Peer Review Process

  • TUHED uses a double-blind review process to ensure author confidentiality and reduce reviewer bias.
  • TUHED uses the Dergipark publication system which automatically sends messages to the authors so that they can track the status of their applications.
  • All manuscripts submitted for publication are subjected to plagiarism screening. Reports created by the screening system (iThenticate or intihal.net) will be evaluated by the editor-in-chief or authorized subject editors for the final decision.
  • Manuscripts passed plagiarism screening then undergo rigorous peer review, based on an initial editor screening (format of the manuscript, originality of the study, the language used) followed by a blind review process by two or three anonymous reviewers, without disclosing the identities of the authors or other reviewer.
  • The review results are confidentially delivered to the Editor, who then reviews the reviewer feedback to ensure the comments are relevant and non-discriminatory before sending the comments back to the authors.
  • Authors are given a chance to make revisions to their manuscripts based on the feedback they receive.
  • Revised papers are sent back to the Editors who send the revised paper back to the original reviewers.
  • Feedback from the second round of reviews is processed the same way.
  • The Editor / Editorial Board has the right to reject any manuscripts for which necessary corrections have not been fulfilled within the given time. DUYURULAR: 

1- Tam Metin İngilizce Yayın Politikası: 

Mayıs 2021 sayısından itibaren Araştırma-İnceleme ve Yayın Kritiği türündeki Türkçe çalışmaların tam metin İngilizce çevirisiyle birlikte yayınlanması sistemine geçilecektir. Buna göre yazarlar dergimize Türkçe başvuruda bulunabilecek ancak hakem değerlerndirme süreci sonrasında yayına kabul edilen çalışmaların tam metin İngilizce nüshasının düzenlenerek sisteme yüklenmesi istenilecektir. İngilizce olarak yapılan başvuruların incelenmesi ise İngilizce yapılacaktır.

2- Etik Kurul Onayı: 

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararı gereği İnsanlar üzerindeki çalışmalar için (yaş sınırlaması olmaksızın) Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalenin ilk ve son sayfaları ile Yöntem bölümünde kurum, tarih ve sayı bilgisi verilerek belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir.  Çalışmanın etik kurul onayı gerektirmediği durumlarda bu durum yine Yöntem bölümünde açıkça ifade edilmelidir. 2020 itibariyle bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 


10829

Turkish History Education Journal's site and metadata are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Permissions beyond the scope of this license are available at COPYRIGHT