Turkish History Education Journal
Submission Date
Start: November 1, 2020
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-4516 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Ahmet ŞİMŞEK | http://www.tuhed.org/


For Readers:

Readers are advised to register the new publication notification service. This can be done by using the Register link at the top of the homepage. This will allow the Contents page of the new issues to be forwarded to the reader via e-mail. This e-mail addresses will not be used for any other purposes, please refer to the journal's safety regulations. Libraries are advised to include TUHED - Turkish History Education Journal in their open access journals database. For detailed information about open access journal systems please check the Public Knowledge Project web page.


Open Access Initiative:
Within the Budapest Open Access Initiative framework TUHED supports the idea of knowledge sharing for free and without interference. For this purpose, TUHED provides free and unlimited open access to its content.  

Turkish History Education Journal

e-ISSN 2147-4516 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Ahmet ŞİMŞEK | http://www.tuhed.org/
Cover Image


For Readers:

Readers are advised to register the new publication notification service. This can be done by using the Register link at the top of the homepage. This will allow the Contents page of the new issues to be forwarded to the reader via e-mail. This e-mail addresses will not be used for any other purposes, please refer to the journal's safety regulations. Libraries are advised to include TUHED - Turkish History Education Journal in their open access journals database. For detailed information about open access journal systems please check the Public Knowledge Project web page.


Open Access Initiative:
Within the Budapest Open Access Initiative framework TUHED supports the idea of knowledge sharing for free and without interference. For this purpose, TUHED provides free and unlimited open access to its content.  

Volume 9 - Issue 1 - May 24, 2020
 1. Sınıf Dışı Öğrenme Ortamları: Köy Enstitüleri Örneği
  Pages 1 - 16
  Meral METİN GÖKSU
 2. Avrupa Ülkelerinde Kullanılan Tarih Atlaslarından Örnekler
  Pages 17 - 45
  Hamide KILIÇ
 3. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretiminde Duyuşsal ve Bilişsel Öğrenme Etkinliklerinin Tarihsel Empatiye Yansımalarının İncelenmesi
  Pages 46 - 65
  Sezgin ELBAY
 4. Yerel Tarih Öğretim Yöntemini Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanmak: Yanıbaşında Olan Geçmişi Görmek ve Duyumsamak
  Pages 66 - 88
  Cemil Ayça ÖZTAŞÇI , Yücel KABAPINAR , Gül TUNCEL
 5. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İlk Mektepler Talimatnameleri (1915-1929)
  Pages 89 - 108
  Ayse YANARDAĞ
 6. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yurttaşlık Eğitimi: Cumhuriyet Çocuklarına Malûmât-ı Vataniye Ders Kitabı Örneği
  Pages 109 - 131
  Seval YİNİLMEZ AKAGÜNDÜZ
 7. Ortaöğretim Öğrenci Velilerinin Tarih Dersinden Beklentileri (Yozgat İli Örneği)
  Pages 132 - 151
  Recep TURGUT
 8. Tarih Öğretimi Bağlamında İnternete Özgü Epistemik Gerekçelendirme Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlaması
  Pages 152 - 169
  Servet ÜZTEMUR , Erkan DİNÇ
 9. Kopuş ile Süreklilik Arasında Tarih Bilinci: Erken Cumhuriyet Dönemi Düşüncesinde Namık Kemal
  Pages 170 - 188
  Aytaç YILDIZ
 10. Muallim Cevdet’in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Derslerinde Yerel Tarih Uygulamaları
  Pages 189 - 208
  Hasan IŞIK
 11. Almanya’da Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında Tarihin Kullanımı
  Pages 209 - 231
  İrem PAMUK
 12. Karşılaştırmalı Açıdan Türkiye’de ve Amerika’da Tarih Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü ve Western Illinois Üniversitesi Tarih Bölümü Üzerine Örnek Bir Çalışma
  Pages 232 - 247
  Ramazan ACUN
 13. Türkiye’de Tarih Eğitimi ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
  Pages 248 - 262
  Necdet HAYTA , Gülin KARABAĞ , Aslı GÖVERCİN
 14. Tarih Eğitimiyle İlgili 1925 Yılında Uygulanan Anket Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Analizi ve Öğrenci Cevaplarının Yorumlanması
  Pages 263 - 283
  Gönül Türkan DEMİR , Emine ALTUNAY ŞAM
 15. Avrupa Konseyi’nin “Shared Histories for Europe Without Dividing Lines” Adlı Proje Kitabında Osmanlı ve Türk İmajı
  Pages 284 - 299
  Esra ÇALIŞKAN
 16. Yayın Kritiği: History without Chronology (Kronolojisiz Tarih)
  Pages 300 - 311
  İbrahim TURAN
 17. PROF. DR. PENELOPE HARNETT ile TARİH ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR GÖRÜŞME
  Pages 312 - 342
  Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN
 18. Fransa’da İlkokullarda Tarih Tedrisatı
  Pages 343 - 365
  Irénée CARRÉ , Roger LIQUIER
 19. Eğitimin ve Becerilerin Geleceği 2030: Müfredat Analizi Tarih Eğitiminde İlerleme
  Pages 366 - 382
  Louise ZARMATI
Submission Date
Start: November 1, 2020
Indexes and Platforms
Manusicript Template
Google Schoolar Profile

17359