Year 2016, Volume , Issue 2, Pages 9 - 36 2016-12-01

APPLICATION OF TEHĀRUC IN THE OTTOMAN INHERITANCE LAW: THE EXAMPLE OF KONYA 45. COURT REGISTERS BOOK
OSMANLI MİRAS HUKUKU SULH-TEHÂRÜC UYGULAMALARINDA KADIN: KONYA KADI SİCİLİ 45. DEFTER (1714-1715) ÖRNEĞİ

Ayşe ŞİMŞEK [1]


This study examines tehāruc and practices of the Konya Kadı Sidjill 45th Book and examines the meaning of the tehāruc, which is one of the basic subjects of Islamic heritage law and its relation with Islamic sulh law. In this book, besides the sulh documents used in the term tehârüc, there are also cases of sulh documents and inheritance in which this term is not passed. Women constitute the vast majority of the sides who are separated from estate and inheritance in the documents of the tehāruc. İt is also seen that women are involved in sulh and inheritance cases. This brings to mind that women in the Ottoman period Konya in the early eighteenth century were faced with a number of difficulties in acquiring the portion that they were entitled by Islamic law and acquiring certain property rights
Konya Kadı Sicili 45. Defterde görülen tehârüc ve sulh uygulamalarının incelendiği bu çalışmada İslam miras hukukunun temel konularından biri olan tehârücün anlamı ve İslam miras ve sulh hukuku ile bağlantısı incelenmektedir. Bu defterde tehârüc teriminin kullanıldığı sulh belgelerinin yanı sıra, bu terimin zikredilmediği sulh ve miras davaları da yer almaktadır. Tehârüc belgelerinde terikeden ayrılan ve sulha razı olan tarafın büyük çoğunluğunu kadınlar teşkil etmektedir. Ayrıca sulh ve miras davalarında anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında kadınların da yer aldığı görülmektedir. Bu durum, on sekizinci yüzyıl başlarında Osmanlı dönemi Konya’sında kadınların İslam hukuku tarafından kendilerine ayrılan hisseleri almada ve bazı mülkiyet haklarını kazanmada bir takım zorluklarla karşılaştıklarını akla getirmektedir
Other ID JA64ET89AE
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ayşe ŞİMŞEK

Dates

Publication Date : December 1, 2016

Bibtex @ { tudear388480, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2016}, volume = {}, pages = {9 - 36}, doi = {}, title = {OSMANLI MİRAS HUKUKU SULH-TEHÂRÜC UYGULAMALARINDA KADIN: KONYA KADI SİCİLİ 45. DEFTER (1714-1715) ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, Ayşe} }
APA ŞİMŞEK, A . (2016). OSMANLI MİRAS HUKUKU SULH-TEHÂRÜC UYGULAMALARINDA KADIN: KONYA KADI SİCİLİ 45. DEFTER (1714-1715) ÖRNEĞİ. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , (2) , 9-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/35022/388480
MLA ŞİMŞEK, A . "OSMANLI MİRAS HUKUKU SULH-TEHÂRÜC UYGULAMALARINDA KADIN: KONYA KADI SİCİLİ 45. DEFTER (1714-1715) ÖRNEĞİ". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2016 ): 9-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/35022/388480>
Chicago ŞİMŞEK, A . "OSMANLI MİRAS HUKUKU SULH-TEHÂRÜC UYGULAMALARINDA KADIN: KONYA KADI SİCİLİ 45. DEFTER (1714-1715) ÖRNEĞİ". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2016 ): 9-36
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLI MİRAS HUKUKU SULH-TEHÂRÜC UYGULAMALARINDA KADIN: KONYA KADI SİCİLİ 45. DEFTER (1714-1715) ÖRNEĞİ AU - Ayşe ŞİMŞEK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 36 VL - IS - 2 SN - 2149-9845- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi OSMANLI MİRAS HUKUKU SULH-TEHÂRÜC UYGULAMALARINDA KADIN: KONYA KADI SİCİLİ 45. DEFTER (1714-1715) ÖRNEĞİ %A Ayşe ŞİMŞEK %T OSMANLI MİRAS HUKUKU SULH-TEHÂRÜC UYGULAMALARINDA KADIN: KONYA KADI SİCİLİ 45. DEFTER (1714-1715) ÖRNEĞİ %D 2016 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845- %V %N 2 %R %U
ISNAD ŞİMŞEK, Ayşe . "OSMANLI MİRAS HUKUKU SULH-TEHÂRÜC UYGULAMALARINDA KADIN: KONYA KADI SİCİLİ 45. DEFTER (1714-1715) ÖRNEĞİ". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi / 2 (December 2016): 9-36 .
AMA ŞİMŞEK A . OSMANLI MİRAS HUKUKU SULH-TEHÂRÜC UYGULAMALARINDA KADIN: KONYA KADI SİCİLİ 45. DEFTER (1714-1715) ÖRNEĞİ. TUDEAR. 2016; (2): 9-36.
Vancouver ŞİMŞEK A . OSMANLI MİRAS HUKUKU SULH-TEHÂRÜC UYGULAMALARINDA KADIN: KONYA KADI SİCİLİ 45. DEFTER (1714-1715) ÖRNEĞİ. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2016; (2): 36-9.