Research Article
PDF BibTex RIS Cite

An Evaluation on the Change of the Basic Principles of Turkish National Education in the Context of Sociopolitical Paradigms

Year 2021, Volume: 12 Issue: 2, 249 - 272, 17.04.2021
https://doi.org/10.17569/tojqi.841896

Abstract

Various variables in social, economic and political dimensions affect the administration of education systems of countries. Turkish education system is fundamentally based on the principles manifested in the Basic Law of National Education. In Turkey, education has always been under the influence of such social and political movements as socialist, liberal, social-democratic groups and Kemalism, conservative and political Islamic groups and Turkish nationalism. The main purpose of this study is to reveal how and under which principles of the basic principles of national education have changed in the historical developmental process. The study is a document review type of research. Thematic analysis was used combined with interpretivist approach in the process of analyzing and interpreting data obtained from the document review. As a result, these findings have been reached: The change in the basic principles generally happens during the social, economic and political turbulent periods of the country. The academic and scientific view on educational problems remains weak compared to the philosophical, political and belief-based views. The principles have been interpreted based on philosophical, belief, ethnic and political views increasing in Turkish society. It is recommended to investigate the basic principles and the researches and the articles which have been written on basic principles from different perspectives at historical, social, economic and politic dimensions. Also, it is recommended to compare the basic laws and principles of education in other countries to Turkish equivalents.

References

  • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş [Introduction to qualitative research]. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu (Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Sosyopolitik Paradigmalar Bağlamında Türk Milli Eğitimin Temel İlkelerinin Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme

Year 2021, Volume: 12 Issue: 2, 249 - 272, 17.04.2021
https://doi.org/10.17569/tojqi.841896

Abstract

Sosyal, ekonomik ve politik boyutlu değişkenler, ülkelerin eğitim sistemlerinin yönetimini etkilerler. Türk eğitim sistemi, Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ilkelere dayanmaktadır. Türkiye’de eğitim; sosyalist, liberal, sosyal demokrat, Kemalism, muhafazakâr ve siyasal İslamcı gruplar ile Türk milliyetçiliği gibi akımların etkisi altındadır. Araştırmanın temel amacı, tarihsel gelişim süreci içerisinde Milli Eğitimin temel ilkelerinden hangilerinin nasıl değişim gösterdiğini belirlemektir. Çalışma, doküman analizi türünde bir araştırmadır. Doküman analizi ile toplanan verilerin analizi ve yorumlanması sürecinde yorumsamacı yaklaşımla birlikte tema analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak şu bulgulara erişilmiştir: Temel ilkelerde değişikler genel olarak ülkenin sosyal, ekonomik ve politik çatışma dönemlerinde gerçekleşmiştir. Eğitim sorunları üzerine akademik ve bilimsel görüşler; felsefi, politik ve inanç odaklı görüşlerle karşılaştırıldığında alanda daha az yer almaktadırlar. İlkeler, Türk toplumunda daha çok yükselen felsefi, inanç, etnik ve politik odaklı görüşlere göre yorumlanmaktadır. Temel ilkeler ve ilkelerle ilgili yapılmış araştırma ve makalelerin tarihsel, sosyal, ekonomik ve politik açılardan araştırılması önerilmektedir. Ayrıca temel kanun ve ilkelerin diğer ülkelerdeki temel kanun ve ilkelerle karşılaştırılması da bir başka öneri olarak önerilmiştir.

References

  • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş [Introduction to qualitative research]. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu (Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Turan ERKILIÇ
ANADOLU UNIVERSITY
0000-0002-2507-2663
Türkiye

Publication Date April 17, 2021
Submission Date December 16, 2020
Acceptance Date February 12, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 12 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { tojqi841896, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, eissn = {1309-6591}, address = {}, publisher = {Abdullah KUZU}, year = {2021}, volume = {12}, number = {2}, pages = {249 - 272}, doi = {10.17569/tojqi.841896}, title = {An Evaluation on the Change of the Basic Principles of Turkish National Education in the Context of Sociopolitical Paradigms}, key = {cite}, author = {Erkılıç, Turan} }
APA Erkılıç, T. (2021). An Evaluation on the Change of the Basic Principles of Turkish National Education in the Context of Sociopolitical Paradigms . Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 12 (2) , 249-272 . DOI: 10.17569/tojqi.841896
MLA Erkılıç, T. "An Evaluation on the Change of the Basic Principles of Turkish National Education in the Context of Sociopolitical Paradigms" . Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 (2021 ): 249-272 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/61506/841896>
Chicago Erkılıç, T. "An Evaluation on the Change of the Basic Principles of Turkish National Education in the Context of Sociopolitical Paradigms". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 (2021 ): 249-272
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation on the Change of the Basic Principles of Turkish National Education in the Context of Sociopolitical Paradigms AU - TuranErkılıç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17569/tojqi.841896 DO - 10.17569/tojqi.841896 T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 272 VL - 12 IS - 2 SN - -1309-6591 M3 - doi: 10.17569/tojqi.841896 UR - https://doi.org/10.17569/tojqi.841896 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry An Evaluation on the Change of the Basic Principles of Turkish National Education in the Context of Sociopolitical Paradigms %A Turan Erkılıç %T An Evaluation on the Change of the Basic Principles of Turkish National Education in the Context of Sociopolitical Paradigms %D 2021 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 12 %N 2 %R doi: 10.17569/tojqi.841896 %U 10.17569/tojqi.841896
ISNAD Erkılıç, Turan . "An Evaluation on the Change of the Basic Principles of Turkish National Education in the Context of Sociopolitical Paradigms". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 / 2 (April 2021): 249-272 . https://doi.org/10.17569/tojqi.841896
AMA Erkılıç T. An Evaluation on the Change of the Basic Principles of Turkish National Education in the Context of Sociopolitical Paradigms. TOJQI. 2021; 12(2): 249-272.
Vancouver Erkılıç T. An Evaluation on the Change of the Basic Principles of Turkish National Education in the Context of Sociopolitical Paradigms. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2021; 12(2): 249-272.
IEEE T. Erkılıç , "An Evaluation on the Change of the Basic Principles of Turkish National Education in the Context of Sociopolitical Paradigms", Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol. 12, no. 2, pp. 249-272, Apr. 2021, doi:10.17569/tojqi.841896