Review Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkiye’de rekreasyon ve rekreasyon yönetimi lisans eğitim programlarının karşılaştırmalı analizi

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 50 - 57, 30.06.2022
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1130778

Abstract

Türkiye yükseköğretiminde rekreasyon eğitimi, Spor Bilimleri Fakülteleri/Yüksekokulları bünyesinde rekreasyon ve Turizm Fakülteleri bünyesinde ise rekreasyon yönetimi isimleri ile iki farklı kurumsal çatı ve iki farklı disipliner yaklaşımla verilmektedir. 2000’li yıllardan itibaren her iki kurumsal çatı altında farklı isimde açılmaya başlanan bölüm sayısı, 2020-2021 öğretim yılı itibarı öğrenci kabul eden bölüm esasına göre toplam 49’a ulaşmıştır. Birbirinden farklı iki kurumsal çatı altında faaliyet gösteren rekreasyon ve rekreasyon yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrencilerin her ikisi de rekreasyon uzmanı unvanını elde etmektedirler. Bu çalışmanın amacı, iki farklı kurumsal çatının aynı uzmanlığa hizmet eden öğretim programlarını karşılaştırarak, program çıktılarına dayalı olarak unvan becerileri arasındaki farkı ortaya koymaktır. Araştırmada tamsayım biçiminde, Türkiye’de lisans düzeyinde örgün öğretimde öğrenci kabul eden farklı üniversitelerdeki lisans düzeyinde 49 adet Rekreasyon ile Rekreasyon Yönetimi bölümlerini kapsamaktadır. Nitel araştırma deseni olan doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiş çalışmada, söz konusu her iki isimdeki bölümlerin web sayfaları üzerinden ulaşılan öğretim programları kapsamında farklı becerilere hizmet eden dersler sekiz başlıkta gruplandırılmış ve nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi ile gruplar arası dağılım farklarına ulaşılmıştır. Elde edilen verilere göre, aynı unvanı alan iki farklı başlıktaki öğretim programları arasında dersler baz alınarak, bilgi ve beceriyi etkileyen oldukça yüksek derecede farklılıklar olduğu saptanmıştır.

