Year 2014, Volume 3 , Issue 1, Pages 90 - 101 2014-05-27

Uncovering Our History, Teaching Primary Sources (Tarihimizi Keşfetme, Birincil Kaynaklarla Öğretim) - Susan H. Veccia

Duygu Alphan Şentuna [1]


Okul yıllarından bahseden insanların büyük bir çoğunluğu için tarih dersi, not almak için isimlerin ve tarihlerin ezberlendiği, sınavdan sonra ise unutulduğu bir ders olarak hatıralarda yer alır. Günümüzde tarih öğretiminde önemli gelişmeler olmasına rağmen hala derslerde öğretmenlerin isim, tarih ve ders kitabı merkezli bir öğretim izledikleri görülmektedir. Öğrencilerin eleştirel ve tarihsel düşünme becerisi elde etmeleri için ilk önce bilgiye sahip olmaları gerektiği inancı, öğretmenlerin derslerde yenilikçi yöntemlere yeterli zaman ayırmalarını engellemektedir. Bu durum öğrencilerin tarih dersinden soğumalarına ve dersi zaman kaybı olarak görmelerine neden olmaktadır. 

  • Afzali, M. (2007). Karma Kütüphane: Dijital ve Geleneksel Kütüphanelerin Ortak Noktası. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. AI (Yay. Haz.) Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, s. 229-234.
  • Ata, B. (2002). Tarih Öğretiminde Dokümanlarla Öğretim Yaklaşımı, Türk Yurdu Dergisi, cilt 175, sayı 22, s.80-86.
  • (2011). Sosyal Bilgiler Eğitiminde İyi Bir Örnek: ABD Kongre Kütüphanesinin Amerikan Hafıza Projesi. Türk Kütüphaneciliği, 2, s.261-270.
  • Öztürk, İ. H. (2012). Tarih Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Kuram ve Uygulama, İstanbul, Kriter Yayınevi, e-kitap.
  • Veccia, S. H. (2004). Uncovering Our History, Teaching Primary Sources, American Library Association, Chicago.
Primary Language tr
Journal Section Review Articles
Authors

Author: Duygu Alphan Şentuna

Dates

Application Date : May 27, 2014
Acceptance Date : January 18, 2021
Publication Date : May 27, 2014

APA Alphan Şentuna, D . (2014). Uncovering Our History, Teaching Primary Sources (Tarihimizi Keşfetme, Birincil Kaynaklarla Öğretim) - Susan H. Veccia . Turkish History Education Journal , 3 (1) , 90-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tuhed/issue/17719/185593