Research Article
BibTex RIS Cite

Akçakoca (Düzce, Türkiye)’da 2015-2019 Yılları Arasında Avcılık Sezonunda Satışa Sunulan Deniz Balıklarının Fiyat Yönünden İncelenmesi

Year 2021, Volume: 7 Issue: 2, 138 - 145, 01.12.2021
https://doi.org/10.52998/trjmms.963950

Abstract

Araştırma, 2020 yılı Haziran-Temmuz aylarında Düzce ili Akçakoca ilçesinde balıkçı barınağı ve Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifinde gerçekleştirilmiş olup, deniz balıklarının aylık fiyat değişimleri tespit edilerek, türler ve yıllar arasındaki fiyat ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Akçakoca’da en çok satışı yapılan hamsi (Engraulis encrasicolus ponticus), istavrit (Trachurus trachurus), mezgit (Merlangus merlangus), barbunya (Mullus barbatus), kalkan (Psetta maxima), iskorpit (Scorpaena porcus), kefal (Mugil cephalus), kırlangıç (Chelidonichthys lucerna) ve tirsi (Alosa fallax nilotica) balıklarının kooperatif aracılığı ile satış fiyatları ve son beş yılın fiyat değerlendirilmesi ayrıntılı olarak yapılmıştır. Akçakoca ilçesinde satışa sunulan balıkların ortalama fiyatları ile Türkiye’deki yıllık ortalama balık fiyatları ile karşılaştırıldığında; barbunya ve kalkan balığı fiyatları Akçakoca’da Türkiye ortalamasının altında diğer balıkların yıllık ortalama fiyatlarının göreceli olarak Türkiye ortalaması üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Anonim, (2021). https://www.lafsozluk.com/2009/02/akcakoca-nerededir-nereye-baglidir.html (Erişim 28.06.2021)
 • Anticamara, J. A., Watson, R., Gelchu, A., & Pauly, D. (2011). Global fishing effort (1950–2010): trends, gaps, and implications. Fisheries Research, 107(1-3), 131-136.
 • FAO, (2017). Aquaculture Regional Reviews. In: Fisheries and Aquaculture Department [online]. Rome. Updated 8 February 2017. www.fao.org/fishery/regional-aquaculture-reviews/en/
 • OKA, (2013). Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Su Ürünleri ve Balıkçılık Sektör Raporu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 39-85, Samsun https: //www.oka.org.tr/assets/upload/ dosyalar/su-urunleri -ve-balikcilik-sektor-raporu-39-85.pdf
 • Reyhan, H ve Reyhan A,S., (2017). Ekolojik Krize Bir Çözüm Yolu Olarak Sürdürülebilir. Tarım Ve Kooperatif Örgütlenme. Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research, Vol:4 / Issue:13 pp.1388-1401.
 • Srinivasan, U. T., Watson, R., & Sumaila, U.R. (2012). Global fisheries losses at the exclusive economic zone level, 1950 to present. Marine Policy, 36(2), 544-549.
 • Watson, R. A., Cheung, W. W., Anticamara, J. A., Sumaila, R. U., Zeller, D., & Pauly, D. (2013). Global marine yield halved as fishing intensity redoubles. Fish and Fisheries, 14(4), 493-503.
 • Yücel, Ş; Baki, B; Kasa, M ve Demir, F, (2017).Sinop’ta 2012-2013 Avcılık Sezonunda Satışa Sunulan Balık Türlerinin Fiyat Yönünden İncelenmesi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(11): 1290-1294.
 • Yücel, Ş., Acar, G., (2018). Su Ürünleri Kooperatifleri Yöneticilerinin Sosyo-Ekonomik Durumu ve Kooperatiflerin Sorunlarına Bakışı. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad). Cilt: 7 Sayı: 2, Sayı: 57-66.
 • Yücel, Ş.; Acar, G. And Güneri, N., (2021). Determination Of Problems Of Fisheries Cooperatives By Factor Analysis Method. Fresenius Enviromental Bulletin. Volume 30-No 021/2021: 1666-1673.