References

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://obs.aku.edu.tr/ Erişim tarihi: 01.11.2020.
 • Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, http://mtf.akdeniz.edu.tr/ Erişim tarihi: 01.11.2020.
 • Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, http://sporbilimleri.akdeniz.edu.tr/ Erişim tarihi: 05.11.2020.
 • Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, http://turizm.akdeniz.edu.tr/ Erişim tarihi: 05.11.2020.
 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://spor.alanya.edu.tr/ Erişim tarihi: 05.11.2020.
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://hacibayram.edu.tr/ Erişim tarihi: 05.11.2020.
 • Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://obs.atauni.edu.tr/ Erişim tarihi: 06.11.2020.
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://akademik.adu.edu.tr/ Erişim tarihi: 01.11.2020.
 • Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://obs.balikesir.edu.tr/ Erişim tarihi: 06.11.2020.
 • Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://sporbf.bartin.edu.tr/ Erişim tarihi: 10.11.2020.
 • Bingöl Üniversitesi BESYO (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://obs.bingol.edu.tr/ Erişim tarihi: 12.11.2020.
 • Bowen, G.A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
 • Çakırcıoğlu, H. (1998). Rekreasyon; Beden Eğitimi Dersi ve Diğer Dersler Açısından Okullarda Ders Dışı Faaliyetlerin Durumu, Eğitsel Kollar ve Fonksiyonları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri https://sporbf.comu.edu.tr/ Erişim tarihi: 12.11.2020.
 • Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://spbf.erciyes.edu.tr/ Erişim tarihi: 22.11.2020.
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://akts.eskisehir.edu.tr/ Erişim tarihi: 22.11.2020.
 • Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, http://rek.sb.firat.edu.tr/ Erişim tarihi: 01.12.2020.
 • Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://sporbilimleri.gazi.edu.tr/ Erişim tarihi: 01.12.2020.
 • Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://rky.giresun.edu.tr/ Erişim tarihi: 01.12.2020.
 • Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://akts.hacettepe.edu.tr/ Erişim tarihi: 03.12.2020.
 • Haliç Üniversitesi BESYO (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://obs.halic.edu.tr/ Erişim tarihi: 03.12.2020.
 • Harran Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, http://toy.harran.edu.tr/ Erişim tarihi: 04.12.2020.
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi BESYO (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://www.mku.edu.tr/ Erişim tarihi: 04.12.2020.
 • Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://sbf.hitit.edu.tr/ Erişim tarihi: 05.12.2020.
 • İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://www.aydin.edu.tr/ Erişim tarihi: 05.12.2020.
 • İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://www.ayvansaray.edu.tr/ Erişim tarihi: 05.12.2020.
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi BESYO (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://besyo.gelisim.edu.tr/ Erişim tarihi: 07.12.2020.
 • İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://obs.rumeli.edu.tr/ Erişim tarihi: 08.12.2020.
 • Karaküçük, S. (2008). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. Ankara: Gazi Kitabevi, 124.
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://obs.kmu.edu.tr/ Erişim tarihi: 09.12.2020.
 • Kırıkkale Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://panel.kku.edu.tr/ Erişim tarihi: 09.12.2020.
 • Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://turizm.klu.edu.tr/ Erişim tarihi: 10.12.2020.
 • Kızanlıklı, M.M. & Birinci, M.C. (2018). Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyindeki Rekreasyon Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme. Jomat Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3, 37-50.
 • Kocaeli Üniversitesi BESYO (Aralık, 2020). Ders içerikleri, http://sporbilimleri.kocaeli.edu.tr/ Erişim tarihi: 10.12.2020.
 • Korkutata, A. (2017). Amerika ve Türkiye’de Rekreasyon Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Sakarya University Journal of Education, 7, 515-524.
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BESYO Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://birimler.dpu.edu.tr/ Erişim tarihi: 10.12.2020.
 • Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://www.lokmanhekim.edu.tr/ Erişim tarihi: 11.12.2020.
 • Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, http://www.mersin.edu.tr/ Erişim tarihi: 11.12.2020.
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://ects.mu.edu.tr/ Erişim tarihi: 12.12.2020.
 • Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://www.munzur.edu.tr/ Erişim tarihi: 12.12.2020.
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://bilgipaketi.erbakan.edu.tr/ Erişim tarihi: 15.12.2020.
 • Nişantaşı Üniversitesi BESYO (Aralık, 2020). Ders içerikleri, http://ebp.nisantasi.edu.tr/ Erişim tarihi: 15.12.2020.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://ubs.omu.edu.tr/ Erişim tarihi: 20.12.2020.
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://www.osmaniye.edu.tr Erişim tarihi: 20.12.2020.
 • Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://ebs.pusula.pau.edu.tr/ Erişim tarihi: 21.12.2020.
 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://ebs.sabis.subu.edu.tr/ Erişim tarihi: 21.12.2020.
 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://rekyonetimi.subu.edu.tr/ Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Erişim tarihi: 22.12.2020.
 • Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://bologna.selcuk.edu.tr/ Erişim tarihi: 22.12.2020.
 • Sever, G.N. & Buzlu, M.Ö. (2015) Turizm Fakülteleri Bünyesindeki Rekreasyon Programları İçin Müfredat Kapsamı Önerisi: Bilimetrik Bir Çalışma, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 24(2), 381-396.
 • Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://tioy.siirt.edu.tr/ Erişim tarihi: 23.12.2020.
 • Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://turizm.sinop.edu.tr/ Erişim tarihi: 24.12.2020.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Mart, 2020). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990- 1994) erişim adresi: (www.sbb.gov.tr). Erişim tarihi: 28.03.2020.
 • Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, http://bologna.trabzon.edu.tr/ Erişim tarihi: 29.12.2020.
 • Trakya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://bys.trakya.edu.tr/ Erişim tarihi: 29.12.2020.
 • Tütüncü, Ö (2008). Rekreasyon Yönetimi’ne Yönelik Üniversite Düzeyinde Müfredat Önerisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19(1), 93-103.
 • Tütüncü, Ö (2021). Rekreasyon ve Rekreasyon Yönetimi Programlarının Kontenjanlarının Değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(2), 261-266.
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, http://bilgipaketi.yyu.edu.tr/ Erişim tarihi: 31.12.2020.
 • Varol, F., Köseoğlu, A. & Kuzu, Ö.H. (2019). Turizm Fakülteleri’nin Rekreasyon Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi/Tarihin Peşinde, 21, 197-218
 • Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://sporbilimleri.yalova.edu.tr/ Erişim tarihi: 31.12.2020.
 • Yağcı, P. (2015). Lisans Düzeyinde Rekreasyon Bölümü Müfredatlarının İncelenmesi ve Örnek Müfredat Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir.
 • Yükseköğretim Kurulu Akademik Arama (YÖK Akademik) (Mayıs, 2020). Üniversite Listesi, https://akademik.yok.gov.tr/ Erişim Tarihi: 01-17 Mayıs 2021.
 • Zorba, E. (2008). Türkiye’de Rekreasyona Bakış Açısı ve Gelişimi. Gazi Haber Dergisi, 52-55.

