doi: 10.17569/tojqi.417537 %U 10.17569/tojqi.417537
ISNAD Koyunlu Ünlü, Zeynep . "Analysis of Middle School Students’ Views on Scientific Inquiry in the Context of Science Achievement". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 9 / 4 (October 2018): 373-388 . https://doi.org/10.17569/tojqi.417537
AMA Koyunlu Ünlü Z . Analysis of Middle School Students’ Views on Scientific Inquiry in the Context of Science Achievement. TOJQI. 2018; 9(4): 373-388.
Vancouver Koyunlu Ünlü Z . Analysis of Middle School Students’ Views on Scientific Inquiry in the Context of Science Achievement. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2018; 9(4): 373-388.