Turkish History Education Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2147-4516 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Ahmet ŞİMŞEK | http://www.tuhed.org/


For Readers:

Readers are advised to register the new publication notification service. This can be done by using the Register link at the top of the homepage. This will allow the Contents page of the new issues to be forwarded to the reader via e-mail. This e-mail addresses will not be used for any other purposes, please refer to the journal's safety regulations. Libraries are advised to include TUHED - Turkish History Education Journal in their open access journals database. For detailed information about open access journal systems please check the Public Knowledge Project web page.


Open Access Initiative:
Within the Budapest Open Access Initiative framework TUHED supports the idea of knowledge sharing for free and without interference. For this purpose, TUHED provides free and unlimited open access to its content.  

Turkish History Education Journal

e-ISSN 2147-4516 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Ahmet ŞİMŞEK | http://www.tuhed.org/
Cover Image


For Readers:

Readers are advised to register the new publication notification service. This can be done by using the Register link at the top of the homepage. This will allow the Contents page of the new issues to be forwarded to the reader via e-mail. This e-mail addresses will not be used for any other purposes, please refer to the journal's safety regulations. Libraries are advised to include TUHED - Turkish History Education Journal in their open access journals database. For detailed information about open access journal systems please check the Public Knowledge Project web page.


Open Access Initiative:
Within the Budapest Open Access Initiative framework TUHED supports the idea of knowledge sharing for free and without interference. For this purpose, TUHED provides free and unlimited open access to its content.  

Volume 9 - Issue 2 - Oct 25, 2020
 1. Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Lise Tarih Öğretiminde İlkçağ Uygarlıklarının Yeri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 383 - 406
  Refik TURAN
 2. Maârif Salnâmelerine Göre İdlib Kazasında Müslüman Okullaranda Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri (H.1316-1321/M.1898-1904)
  Pages 407 - 424
  Büşra ELÇİÇEĞİ, Ali YILMAZ
 3. Ziya Gökalp’in Türkçülük Düşüncesinin Milli Tarih Ders Kitaplarına Yansıması
  Pages 425 - 443
  İrem NAMLI ALTINTAŞ, Zafer GÖLEN
 4. Maarif Risalesinde Toplumu Bilgiyle Tanıştırabilme Kaygısı ve Eğitime Yaklaşım (1891-1896)
  Pages 444 - 466
  Ümüt AKAGÜNDÜZ
 5. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sözlü Tarih Uygulama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Örnek Bir Uygulama
  Pages 467 - 491
  Hülya GÖLGESİZ GEDİKLER
 6. II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Politikalarına Bakış
  Pages 492 - 509
  Emine AŞÇI
 7. Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet Dönemine Miras Kalan Bir İlköğretim Meselesi; Muallim Muavinleri
  Pages 510 - 531
  Ayse YANARDAĞ
 8. Tarih Ders Kitaplarında Değerler ve Değer Aktarım Yaklaşımları
  Pages 532 - 548
  Köksal MUÇ, Akif PAMUK
 9. Ortaöğretim Öğrencilerinin Osmanlı Arşivinde Bulunan Hazine-i Evrak Daimi Sergi Alanına İlişkin Görüşleri
  Pages 549 - 569
  Muhammet Ahmet TOKDEMİR
 10. Türkiye’de Selçuklu Tarihi Öğretiminin Tarih Dersi Programı, Tarih Dersi Kitabı ve Orta Öğretim Tarih Öğretmeleri Görüşleri Çerçevesinde İncelenmesi
  Pages 570 - 585
  Mehmet Suat BAL
 11. Understanding Our History: Local and Oral History in Social Studies Courses
  Pages 586 - 603
  Nur ÜTKÜR
 12. Tarih Eğitiminin Tarihinden Bir Kesit: 20. Yüzyılın Başlarında (1898-1904) Osmanlı Devlet Okullarında Tarih Dersinin Yeri
  Pages 604 - 627
  Ahmet VURGUN
 13. Yayın Kritiği: Türk Tarihçiliğinde Tezler/Teoriler
  Pages 628 - 637
  Cahide KAYIŞ
 14. Jonathan Even-Zohar İle Röportaj
  Pages 638 - 646
  Sibel YALI
 15. Çeviri: Tarihin Suret-İ Tedrisi
  Pages 647 - 664
  Sabri Cemil YALKUT
Indexes and Platforms
Google Schoolar Profile

17359