Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Sinop İli Balıkçılık Altyapıları

Year 2018, Volume: 4 Issue: 1, 20 - 32, 12.11.2018

Abstract

Sinop ülkemizin en önemli balıkçılık merkezlerinden birisidir. Sahip olduğu liman ve barınaklar, balıkçı tekneleri, balıkçılık sanayi, binlerce yıla dayanan balıkçılık geleneği ile bu yerini gelecekte de devam ettirecektir. Bu çalışmada liman, barınak ve çekek yerlerinden oluşan 15 altyapı ve yakın çevresinde kurulu bulunan balıkçı kooperatifleri ziyaret edilmiş, balıkçılık alt yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgiler toplanmıştır. Çalışmada toplam 15 barınma yerine ait detaylı plan ve krokiler ile 10 kooperatif ve bir kooperatif birliği hakkında bilgilere yer verilmiştir. Barınma yerlerinden 4 adedi resmi kayıtlarda görünmemektedir.

References

 • Umar, B. (2007). Paphlagonia, s. 198, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, ISBN 978-975-6900-28-4.
 • Baysal, K., (1971). Balıkçılığın Türkiye ekonomisi açısından tetkiki, Balık ve Balıkçılık Dergisi 19(4): 7-14.
 • Anonim, (1984). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989). T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın No: 1974, 206 s.
 • Erdem, Y., Özdemir, S., Özsandıkçı, U., Büyükdeveci, F., (2017). Sinop Bölgesindeki Balıkçılık Altyapısının ve Su Ürünleri Avcılığında Kullanılan Av Araçlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi. Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, BAP, SÜF-1901-14-05, Sonuç Raporu, 88 s.
 • Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H., Gökçe, G., (2010). Ege Denizi Balıkçılığı, s. 390, İzmir, IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, ISBN 978-994-4607-47-6.
 • Doğanyılmaz Özbilgin, Y., Gökçe, G., Özbilgin, H., Çelik, O., Göçer, M., Ünal, V., Göncüoğlu, H., Tokaç, A., (2010). Kuzeydoğu Akdeniz’de Balıkçılık, s. 95, Mersin, Mersin Üniversitesi Yayınları, No: 25, (ed: Bahadır Çapar), ISBN 978-975-1025-73-9.
 • Dadaylı, E.A., (2012). Zonguldak İli Balıkçı Barınaklarının İncelenmesi, Kozlu Balıkçı Barınağı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 90 s.
 • Balık, İ., Topçu, T., (2013). Ordu ili balıkçı barınakları ve sorunları. Ordu Üniversitesi Mavi Yaşam Araştırma Bülteni 4(2): 8-14.
 • Boran, M., Avcı-Softa, Ş., (2016). Trabzon ilinde yer alan balıkçılık kıyı yapıları üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 33(4): 307-311.
 • Erdoğan Sağlam, N., Samsun, S., (2016). Giresun ili su ürünleri dernek ve kooperatiflerinin incelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 6(14): 132-139.
 • Belen, S., (2012). Balıkçı Barınaklarının Rehabilitasyonu, Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, 130 s.

Fishery Infrastructures of Sinop Province

Year 2018, Volume: 4 Issue: 1, 20 - 32, 12.11.2018

Abstract

Sinop is one of most important fishing centers of Turkey. Its importance in future of Turkish fisheries will have been continue, because of present fisheries infrastructures, fishing vessels and gears, fishing industry and rooted fisheries traditions. 15 places which consist from fishing ports, shelters and berths, with fishing cooperatives near this places have been visited during the study, and data collected on fishery infrastructures and fishing activities. The study includes detailed plans and sketches for total 15 fishing shelters and also presents data for 10 fishing cooperatives and one fishing cooperative association. Four of the listed fishing shelters are absent in the present official records.

References

 • Umar, B. (2007). Paphlagonia, s. 198, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, ISBN 978-975-6900-28-4.
 • Baysal, K., (1971). Balıkçılığın Türkiye ekonomisi açısından tetkiki, Balık ve Balıkçılık Dergisi 19(4): 7-14.
 • Anonim, (1984). Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989). T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın No: 1974, 206 s.
 • Erdem, Y., Özdemir, S., Özsandıkçı, U., Büyükdeveci, F., (2017). Sinop Bölgesindeki Balıkçılık Altyapısının ve Su Ürünleri Avcılığında Kullanılan Av Araçlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi. Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, BAP, SÜF-1901-14-05, Sonuç Raporu, 88 s.
 • Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H., Gökçe, G., (2010). Ege Denizi Balıkçılığı, s. 390, İzmir, IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, ISBN 978-994-4607-47-6.
 • Doğanyılmaz Özbilgin, Y., Gökçe, G., Özbilgin, H., Çelik, O., Göçer, M., Ünal, V., Göncüoğlu, H., Tokaç, A., (2010). Kuzeydoğu Akdeniz’de Balıkçılık, s. 95, Mersin, Mersin Üniversitesi Yayınları, No: 25, (ed: Bahadır Çapar), ISBN 978-975-1025-73-9.
 • Dadaylı, E.A., (2012). Zonguldak İli Balıkçı Barınaklarının İncelenmesi, Kozlu Balıkçı Barınağı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 90 s.
 • Balık, İ., Topçu, T., (2013). Ordu ili balıkçı barınakları ve sorunları. Ordu Üniversitesi Mavi Yaşam Araştırma Bülteni 4(2): 8-14.
 • Boran, M., Avcı-Softa, Ş., (2016). Trabzon ilinde yer alan balıkçılık kıyı yapıları üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 33(4): 307-311.
 • Erdoğan Sağlam, N., Samsun, S., (2016). Giresun ili su ürünleri dernek ve kooperatiflerinin incelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 6(14): 132-139.
 • Belen, S., (2012). Balıkçı Barınaklarının Rehabilitasyonu, Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, 130 s.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Yakup ERDEM
SİNOP ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


Süleyman ÖZDEMİR
SİNOP ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


Uğur ÖZSANDIKÇI
SİNOP ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


Ferhat BÜYÜKDEVECİ This is me
SİNOP ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye

Publication Date November 12, 2018
Submission Date December 26, 2017
Acceptance Date June 7, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA
ERDEM, Y., ÖZDEMİR, S., ÖZSANDIKÇI, U., BÜYÜKDEVECİ, F. (2018). Sinop İli Balıkçılık Altyapıları. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 4(1), 20-32.

Creative Commons Lisansı

This Journal is licensed with Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0).