Year 2020, Volume 9 , Issue 1, Pages 232 - 247 2020-05-24

Karşılaştırmalı Açıdan Türkiye’de ve Amerika’da Tarih Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü ve Western Illinois Üniversitesi Tarih Bölümü Üzerine Örnek Bir Çalışma
Karşılaştırmalı Açıdan Türkiye’de ve Amerika’da Tarih Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü ve Western Illinois Üniversitesi Tarih Bölümü Üzerine Örnek Bir Çalışma

Ramazan ACUN [1]


Although reliable statistics are not available, history graduates in Turkey are known to have a high unemployment rate compared to other professions. In the United States of America, however the employment rate of history graduates is no different from other professions. Assuming that one of the reasons for this difference in employment rates may be found in the design and implementation of educational programs, a comparative study has been carried out on two history departments one selected from Turkey and the other from the USA. These are the department of History, Hacettepe University, and Department of History, Western Illinois University. At the most basic level, this study is a comparison of the educational programs of these two departments using the systems approach. Within this framework, brief research involving class attendance and interviews with faculty members was conducted at the University of Western Illinois during the summer term in 2018. The study facilitated by the academic cooperation agreement between the two universities. As a result, the following basic finding which needs to be extended by longer-term research, has been obtained: The history courses and their contents in Turkey, seem to be arranged "an ideal historian" in mind so as to ensure that graduates get the most information possible. The determining factor, in the USA, on the other hand, seems to be widening career opportunities for graduates. The number of students per faculty member (8) supports this goal.
Güvenilir istatistikler olmamakla birlikte, Türkiye’de tarih mezunlarının diğer mesleklere kıyasla yüksek bir işsizlik oranına sahip olduğu bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinden ise tarih mezunlarının istihdam oranı diğer mesleklerden farklı değildir. Bu çalışmada bu farkın bir nedeninin eğitim programları olabileceği varsayılarak, Türkiye’den ve Amerika’dan seçilen iki üniversitenin tarih bölümleri üzerinde karşılaştırmalı örnek bir çalışma yapılmıştır. Bunlar Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü ile Western Illinois Üniversitesi Tarih Bölümüdür. Çalışmada esas olarak söz konusu iki bölümün eğitim programları sistemik bakış açısıyla karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede, Western Illinois Üniversitesinde 2018 yaz döneminde öğretim üyeleriyle görüşmeler ve derse katılım içeren bir araştırma gerçekleştirilmiştir. İki üniversite arasında mevcut bulunan bir akademik işbirliği anlaşması buna yardımcı olmuştur. Sonuç olarak, daha uzun süreli bir araştırma ile genişletilmesi gerektiği düşünülen şu temel bulgu elde edilmiştir: Türkiye’de tarih bölümü dersleri ve ders içerikleri “ideal tarihçi” göz ününe alınarak, mezunların mümkün olan en çok bilgiye sahip olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Buna karşılık, ABD’de derslerin ve içeriklerinin belirlenmesinde mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri ağırlıklı olarak dikkate alınmakta olup öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı (8) da bu hedefi destekleyecek şekildedir.
 • Acun, R. (2010). Üniversitelerde Eğitim ve Araştırma İşlevlerinin Entegrasyonu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 27/1, 2010, 1-14.
 • Acun, R. (2011). Sistem Yaklaşımıyla Tarihte Program Geliştirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 11/2, 2011, 823-838.
 • Acun, R. (2018). From Social Network to Research Network: A Novel Approach for Integrating Teaching and Research Through Technology. Tojet: The Turkish Online Journal of Educational Technology, December 2018, Special Issue for IETC & ITEC 191-198. Erişim (11.11.2019): http://www.tojet.net/special/2018_12_1.pdf.
 • The AHA's Career Diversity for Historians (t.y.). Erişim (11.11.2019): https://www.historians.org/jobs-and-professional-development/career-diversity-for-historians/about-career-diversity.
 • Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, Historians, 2018. Erişim (13.12. 2019): https://www.bls.gov/ooh/life-physical-and-social-science/historians.htm.
 • Corbet, P. S., Janssen, V., Lund, J. M., Pfannstiel, T. & Vickery, P. (2014). U.S. History, Houston: OpenStax. Erişim (26.11.2019): https://d3bxy9euw4e147.cloudfront.net/oscms-prodcms/media/documents/USHistory-OP_IdjNctE.pdf.
 • Demircioğlu, İ. H. ve Demircioğlu, P. (Ed), (2017). Türkiye’de Tarih Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, İstanbul: Pegem.
 • Educating Historians for Business: A Guide for Departments of History. Bloomington, Ind.: Organization of American Historians, 1983.
 • Hacettepe Tarih Lisans Programı (t.y.). Erişim (15.12.2018): http://akts.hacettepe.edu.tr/ders_listesi.php?prg_ref=PRGRAM_0000000000000000000000082&birim_kod=353&submenuheader=2&prg_kod=353.
 • Hacettepe Tarih Yüksek Lisans Programı (t.y.). Erişim (15.12.2018): http://akts.hacettepe.edu.tr/ders_listesi.php?prg_ref=PRGRAM_0000000000000000000000684&birim_kod=2134&submenuheader=2&prg_kod=21341.
 • Kantrow, A. M. (1986). Why History Matters to Managers. Harvard Business Review, 64 (January‐February, 1986), 81-88.
 • Mcnabb, J. (2017). B.A., History 2016-2017 Assessment of Student Learning Report. June 2017. Western Illinois Universty. Unpublished report.
 • Snowdon, G. (2010). What to do with a degree in history. The Guardian, Saturday 16 January 2010: Erişim (11.11.2019). https://www.theguardian.com/money/2010/jan/16/history-degree-careers
 • Sturtevant, Paul B. (2017). History Is Not a Useless Major: Fighting Myths with Data. Erişim (11.11.2019): https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/april-2017/history-is-not-a-useless-major-fighting-myths-with-data.
 • Tarih öğretmenliği branş analizi (2016). Erişim (12.12.2018): http://www.mebpersonel.com/haber/2016-subat-atamalari-tarih-ogretmenligi-brans-analizi-h188374.html. What Can You Do As A History Major? Erişim (11.12.2018): http://www.wiu.edu/cas/history/careeropp.php.
 • Woell, E. (2017). The 2016-2017 Assessment Report for the History Graduate Program, June 2017. Prepared by Director of Graduate Studies in History. Western Illinois Universty. Unpublished report.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1841-045X
Author: Ramazan ACUN (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Hacettepe Üniversitesi
Project Number SBI-2018-17022
Thanks Hacettepe Üniversitesi BAP çalışanlarına ve Western Illinois Universitesi (ABD) Tarih Bölümünden Profesör Timothy Roberts'e teşekkür ederim.
Dates

Application Date : January 3, 2020
Acceptance Date : May 22, 2020
Publication Date : May 24, 2020

APA Acun, R . (2020). Karşılaştırmalı Açıdan Türkiye’de ve Amerika’da Tarih Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü ve Western Illinois Üniversitesi Tarih Bölümü Üzerine Örnek Bir Çalışma . Turkish History Education Journal , 9 (1) , 232-247 . DOI: 10.17497/tuhed.669456