Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesindeki Basit Fiiller

Year 2019, Volume 2, Issue 2, 44 - 97, 30.04.2019

Abstract

Gülistan Tercümesi, içerisinde Türkmence dil özelliklerinin de bulunduğu Kıpçak lehçesinin nadir edebî eserlerinden biridir. Eserdeki basit fiiller Ali Fehmi Karamanlıoğlu’nun TDK., yayınları tarafından neşredilen eseri dikkate alınarak fişlenmiş, fişlenen fiillerin metindeki anlamları örnekler ile verilmeye çalışılmış, daha sonra fiilin ilk defa Türk dilinin hangi döneminde görülmeye başlandığı, tarihî lehçelerdeki seyri, bu seyir içerisinde kazandığı anlamlar irdelenmiştir. Çalışmadaki bütün fiiller art zamanlı incelenmeye çalışılmış, gerekli görülen bazı fiillerin çağdaş lehçelerdeki seyirleri verilerek bu fiiller eş zamanlı olarak da incelenmiştir. Eserde geçen fiillerin kaç defa geçtikleri ile fiillerin çatıları da verilmeye çalışıldı.

References

  • Arat, R. R. (1959). Kutadgu Bilig (Çeviri). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.Arat, R. R. (1999). Kutadgu Bilig I (Metin). Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Arat, R. R. (2006). Atabetü’l-Hakayık. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Ata, A. (1988). Nehçü’l-Ferādis III. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Ata, A. (1997). Kıssasü’l-Enbiyā II (Dizin). Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Atalay, B. (1988). Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi. c: I, II, III, IV. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Bayraktar, N. (2004). Türkçede Fiilimsiler. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Clauson, S. G. (1972). Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. London: Oxford the Clarendon Press.Demirci, Ü. Ö. (2012). “ıd- Fiilinin Yapısı Üzerine,” Turkish Studies, volume 7/4, s: 1421-1431.Demirci, Ü. Ö. (2016). Eski Türkçede Fiiller. Kocaeli: Umuttepe yayınları.Demirci,Ü. Ö., Karslı, S. (2014). Kutb’un Husrav u Şirin’i -Dizin-. İstanbul: Kesit yayınları.Derleme Sözlüğü (1963-1982). Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Dilçin, C. (2009). Yeni Tarama Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Eraslan, K., Sertkaya, O. F., Yüce, N. (1979). Kutadgu Bilig III (İndeks). İstanbul: Türk Kültürünü Araştırmaları Enstitüsü yayınları.Erdal, M. (1991). Old Turkic Word Formation. Wiesbaden.Grønbech, K. (1942). Komanisches Wörterbuch. København.Hacıeminoğlu, N. (1991). Yapı Bakımından Türk Dilinde Fiiller. İstanbul: Cönk yayınları.Hacıeminoğlu, N. (2003). Karahanlı Türkçesi Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Han, M. M. (1960). Sanglax. London: (yay: Sır Gerhard Clauson).Karamanlıoğlu, A. F. (1958). Kıpçak Türkçesi Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Karamanlıoğlu, A. F. (1989). Gülistan Tercümesi. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Nadalyev, V. M; Nasilov, D. M; Tenişev, E. R. Şçerbak, A. M (1969). Drevnetyurskiy Slovar. Leningrad: Izdatel’stvo Nauka.Räsänen, M. (1969). Versuch eines Etymologıschen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki.Röhnborn, K. (1977). Uigurisches Wörterbuch. Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien, 1-6.Şirin, H. (2015). Kül Tigin Yazıtı Notlar. İstanbul: Bilge Kültür Sanat yayınları.Tekin, T. (2008). Orhon Yazıtları. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Tekin, T. (2000). Orhon Türkçesi Grameri. İstanbul: (?).Toprak, F. (2005). Harezm Türkçesinde Fiil. Ankara: (?).Ünlü, S. (2012). Doğu ve Batı Türkçesi Kur’an Tercümeleri Sözlüğü. Konya: Eğitim Yayınevi.Ünlü, S. (2012). Karahanlı Türkçesi Sözlüğü. Konya: Eğitim Yayınevi.Ünlü, S. (2012). Harezm Altınordu Türkçesi Sözlüğü. Konya: Eğitim Yayınevi.Ünlü, S. (2013). Çağatay Türkçesi Sözlüğü. Konya: Eğitim Yayınevi.Yudahin, K. K., (1998) Kırgız Sözlüğü. (Türkçeye çeviren: Abdullah Taymas), Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.

