Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 388 - 406 2016-07-15

Güncel Alt Politikanın Üretimi: Tarihin İlk “Hologramlı” Eylemi
Making a Contemporary Sub-Politics: World’s First Hologram Protest

Firat OSMANOĞULLARI [1]


Bu çalışmada, İspanya’da gerçekleştirilen tarihin ilk hologramlı eylemi, dijital teknolojilerin ve dijital medyanın gelişimiyle toplumsal hareketlerin geçirdiği biçimsel dönüşüm bağlamında ele alınmaktadır. Öncelikle bir mücadele ve direniş pratiği olarak bu eylemin nasıl organize edildiği ve gerçekleştirildiği önemlidir. İkinci olarak, eylem hem kamusal olarak ilan edilmemiş, gizli direniş biçimlerini hem de kamusal olarak ilan edilmiş direniş biçimlerini içererek özgün bir alt politika yaratmıştır. Üçüncü olarak, eylem belirli noktalarda geleneksel eylem biçimleriyle benzeşmekte, belirli noktalarda farklılık göstermektedir. Son olarak, eylemin organize edilme ve gerçekleştirilme biçimi panoptik gözetimi işlevsiz kılmaktadır. Hologram eyleminin bütün bu niteliklerinden hareketle, dijital teknolojilerin ve dijital medyanın –iktidarların hizmetine sunduğu büyük avantajlarla beraber– toplumsal hareketler için yaratıcı ve verimli alanlar sunduğu açıktır.

In this study, the world’s first hologram protest held in Spain is discussed in terms of formal transformation of social movements with the development of digital technologies and digital media. Firstly, how the protest was organized and held as a practice of fighting and resistance is important. Secondly, the protest creates a distinctive sub-politics by including both publicly undeclared confidential resistance form and declared resistance form. Thirdly, while the protest resembles the traditional protests in certain ways, it also differs from it some ways. Lastly, the way of organizing and holding the protest makes panoptic surveillance nonfunctional. Starting from all these qualifications of hologram protest, it is obvious that digital technologies and digital media provide creative and efficient areas for social movements besides providing great advantages to the political power.

Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: Firat OSMANOĞULLARI
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 15, 2016
Acceptance Date : June 17, 2016
Publication Date : July 15, 2016

APA Osmanoğulları, F . (2016). Güncel Alt Politikanın Üretimi: Tarihin İlk “Hologramlı” Eylemi . TRT Akademi , 1 (2) , 388-406 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252125