Soil Water Journal
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-7072 | e-ISSN 2148-5534 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü |


Soil Water Journal is being published by Directorate of Soil Fertilizer and Water Resources Central Research. Soil Water Journal published two times a year. Soil Water Journal is indexed by TÜBİTAK-ULAKBİM Owner (On behalf of the Central Research Institute of Soil Fertilizer and Water Resources, Director of Institute) 

Aynur ÖZBAHÇE


Editor-in-Chief

Mesut YILDIRIR

editor@topraksudergisi.gov.tr


Editorial Board:(*)

 Suat AKGÜL, Sevinç USLU KIRAN , Derya SÜREK, Hesna ÖZCAN, Esin ERDOĞAN, Oğuz BAŞKAN, İlknur YURDAKUL, Pınar BAHÇEÇİ ALSAN


 (*) Soil Fertilizer and Water Resources Central Research Institute

Soil Water Journal

ISSN 2146-7072 | e-ISSN 2148-5534 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü |
Cover Image


Soil Water Journal is being published by Directorate of Soil Fertilizer and Water Resources Central Research. Soil Water Journal published two times a year. Soil Water Journal is indexed by TÜBİTAK-ULAKBİM Owner (On behalf of the Central Research Institute of Soil Fertilizer and Water Resources, Director of Institute) 

Aynur ÖZBAHÇE


Editor-in-Chief

Mesut YILDIRIR

editor@topraksudergisi.gov.tr


Editorial Board:(*)

 Suat AKGÜL, Sevinç USLU KIRAN , Derya SÜREK, Hesna ÖZCAN, Esin ERDOĞAN, Oğuz BAŞKAN, İlknur YURDAKUL, Pınar BAHÇEÇİ ALSAN


