Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 366 - 386 2016-07-15

The Relevance Patterns of Public and Privacy for Digital Natives in Turkey
Türkiye’deki Dijital Yerliler İçin Kamuya Açık Yaşam Alanı ve Özel Hayatın Gizliliği Kalıplarının Önemi

Lutz PESCHKE [1]


The wide-spread and increasing communication via social media causes an entanglement between publicity and privacy. According to the meta-process of today’s mediatized communication as described by Krotz, the user-generated content is established as an important channel of social communication today. In this way, a change is currently taking place regarding the question, which personal information should be made publicly available. The outcome of this is a necessity to understand, whether the mediatized communication has an effect on the boundaries between privacy and public.

With help of a scientific study with academic participants in Turkey based on George Kelly’s personal construct psychology, two groups with different understandings of privacy could be identified. In the constructed world of one group, the digital whoness, as derived from Kant’s question of whoness by Capurro et al., is located in the public space. This is an indication that the boundaries between privacy and public are blurred and the relevance patterns of privacy and public are to be thought in new categories, since privacy becomes more and more a mediatized privacy.

Sosyal medya ile artarak yargınlaşan ve gelişen iletişim, kişinin özel hayatı ile kamuya açık alanı arasında karmaşıklığa neden olmaktadır. Krotz tarafından açıklandığı gibi bugün, medya içinde yapılandırılan iletişim uygulamalarında, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, önemli bir sosyal iletişim kanalı üzerine kurulmuştur. Bu şekilde, günümüzde, ne tür kişisel bilgilerin kamuya açılması gerektiği konusunda bir değişim olmuştur. Bunun bir sonucu olarak, medya üzerine kurulmuş bu iletişim şeklinin, özel alan ile kamuya açık alan arasındaki sınıra bir etkisi olup olmadığını anlamak gerekmektedir.

Türkiye’deki akademik katılımcılarla birlikte bir bilimsel çalışma yapılmış ve George Kelly’nin “personal construct psychology” teorisine dayanarak, özel hayatın gizliliği (mahremiyet ilkesi), farklı anlayışlara sahip iki ayrı grup üzerinde incelenmiştir.

“Constructivism” teorisi çerçevesinde, bir grubun yapılandırılmış dünyasında (constructed world) Capurro tarafından, Kant’ın kimlik (whoness) sorusundan türetilen, dijital kimlik, kamuya açık alanda yer almaktadır. Kamuya açık alan ile özel alan arasındaki sınır keskin hatlarla belirlenemez, başka bir ifade ile, bu sınır bulanıktır. Özel hayatın artık daha fazla medya üzerine temellendirilmiş olması nedeniyle, bu durum kişinin özel hayatı ile kamuya açık alanının yeni kategorilerde düşünülebilir olduğunun bir göstergesidir.

Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: Lutz PESCHKE
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 17, 2016
Acceptance Date : June 20, 2016
Publication Date : July 15, 2016

APA Peschke, L . (2016). Türkiye’deki Dijital Yerliler İçin Kamuya Açık Yaşam Alanı ve Özel Hayatın Gizliliği Kalıplarının Önemi . TRT Akademi , 1 (2) , 366-386 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252123