Year 2016, Volume , Issue 2, Pages 73 - 85 2016-12-01

RELATION BETWEEN DURCU’D-DURER AND ABD AL-QAHIR AL- JURJANI AND THE COMPARISON WITH DALA'IL AL-I'JAZ
DÜRCÜ’D-DÜRER’İN ABDÜLKÂHİR el-CÜRCÂNÎ’YE NİSBETİ ve DELÂİLÜ’L-İʻCÂZ İLE MUKAYESESİ

İsmail ERKEN [1]


Abd al-Qahir al-Jurjani (d.471/1078) was born in Gorgan. He is nephew and student of Abu Ali al-Farisi. He is Arabic linguist and literature theorist. He is known as “Imamu’nNuhat/Master of Linguists”. He wrote two famous books that are named as Dala'il alI'jaz and Asrar al-Balaghah. Further, he became famous with “Theory of Deconstruction”. In some source, it is mentioned that he wrote an interpretation of Quran named as Durju’d-Durer. This study examines interpretation named as Durju’d-Durer that is claimed written by al-Jurjani and Dala'il al-I'jaz within the scope of common verses’ commentaries in two books. Our aim in doing the study is looking in a different perspective at doubt of relation between interpretation and writer
Abdülkâhir el-Cürcânî (ö.471/1078) Cürcan’da doğmuştur. Ebû Ali el-Fârisî’nin yeğeni ve talebesidir. Arap dilbilimcisi ve edebiyat teorisyenidir. İmâmu’n-Nühât olarak tanınır. Esrâru’l-Belâga ve Delâilü’l-İʻcâz adlı meşhur eserleri kaleme almıştır. Ayrıca nazm nazariyesi ile de ün kazanmıştır. Kendisinin bazı kaynaklarda Dürcü’d-Dürer adlı bir tefsir yazdığı zikredilmiştir. Bu çalışmada el-Cürcânî’nin yazdığı iddia edilen Dürcü’d-Dürer isimli tefsir, yine elCürcânî’nin yazdığı Delâilü’l-İʻcâz adlı eserde yer alan ayet yorumları ile mukayeseli olarak incelenmiştir. Bunu yapmakta ki amacımız, söz konusu tefsirin müellife aidiyeti konusunda oluşan şüpheye başka bir açıdan bakabilmektir
Other ID JA95JS55ZE
Journal Section Research Articles
Authors

Author: İsmail ERKEN

Dates

Publication Date : December 1, 2016

Bibtex @ { tudear388484, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2016}, volume = {}, pages = {73 - 85}, doi = {}, title = {DÜRCÜ’D-DÜRER’İN ABDÜLKÂHİR el-CÜRCÂNÎ’YE NİSBETİ ve DELÂİLÜ’L-İʻCÂZ İLE MUKAYESESİ}, key = {cite}, author = {ERKEN, İsmail} }
APA ERKEN, İ . (2016). DÜRCÜ’D-DÜRER’İN ABDÜLKÂHİR el-CÜRCÂNÎ’YE NİSBETİ ve DELÂİLÜ’L-İʻCÂZ İLE MUKAYESESİ. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , (2) , 73-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/35022/388484
MLA ERKEN, İ . "DÜRCÜ’D-DÜRER’İN ABDÜLKÂHİR el-CÜRCÂNÎ’YE NİSBETİ ve DELÂİLÜ’L-İʻCÂZ İLE MUKAYESESİ". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2016 ): 73-85 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/35022/388484>
Chicago ERKEN, İ . "DÜRCÜ’D-DÜRER’İN ABDÜLKÂHİR el-CÜRCÂNÎ’YE NİSBETİ ve DELÂİLÜ’L-İʻCÂZ İLE MUKAYESESİ". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2016 ): 73-85
RIS TY - JOUR T1 - DÜRCÜ’D-DÜRER’İN ABDÜLKÂHİR el-CÜRCÂNÎ’YE NİSBETİ ve DELÂİLÜ’L-İʻCÂZ İLE MUKAYESESİ AU - İsmail ERKEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 85 VL - IS - 2 SN - 2149-9845- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi DÜRCÜ’D-DÜRER’İN ABDÜLKÂHİR el-CÜRCÂNÎ’YE NİSBETİ ve DELÂİLÜ’L-İʻCÂZ İLE MUKAYESESİ %A İsmail ERKEN %T DÜRCÜ’D-DÜRER’İN ABDÜLKÂHİR el-CÜRCÂNÎ’YE NİSBETİ ve DELÂİLÜ’L-İʻCÂZ İLE MUKAYESESİ %D 2016 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845- %V %N 2 %R %U
ISNAD ERKEN, İsmail . "DÜRCÜ’D-DÜRER’İN ABDÜLKÂHİR el-CÜRCÂNÎ’YE NİSBETİ ve DELÂİLÜ’L-İʻCÂZ İLE MUKAYESESİ". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi / 2 (December 2016): 73-85 .
AMA ERKEN İ . DÜRCÜ’D-DÜRER’İN ABDÜLKÂHİR el-CÜRCÂNÎ’YE NİSBETİ ve DELÂİLÜ’L-İʻCÂZ İLE MUKAYESESİ. TUDEAR. 2016; (2): 73-85.
Vancouver ERKEN İ . DÜRCÜ’D-DÜRER’İN ABDÜLKÂHİR el-CÜRCÂNÎ’YE NİSBETİ ve DELÂİLÜ’L-İʻCÂZ İLE MUKAYESESİ. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2016; (2): 85-73.