Year 2020, Volume , Issue 48, Pages 39 - 54 2020-12-14

Balkan coğrafyasında yüzyıllardır farklı etnik ve dini gruplar bir arada yaşamaktadır. Bu gruplardan biri de coğrafyada hâlihazırda azınlık konumunda olan Türklerdir. Son asırda coğrafyadaki siyasi değişimlere paralel olarak Türkler ana dilde eğitim, siyasi temsil hakkı, din vb. konularda sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Yasal düzenlemelerle coğrafyadaki azınlıklara haklar verilmiş olsa da bu hakların uygulanmasında Türkler engellerle karşılaşılmaktadır. Özellikle Türklerin birlik ve beraberliğinin güçlenmesinde, kimliklerinin korunmasında önemli olan Türkçenin, ortaya çıkan bu engellerden dolayı coğrafyadaki konumu yara almıştır. Bu çalışmada, Balkan Türklerinin gözünde Türkçenin yerini anlamak amacıyla Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Romanya’da yaşayan toplam 460 soydaşımıza anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların genelinin dünyada Türkçe konuşan nüfusun çokluğuna, Türkçenin uluslararası ilişkilerde etkinliğine ve Türkçe öğrenmenin uluslararası alanda yararlı olacağına inandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca genel olarak arkadaş edinmek, para kazanmak, iş bulmak, ileri düzeyde eğitim için Türkçenin önemine inanmalarının yanı sıra eşlerinin ve çocuklarının Türkçe bilmesinin önemli olduğunu da ifade etmeleri araştırmaya katılanların Türkçenin dil olarak işlevselliğini kaybetmediğini, dil bilincinin aile ortamında gelecek nesillere verilebileceğini düşündüklerini göstermiştir.
Balkanlar, Balkan Türkleri, Türkçe, dil farkındalığı
 • AKSAN, Doğan (2009), Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara.
 • CRYSTAL, David (2010), Dillerin Katli - Bir Dilin Ölümü Bir Milletin Ölümüdür, Profil Yay., İstanbul.
 • GIESEL, Christoph - TÜRK, Fahri (2016), "Makedonya Türk Azınlığı ve Türkçe", F. Türk (Der.), Balkanlarda Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları, s. 129-177, Astana Yay., Ankara.
 • GÖKDAĞ, Bilgehan Atsız (2012), “Balkan Ülkelerinin Anayasalarında Dil Kullanımı İle İlgili Düzenlemeler”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall p. 69-97.
 • HÜSEYİNOĞLU, Ali (2016), "Yunanistan’da (Batı Trakya) Türk Azınlığı ve Türkçe", F. Türk (Der.), Balkanlarda Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları, s. 103-127, Astana Yay., Ankara.
 • KARAMUCHO, Sancar - TÜRK, Fahri (2016), "Kosova Türk Azınlığı ve Türkçe", F. Türk (Der.), Balkanlarda Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları, s. 179-200, Astana Yay., Ankara.
 • MANDACI, Nazif - ERDOĞAN, Birsen (2001), Balkanlarda Azınlık Sorunu: Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan’daki Azınlıklara Bir Bakış, SAEMK, Ankara.
 • ÖZLEM, Kader - TÜRK, Fahri (2016), "Bulgaristan Türkleri ve Türkçe", F. Türk (Der.), Balkanlarda Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları, s. 1-34, Astana Yay., Ankara.
 • SZİLAGYİ, Szilard (2016), "Romanya Türkleri ve Türkçe", F. Türk (Der.), Balkanlarda Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları, s. 35-64, Astana Yay., Ankara.
 • TÜRK, Fahri (2016), Balkanlarda Yaşayan Türk Azınlıkları ve Türkçeye Yönelik Dil Politikaları, Astana Yay., Ankara.
 • ULUTÜRK, Rafet (2017), Bulgaristan Türkleri Kimlik Mücadelesi, Dinç Yay., İstanbul.
 • ÜNALAN, Şükrü (2002), Dil ve Kültür, Gazi Üniversitesi Basımevi, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social, Language and Linguistics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3972-0799
Author: Fatma AÇIK
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9228-1767
Author: Rahime İrem YAVUZ (Primary Author)
Institution: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 22, 2020
Acceptance Date : November 16, 2020
Publication Date : December 14, 2020

Bibtex @research article { tubar707574, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2020}, volume = {}, pages = {39 - 54}, doi = {}, title = {Balkan Türklerinin Gözünde Türkçe}, key = {cite}, author = {Yavuz, Rahime İrem} }
APA Açık, F , Yavuz, R . (2020). Balkan Türklerinin Gözünde Türkçe . Türklük Bilimi Araştırmaları , (48) , 39-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tubar/issue/58232/707574
MLA Açık, F , Yavuz, R . "Balkan Türklerinin Gözünde Türkçe" . Türklük Bilimi Araştırmaları (2020 ): 39-54 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tubar/issue/58232/707574>
Chicago Açık, F , Yavuz, R . "Balkan Türklerinin Gözünde Türkçe". Türklük Bilimi Araştırmaları (2020 ): 39-54
RIS TY - JOUR T1 - Balkan Türklerinin Gözünde Türkçe AU - Fatma Açık , Rahime İrem Yavuz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 54 VL - IS - 48 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları Balkan Türklerinin Gözünde Türkçe %A Fatma Açık , Rahime İrem Yavuz %T Balkan Türklerinin Gözünde Türkçe %D 2020 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 48 %R %U
ISNAD Açık, Fatma , Yavuz, Rahime İrem . "Balkan Türklerinin Gözünde Türkçe". Türklük Bilimi Araştırmaları / 48 (December 2020): 39-54 .
AMA Açık F , Yavuz R . Balkan Türklerinin Gözünde Türkçe. TÜBAR. 2020; (48): 39-54.
Vancouver Açık F , Yavuz R . Balkan Türklerinin Gözünde Türkçe. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2020; (48): 39-54.
IEEE F. Açık and R. Yavuz , "Balkan Türklerinin Gözünde Türkçe", Türklük Bilimi Araştırmaları, no. 48, pp. 39-54, Dec. 2020