An Investigation of Sea Fish Offered for Sale in 2015-2019 Fishing Season in Akçakoca (Düzce,Turkey) in terms in terms of Price

Year 2021, Volume: 7 Issue: 2, 138 - 145, 01.12.2021
https://doi.org/10.52998/trjmms.963950

Abstract

The research was carried out in the fisherman's harbor and Akçakoca Fisheries Cooperative in Düzce (Akçakoca district) in June-July 2020, and it was aimed to determine the price relations between species and years by defining the monthly price changes of sea fish.
The sales prices of the most sold fish like anchovy (Engraulis encrasicolus ponticus), horse mackerel (Trachurus trachurus), whiting (Merlangus merlangus), red mullet (Mullus barbatus), small red scorpionfish (Scorpaena porcus), grey mullet, golden grey mullet (Mugil cephalus), tub gurnard (Trigla corax (lucerna), mediterranian shad (Alosa fallax nilotica)and turbot (Psetta maxima) in Akçakoca through the cooperative, and the price evaluation of the last five years has been made in detail.
When the average prices of fish offered for sale in Akçakoca and the annual average fish prices in Turkey were compared; it was determined that the prices of red mullet and turbot were below the Turkey average in Akçakoca and the annual average prices of other fish were relatively above the Turkey average.

References

 • Anonim, (2021). https://www.lafsozluk.com/2009/02/akcakoca-nerededir-nereye-baglidir.html (Erişim 28.06.2021)
 • Anticamara, J. A., Watson, R., Gelchu, A., & Pauly, D. (2011). Global fishing effort (1950–2010): trends, gaps, and implications. Fisheries Research, 107(1-3), 131-136.
 • FAO, (2017). Aquaculture Regional Reviews. In: Fisheries and Aquaculture Department [online]. Rome. Updated 8 February 2017. www.fao.org/fishery/regional-aquaculture-reviews/en/
 • OKA, (2013). Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Su Ürünleri ve Balıkçılık Sektör Raporu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 39-85, Samsun https: //www.oka.org.tr/assets/upload/ dosyalar/su-urunleri -ve-balikcilik-sektor-raporu-39-85.pdf
 • Reyhan, H ve Reyhan A,S., (2017). Ekolojik Krize Bir Çözüm Yolu Olarak Sürdürülebilir. Tarım Ve Kooperatif Örgütlenme. Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research, Vol:4 / Issue:13 pp.1388-1401.
 • Srinivasan, U. T., Watson, R., & Sumaila, U.R. (2012). Global fisheries losses at the exclusive economic zone level, 1950 to present. Marine Policy, 36(2), 544-549.
 • Watson, R. A., Cheung, W. W., Anticamara, J. A., Sumaila, R. U., Zeller, D., & Pauly, D. (2013). Global marine yield halved as fishing intensity redoubles. Fish and Fisheries, 14(4), 493-503.
 • Yücel, Ş; Baki, B; Kasa, M ve Demir, F, (2017).Sinop’ta 2012-2013 Avcılık Sezonunda Satışa Sunulan Balık Türlerinin Fiyat Yönünden İncelenmesi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(11): 1290-1294.
 • Yücel, Ş., Acar, G., (2018). Su Ürünleri Kooperatifleri Yöneticilerinin Sosyo-Ekonomik Durumu ve Kooperatiflerin Sorunlarına Bakışı. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad). Cilt: 7 Sayı: 2, Sayı: 57-66.
 • Yücel, Ş.; Acar, G. And Güneri, N., (2021). Determination Of Problems Of Fisheries Cooperatives By Factor Analysis Method. Fresenius Enviromental Bulletin. Volume 30-No 021/2021: 1666-1673.
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Şennan Yücel 0000-0002-0522-9846

Birol Baki 0000-0002-2414-1145

Hasan Topçu 0000-0002-1855-9625

Gülşen Uzun Gören 0000-0001-9109-2921

Publication Date December 1, 2021
Submission Date July 7, 2021
Acceptance Date August 12, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Yücel, Ş., Baki, B., Topçu, H., Uzun Gören, G. (2021). Akçakoca (Düzce, Türkiye)’da 2015-2019 Yılları Arasında Avcılık Sezonunda Satışa Sunulan Deniz Balıklarının Fiyat Yönünden İncelenmesi. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences, 7(2), 138-145. https://doi.org/10.52998/trjmms.963950

Creative Commons Lisansı

This Journal is licensed with Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0).