Comparative analysis of recreation and recreation management undergraduate education programs in Turkey

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 50 - 57, 30.06.2022
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1130778

Abstract

Recreation education in higher education in Turkey is given with two different disciplinary approaches as “recreation” within the Faculties of Sports Sciences/Schools and “recreation management” within the Faculties of Tourism. The number of departments, which started to be opened under different names under both institutional roofs since the 2000s, has reached a total of 49 according to the department accepting students as of the 2020-2021 academic year. Both of the students who graduated from the recreation and recreation management departments operating under two different institutional roofs obtain the title of recreation specialist. The aim of this study is to compare the curricula serving the same specialization of two different institutional frameworks and to reveal the difference between title skills. In the form of a complete enumeration of the research, it includes 49 departments of Recreation and Recreation Management in different universities that accept undergraduate students in formal education. Within the scope of the curricula accessed through the websites of the departments with both names in question, the courses serving different skills were grouped under nine headings, and the differences in distribution between the groups were reached with the document analysis method, one of the qualitative research methods. According to the data obtained, it has been determined that there are quite high differences between the education programs under two different titles with the same title.

References

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://obs.aku.edu.tr/ Erişim tarihi: 01.11.2020.
 • Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, http://mtf.akdeniz.edu.tr/ Erişim tarihi: 01.11.2020.
 • Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, http://sporbilimleri.akdeniz.edu.tr/ Erişim tarihi: 05.11.2020.
 • Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, http://turizm.akdeniz.edu.tr/ Erişim tarihi: 05.11.2020.
 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://spor.alanya.edu.tr/ Erişim tarihi: 05.11.2020.
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://hacibayram.edu.tr/ Erişim tarihi: 05.11.2020.
 • Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://obs.atauni.edu.tr/ Erişim tarihi: 06.11.2020.
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://akademik.adu.edu.tr/ Erişim tarihi: 01.11.2020.
 • Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://obs.balikesir.edu.tr/ Erişim tarihi: 06.11.2020.
 • Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://sporbf.bartin.edu.tr/ Erişim tarihi: 10.11.2020.
 • Bingöl Üniversitesi BESYO (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://obs.bingol.edu.tr/ Erişim tarihi: 12.11.2020.
 • Bowen, G.A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
 • Çakırcıoğlu, H. (1998). Rekreasyon; Beden Eğitimi Dersi ve Diğer Dersler Açısından Okullarda Ders Dışı Faaliyetlerin Durumu, Eğitsel Kollar ve Fonksiyonları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri https://sporbf.comu.edu.tr/ Erişim tarihi: 12.11.2020.
 • Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://spbf.erciyes.edu.tr/ Erişim tarihi: 22.11.2020.
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Kasım, 2020). Ders içerikleri, https://akts.eskisehir.edu.tr/ Erişim tarihi: 22.11.2020.
 • Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, http://rek.sb.firat.edu.tr/ Erişim tarihi: 01.12.2020.
 • Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://sporbilimleri.gazi.edu.tr/ Erişim tarihi: 01.12.2020.
 • Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://rky.giresun.edu.tr/ Erişim tarihi: 01.12.2020.
 • Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://akts.hacettepe.edu.tr/ Erişim tarihi: 03.12.2020.
 • Haliç Üniversitesi BESYO (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://obs.halic.edu.tr/ Erişim tarihi: 03.12.2020.
 • Harran Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, http://toy.harran.edu.tr/ Erişim tarihi: 04.12.2020.
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi BESYO (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://www.mku.edu.tr/ Erişim tarihi: 04.12.2020.
 • Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://sbf.hitit.edu.tr/ Erişim tarihi: 05.12.2020.
 • İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://www.aydin.edu.tr/ Erişim tarihi: 05.12.2020.
 • İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://www.ayvansaray.edu.tr/ Erişim tarihi: 05.12.2020.
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi BESYO (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://besyo.gelisim.edu.tr/ Erişim tarihi: 07.12.2020.
 • İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://obs.rumeli.edu.tr/ Erişim tarihi: 08.12.2020.
 • Karaküçük, S. (2008). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. Ankara: Gazi Kitabevi, 124.