 (*) Soil Fertilizer and Water Resources Central Research Institute

Özel Sayı Last Issue
Issue - Dec 2019
 1. Karaman İli Potansiyel Evapotranspirasyon Tahmini
  Pages 1 - 8
  Soner Çağatay BAĞÇACI , Nermin ŞARLAK
 2. Bazı Yem Bitkileri Karışımlarında Farklı Hasat ve Muhafaza Sistemlerinin Yem Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 9 - 14
  Yasemin VURARAK , Ahmet İNCE
 3. Mikro Havza Ölçeğinde Erozyona Duyarlılık Parametreleri İle Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
  Pages 15 - 23
  Fikret SAYGIN , Orhan DENGİZ , Serkan İÇ
 4. Bulanık Yapay Sinir Ağları ve Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağları ile Günlük Buharlaşma Tahmini
  Pages 24 - 31
  Demet YILDIRIM , Bilal CEMEK , Erdem KÜÇÜKTOPÇU
 5. Jeotermal Kaynakların Tarımsal Sulama Suyu Kirliliği ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 32 - 45
  Harun TORUNLAR , Murat Güven TUĞAÇ , Gamze DEPEL , Dilek KAYA ÖZDOĞAN , Nevzat DEREKÖY
 6. Arıtılmış Evsel Kaynaklı Atıksularla Sulanan Marul ve Toprakta Patojenik Bulaşıklığın Belirlenmesi
  Pages 46 - 50
  Perihan TARI AKAP , Mehmet GÜNDÜZ , Şerafettin AŞIK , Şener ÖZÇELİK
 7. Samsun İli Sebze ve Meyve Üreticilerinin İyi Tarım Uygulamalarına (İTU) Yaklaşımı
  Pages 51 - 60
  Mehmet AYDOĞAN , Başak AYDIN , Necla TOPÇU , Yunus Emre TERZİ
 8. Çukurova Koşullarında Tarımsal İşletme Çatılarında Fotovoltaik Sistemlerin Tekno-Ekonomik Yönden Tasarımı
  Pages 61 - 69
  Mehmet Emin BİLGİLİ , Adil AKYÜZ
 9. Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Analizi
  Pages 70 - 76
  Gözen YÜCEERİM , Gülay YILMAZ , Merve ETÖZ , C. Oğuz ACAR
 10. İklim Değişikliğinin Türkiye’de, Trakya Bölgesinde, Referans Evapotranspirasyona Olan Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 77 - 85
  Muhammet AZLAK , Levent ŞAYLAN
 11. İhsangazi Tarlalarından Soframıza Kültür Mirası Siyez Buğdayı
  Pages 86 - 93
  Sevinç KARABAK , Rahmi TAŞÇI , Vedat CEYHAN , Kürşad ÖZBEK , Hilal YÜCE ARSLAN
 12. Toprak pH’sını Etkileyen Bazı Materyallerin Hububat Tarımında Kullanımı
  Pages 94 - 100
  Kadir UÇGUN , Caner KELEBEK , Murat CANSU , Mesut ALTINDAL , Bilal YALÇIN
 13. Ergene Nehri ile Sulanan Çeltik Tavalarının Sediment ve Sulama Suyunda Kobalt (II) ve Nikel (II) Birikim Düzeyleri Analizi
  Pages 101 - 106
  Barış Can KÖRÜKÇÜ , Cihan TORLAK , Cemile ÖZCAN
 14. Havza Bazlı Bitkisel Üretim ve Sulama Suyu Optimizasyon Çalışmaları ve Önemi
  Pages 107 - 114
  Gonca KARACA BİLGEN , Süleyman KODAL , Yusuf Ersoy YILDIRIM
 15. Orta Karadeniz Bölgesi Toprak Sıcaklığının Zaman Serisi Analizi Yöntemi İle Modellenmesi
  Pages 115 - 121
  Filiz KARA , Bilal CEMEK
 16. Zeytin Fidan Gelişimine Mikrohavza Su Hasadı Tekniği İle Toprak Su Tutma Kapasitesini Artırıcı Bazı Uygulamaların Etkisi
  Pages 122 - 129
  Süleyman ŞEN , Gülay YILMAZ , Tuncay TOPDEMİR , Ümit ALKAN
 17. Topraktan ve Yapraktan Azot ve Çinko Uygulamalarının Buğdayda Tane Çinko ve Demir Konsantrasyonları Üzerine Etkisi
  Pages 130 - 139
  Hatun BARUT , Sait AYKANAT , Elif HAKLI HEYBET , Salim EKER , İsmail ÇAKMAK
 18. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gemlik Zeytin (olea aeoropea) Çeşidinde Sulamanın Peryodisite Üzerine Etkisi
  Pages 140 - 145
  Meral ANLAĞAN TAŞ , Abdullah Suat NACAR , Veli DEĞİRMENCİ , Ebru SAKAR , Pınar BAHÇECİ ASAN
 19. Sera Koşullarında Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Domates Bitkisinin Kök Gelişimi Üzerine Etkisi
  Pages 146 - 152
  Selçuk ÖZER , Ozan ÖZTÜRK , Ülviye ÇEBİ , Süreyya ALTINTAŞ , Engin YURTSEVEN
 20. Referans Evapotranspirasyonun Mekansal Değişiminin Belirlenmesinde Gediz Havzası Örneği
  Pages 153 - 161
  Yusuf Ersoy YILDIRIM , İsmail TAŞ , Kadir AYTAÇ ÖZAYDIN
 21. Yüzeyaltı Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Yalova İncisi Sofralık Üzüm Çeşidinde Yaprak Su Potansiyeline Göre Sulama Programının Oluşturulması
  Pages 162 - 168
  Gülşen DURAKTEKİN , Yeşim BOZKURT ÇOLAK , Kadir KUŞVURAN , Mete ÖZFİDANER
 22. Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi
  Pages 169 - 176
  İlknur CEBECİ , Oğuz DEMİRKIRAN , Orhan DOĞAN , Kevser KARAGÖZ SEZER , Ödül ÖZTÜRK , Fatma ELBAŞI
 23. Buğday Verimi ve Biyokütlesi ile Uzaktan Algılama Vejetasyon İndisleri Arasındaki İlişkilerin Tarımsal İklim Bölgeleri Bazında Değerlendirilmesi
  Pages 177 - 186
  Murat Güven TUĞAÇ , Harun TORUNLAR , Erol KARAKURT , Sinan AYDOĞAN
Indexes and Platforms