Year 2018, Volume , Issue 6, Pages 143 - 156 2018-12-30

Expectations of Religious Officials Related to Voice and Music Training: The Şenpazar Example
Din Görevlilerinin Ses ve Müzik Eğitimine Yönelik Beklentileri: Şenpazar Örneği

Alaattin CANBAY [1]


In Islam, it is very important to use appropriate and melodic vocalization for recitation of the Koran mainly, but also during the call to prayer, sala, tekbir and mevlit forms. Especially the call to prayer has a modal structure and the social importance of effective vocalization is accepted by everyone. Within different conditions, the demand and expectations of religious officials such as imams and muezzins within this scope are becoming clearer. It appears that primarily for religious officials, a lack of technical difficulty during melodic execution of the call to prayer and modally appropriate vocalization has become an occupational and religious obligation. At the same time, in situations requiring recitation of the Koran and and other religious musical execution, muezzins frequently mention difficulties encountered with voice-breath use and during modal execution.

In this study, as a result of interviews with religious officials employed in Şenpazar county town and villages in Kastamonu province, the expectations of imams and muezzins related to basic voice-breath-diction and modal music training were identified. Difficulties encountered during vocalization of religious musical forms were determined and an attempt was made to develop solutions to these problems.

With this aim, focus group studies were performed with religious officials working in the region and data obtained with the interview method were analyzed with qualitative analysis techniques.

At the end of the research, recommendations developed in line with the obtained data are considered to fulfill an important requirement in this field and will contribute to future studies.

Türk-İslam kültüründe, başta Kur’an-ı Kerim tilaveti olmak üzere; ezan, sala, tekbir ve mevlit gibi formların usulüne uygun olarak ve melodik biçimde seslendirilmesi oldukça önemlidir. Özellikle ezanın makamsal bir yapıda ve etkili biçimde okunmasının toplumsal önemi herkes tarafından kabul edilmektedir. Değişen koşullar içinde imam-hatip ve müezzinlerden oluşan din görevlilerinin bu kapsamdaki talep ve beklentileri de giderek daha belirgin hale gelmektedir. Din görevlileri için öncelikli olarak ezanı melodik icra esnasında teknik zorlanma olmaksızın ve makamına uygun biçimde seslendirmek mesleki ve dini bir zorunluktur. Aynı zamanda Kuran-ı Kerim tilaveti ve diğer dini musiki icrası gereken durumlarda, müezzinlerin ses-nefes kullanımı ve makamsal icra sırasında karşılaştıkları güçlükler de sıklıkla ifade edilmektedir.

Bu çalışmada; Kastamonu ili, Şenpazar ilçe merkezi ve köylerinde görev yapan din görevlileri ile yapılan görüşme sonucunda, imam ve müezzinlerin temel ses-nefes-diksiyon ve makamsal müzik eğitimine yönelik beklentileri tespit edilmiş, dini müzik formlarını seslendirme sırasında karşılaştıkları güçlükler belirlenerek, buna yönelik çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

Bu amaçla, belirlenen bölge içinde görev yapan din görevlileri ile odak grup çalışması yapılmış, görüşme yöntemi ile elde edilen veriler nitel analiz teknikleri ile çözümlenmeye çalışılmıştır.

Araştırma sonucunda, elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilen önerilerin bu alanda önemli bir gereksinimi karşılayacağı ve yapılacak çalışmalara yarar sağlayabileceği düşünülmektedir.