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://obs.kmu.edu.tr/ Erişim tarihi: 09.12.2020.
 • Kırıkkale Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://panel.kku.edu.tr/ Erişim tarihi: 09.12.2020.
 • Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://turizm.klu.edu.tr/ Erişim tarihi: 10.12.2020.
 • Kızanlıklı, M.M. & Birinci, M.C. (2018). Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyindeki Rekreasyon Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme. Jomat Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3, 37-50.
 • Kocaeli Üniversitesi BESYO (Aralık, 2020). Ders içerikleri, http://sporbilimleri.kocaeli.edu.tr/ Erişim tarihi: 10.12.2020.
 • Korkutata, A. (2017). Amerika ve Türkiye’de Rekreasyon Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Sakarya University Journal of Education, 7, 515-524.
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BESYO Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://birimler.dpu.edu.tr/ Erişim tarihi: 10.12.2020.
 • Lokman Hekim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://www.lokmanhekim.edu.tr/ Erişim tarihi: 11.12.2020.
 • Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, http://www.mersin.edu.tr/ Erişim tarihi: 11.12.2020.
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://ects.mu.edu.tr/ Erişim tarihi: 12.12.2020.
 • Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://www.munzur.edu.tr/ Erişim tarihi: 12.12.2020.
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://bilgipaketi.erbakan.edu.tr/ Erişim tarihi: 15.12.2020.
 • Nişantaşı Üniversitesi BESYO (Aralık, 2020). Ders içerikleri, http://ebp.nisantasi.edu.tr/ Erişim tarihi: 15.12.2020.
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://ubs.omu.edu.tr/ Erişim tarihi: 20.12.2020.
 • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://www.osmaniye.edu.tr Erişim tarihi: 20.12.2020.
 • Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://ebs.pusula.pau.edu.tr/ Erişim tarihi: 21.12.2020.
 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://ebs.sabis.subu.edu.tr/ Erişim tarihi: 21.12.2020.
 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://rekyonetimi.subu.edu.tr/ Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Erişim tarihi: 22.12.2020.
 • Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://bologna.selcuk.edu.tr/ Erişim tarihi: 22.12.2020.
 • Sever, G.N. & Buzlu, M.Ö. (2015) Turizm Fakülteleri Bünyesindeki Rekreasyon Programları İçin Müfredat Kapsamı Önerisi: Bilimetrik Bir Çalışma, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 24(2), 381-396.
 • Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://tioy.siirt.edu.tr/ Erişim tarihi: 23.12.2020.
 • Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://turizm.sinop.edu.tr/ Erişim tarihi: 24.12.2020.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Mart, 2020). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990- 1994) erişim adresi: (www.sbb.gov.tr). Erişim tarihi: 28.03.2020.
 • Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, http://bologna.trabzon.edu.tr/ Erişim tarihi: 29.12.2020.
 • Trakya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://bys.trakya.edu.tr/ Erişim tarihi: 29.12.2020.
 • Tütüncü, Ö (2008). Rekreasyon Yönetimi’ne Yönelik Üniversite Düzeyinde Müfredat Önerisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19(1), 93-103.
 • Tütüncü, Ö (2021). Rekreasyon ve Rekreasyon Yönetimi Programlarının Kontenjanlarının Değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(2), 261-266.
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, http://bilgipaketi.yyu.edu.tr/ Erişim tarihi: 31.12.2020.
 • Varol, F., Köseoğlu, A. & Kuzu, Ö.H. (2019). Turizm Fakülteleri’nin Rekreasyon Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi/Tarihin Peşinde, 21, 197-218
 • Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (Aralık, 2020). Ders içerikleri, https://sporbilimleri.yalova.edu.tr/ Erişim tarihi: 31.12.2020.
 • Yağcı, P. (2015). Lisans Düzeyinde Rekreasyon Bölümü Müfredatlarının İncelenmesi ve Örnek Müfredat Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir.
 • Yükseköğretim Kurulu Akademik Arama (YÖK Akademik) (Mayıs, 2020). Üniversite Listesi, https://akademik.yok.gov.tr/ Erişim Tarihi: 01-17 Mayıs 2021.
 • Zorba, E. (2008). Türkiye’de Rekreasyona Bakış Açısı ve Gelişimi. Gazi Haber Dergisi, 52-55.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Recreation
Journal Section Research Articles
Authors

Pınar TOKGÖZ> (Primary Author)
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
0000-0003-1208-2309
Türkiye


Bilgehan GÜLCAN>
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9884-4695
Türkiye

Publication Date June 30, 2022
Application Date June 14, 2022
Acceptance Date June 26, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Tokgöz, P. & Gülcan, B. (2022). Türkiye’de rekreasyon ve rekreasyon yönetimi lisans eğitim programlarının karşılaştırmalı analizi . Tourism and Recreation , 4 (1) , 50-57 . DOI: 10.53601/tourismandrecreation.1130778