Year 2019, Volume 2, Issue 2, 44 - 97, 30.04.2019

Abstract

References

  • Arat, R. R. (1959). Kutadgu Bilig (Çeviri). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.Arat, R. R. (1999). Kutadgu Bilig I (Metin). Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Arat, R. R. (2006). Atabetü’l-Hakayık. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Ata, A. (1988). Nehçü’l-Ferādis III. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Ata, A. (1997). Kıssasü’l-Enbiyā II (Dizin). Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Atalay, B. (1988). Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi. c: I, II, III, IV. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Bayraktar, N. (2004). Türkçede Fiilimsiler. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Clauson, S. G. (1972). Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. London: Oxford the Clarendon Press.Demirci, Ü. Ö. (2012). “ıd- Fiilinin Yapısı Üzerine,” Turkish Studies, volume 7/4, s: 1421-1431.Demirci, Ü. Ö. (2016). Eski Türkçede Fiiller. Kocaeli: Umuttepe yayınları.Demirci,Ü. Ö., Karslı, S. (2014). Kutb’un Husrav u Şirin’i -Dizin-. İstanbul: Kesit yayınları.Derleme Sözlüğü (1963-1982). Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Dilçin, C. (2009). Yeni Tarama Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Eraslan, K., Sertkaya, O. F., Yüce, N. (1979). Kutadgu Bilig III (İndeks). İstanbul: Türk Kültürünü Araştırmaları Enstitüsü yayınları.Erdal, M. (1991). Old Turkic Word Formation. Wiesbaden.Grønbech, K. (1942). Komanisches Wörterbuch. København.Hacıeminoğlu, N. (1991). Yapı Bakımından Türk Dilinde Fiiller. İstanbul: Cönk yayınları.Hacıeminoğlu, N. (2003). Karahanlı Türkçesi Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Han, M. M. (1960). Sanglax. London: (yay: Sır Gerhard Clauson).Karamanlıoğlu, A. F. (1958). Kıpçak Türkçesi Grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Karamanlıoğlu, A. F. (1989). Gülistan Tercümesi. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Nadalyev, V. M; Nasilov, D. M; Tenişev, E. R. Şçerbak, A. M (1969). Drevnetyurskiy Slovar. Leningrad: Izdatel’stvo Nauka.Räsänen, M. (1969). Versuch eines Etymologıschen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki.Röhnborn, K. (1977). Uigurisches Wörterbuch. Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien, 1-6.Şirin, H. (2015). Kül Tigin Yazıtı Notlar. İstanbul: Bilge Kültür Sanat yayınları.Tekin, T. (2008). Orhon Yazıtları. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.Tekin, T. (2000). Orhon Türkçesi Grameri. İstanbul: (?).Toprak, F. (2005). Harezm Türkçesinde Fiil. Ankara: (?).Ünlü, S. (2012). Doğu ve Batı Türkçesi Kur’an Tercümeleri Sözlüğü. Konya: Eğitim Yayınevi.Ünlü, S. (2012). Karahanlı Türkçesi Sözlüğü. Konya: Eğitim Yayınevi.Ünlü, S. (2012). Harezm Altınordu Türkçesi Sözlüğü. Konya: Eğitim Yayınevi.Ünlü, S. (2013). Çağatay Türkçesi Sözlüğü. Konya: Eğitim Yayınevi.Yudahin, K. K., (1998) Kırgız Sözlüğü. (Türkçeye çeviren: Abdullah Taymas), Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ümit Özgür DEMİRCİ> (Primary Author)
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
0000-0003-4384-8194
Türkiye

Publication Date April 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tudad557703, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2651-5180}, address = {}, publisher = {Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi}, year = {2019}, volume = {2}, number = {2}, pages = {44 - 97}, title = {Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesindeki Basit Fiiller}, key = {cite}, author = {Demirci, Ümit Özgür} }
APA Demirci, Ü. Ö. (2019). Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesindeki Basit Fiiller . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 44-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudad/issue/45002/557703
MLA Demirci, Ü. Ö. "Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesindeki Basit Fiiller" . Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 44-97 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudad/issue/45002/557703>
Chicago Demirci, Ü. Ö. "Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesindeki Basit Fiiller". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 2 (2019 ): 44-97
RIS TY - JOUR T1 - Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesindeki Basit Fiiller AU - Ümit ÖzgürDemirci Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 97 VL - 2 IS - 2 SN - -2651-5180 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesindeki Basit Fiiller %A Ümit Özgür Demirci %T Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesindeki Basit Fiiller %D 2019 %J Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi %P -2651-5180 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Demirci, Ümit Özgür . "Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesindeki Basit Fiiller". Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (April 2019): 44-97 .
AMA Demirci Ü. Ö. Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesindeki Basit Fiiller. TÜDAD. 2019; 2(2): 44-97.
Vancouver Demirci Ü. Ö. Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesindeki Basit Fiiller. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(2): 44-97.
IEEE Ü. Ö. Demirci , "Seyf-i Sarāyî’nin Gülistan Tercümesindeki Basit Fiiller", Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 44-97, Apr. 2019