 • Akdoğan, B. (2002). Din görevlilerine musiki eğitimi verilmesi hakkında örnek bir metot. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (43), 315-353.
 • Akdoğan, B. (2003). Türk din musikfsinin anadolu' da doğuşu ve tarim seyri hakkında bazı mülahazalar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 44 (1), 345-371.
 • Apaydın, H. (2007). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin musiki ile ilgili algıları, Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu içinde (ss.419-428). Amasya, Amasya Üniversitesi.
 • Aras, İ. (2018). Türkiye’de cami görevlilerinin yetiştirilmesi ve istihdamı (1924-2014). Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 5, 51-72.
 • Bowling, A. (2002). Research methods in health: investigating health and health Services. philadelphia, PA: McGraw-Hill House.
 • Çokluk, Ö. ve diğ, (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4 (1), 95-107.
 • DTS, (2009). Dini terimler sözlüğü. Ankara. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Düzenli, P. (2014). İslâm kültür tarihinde musîki. İstanbul: Kayıhan. https://archive.org/details/AConciseHistoryOfMusic/page/n5
 • Erdoğan, M. (1994). İslam hukukunda ahkâmın değişmesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Kalender, R. (1989). Ruh hastalıkları tedavisinde musiki. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 271-281.
 • Krueger, R.A. & Casey, M.A. (2000). Focus groups: a practical guide for applied research. California: SAGE.
 • Mimaroğlu, İ.K. (2017). Müzik tarihi. Ankara: Varlık.
 • Morgan, D.L. (1997). Focus groups as qualitative research. California: SAGE.
 • Özalp, N. (2000). Türk musikisi tarihi (C.1). İstanbul: MEB.
 • Öztuna, Y. (2006). Türk Musikisi Ansiklopedik Sözlüğü (C.2). Ankara: Orient.
 • Öztürk, M.T. (2013). Türk musikisi açısından ezan. İstanbul: Yeni Boyut.
 • Sacs, C. (1965). Kısa dünya musikisi tarih (İ.Usmanbaş Çev.). İstanbul: MEB.
 • Sevinç, M. (2007). Türk din mûsikîsi ders materyallerinin incelenmesi: yazılı ve sesli yayınlar. Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu içinde (ss.529-536). Amasya: Amasya Üniversitesi.
 • Uludağ, S. (2005). İslam açısından müzik ve sema. İstanbul: Kabalcı.
 • Yazir, E.H. (1995). Hak dini Kur’an dili. İstanbul: Feza.
 • Yeprem, M.S. (2017). İlahiyat fakültelerinde müzikal işitme okuma ve yazma çalışmaları. Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu içinde. Amasya: Amasya Üniversitesi.
 • Yildirim, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Young, P.M. (1974). A Concise history of music, London: Ernest Benn.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9890-6905
Author: Alaattin CANBAY
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { tudear511606, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2018}, volume = {}, pages = {143 - 156}, doi = {}, title = {Din Görevlilerinin Ses ve Müzik Eğitimine Yönelik Beklentileri: Şenpazar Örneği}, key = {cite}, author = {CANBAY, Alaattin} }
APA CANBAY, A . (2018). Din Görevlilerinin Ses ve Müzik Eğitimine Yönelik Beklentileri: Şenpazar Örneği. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , (6) , 143-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/42473/511606
MLA CANBAY, A . "Din Görevlilerinin Ses ve Müzik Eğitimine Yönelik Beklentileri: Şenpazar Örneği". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2018 ): 143-156 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tudear/issue/42473/511606>
Chicago CANBAY, A . "Din Görevlilerinin Ses ve Müzik Eğitimine Yönelik Beklentileri: Şenpazar Örneği". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2018 ): 143-156
RIS TY - JOUR T1 - Din Görevlilerinin Ses ve Müzik Eğitimine Yönelik Beklentileri: Şenpazar Örneği AU - Alaattin CANBAY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 156 VL - IS - 6 SN - 2149-9845- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Din Görevlilerinin Ses ve Müzik Eğitimine Yönelik Beklentileri: Şenpazar Örneği %A Alaattin CANBAY %T Din Görevlilerinin Ses ve Müzik Eğitimine Yönelik Beklentileri: Şenpazar Örneği %D 2018 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845- %V %N 6 %R %U
ISNAD CANBAY, Alaattin . "Din Görevlilerinin Ses ve Müzik Eğitimine Yönelik Beklentileri: Şenpazar Örneği". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi / 6 (December 2019): 143-156 .
AMA CANBAY A . Din Görevlilerinin Ses ve Müzik Eğitimine Yönelik Beklentileri: Şenpazar Örneği. TUDEAR. 2018; (6): 143-156.
Vancouver CANBAY A . Din Görevlilerinin Ses ve Müzik Eğitimine Yönelik Beklentileri: Şenpazar Örneği. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2018; (6): 156-143.