Year 2020, Volume 9 , Issue 1, Pages 366 - 382 2020-05-24

Eğitimin ve Becerilerin Geleceği 2030: Müfredat Analizi Tarih Eğitiminde İlerleme
Future of Education and Skills 2030: Curriculum Analysis Learning Progression In History by Louise ZARMATİ

Louise ZARMATI [1]


21. yüzyılda ihtiyaç duyulan bilgi, beceri, tutum ve değerler hakkında ortak bir anlayış geliştirmek üzere OECD yürütücülüğünde politika yapıcılar, okul liderleri, öğretmen, öğrenci ve alan uzmanları ile birlikte Eğitimin Geleceği ve Becerileri-2030 başlıklı bir rapor hazırlanmıştır. İlgili raporda, eğitim sistemlerinde okutulan zorunlu ya da seçmeli tüm derslerin genel işlevleri sorgulanmış ve mevcut müfredatlar eleştirel bakış açısıyla yeniden yorumlanmıştır. Bu inceleme süreci, “tarih eğitiminde ilerleme” konusu ile “bu ilerlemenin ölçülmesi” hususunu bir problem olarak karşımıza çıkarmıştır. Bu iki önemli sorunun çözülmesi konusunda tarihsel düşünme ve araştırma yöntemlerinin müfredatlara dahil edilmesi zorunluluğu vurgulanmıştır. Tarih eğitiminde öğrenme ilerleyişini konu alan bu çeviri, bu konudaki uygulamaların okuyucu ile paylaşılması üzere hazırlanmıştır. Bu çerçevede yazı içeriğinde tarih programlarında uygulanan farklı tarihsel kavram sürümlerinin bir karşılaştırılmasına yer verilmiş; İngiltere, Malta, Singapur, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerin tarih dersleri ile kazanım hedeflerine değinilmiştir. Öğrencilerin tarihsel düşünme alanında elde edeceği beceriler, yaş ve sınıf düzeylerine göre sıralanmıştır. Buna ilave olarak, İngiliz tarih eğitimi akademisyeni Alex Ford (2016) tarafından geliştirilentarihsel sorgulama sürecine ilişkin altı kavram eksenli detaylı bir tablo da paylaşılmıştır.
oecd, tarih eğitimi, öğrenmede ilerleme, tarihsel düşünme
  • OECD (2018), “The Future of Education and Skills: Education 2020”. Accessed on 3 March 2019 at http://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf.
  • OECD (2019), “Learning Progression in History”. Accessed on 12 December 2019 at https://www.oecd.org/education/2030-project/about/documents/Learning%20progression%20in%20history%20-%20Zarmati.pdf
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Translated Articles
Authors

Author: Louise ZARMATI
Institution: University of Tasmania
Country: Australia


Translators

Translator: Sibel YALI

Dates

Application Date : March 15, 2020
Acceptance Date : May 22, 2020
Publication Date : May 24, 2020

APA Zarmatı, L . (2020). Eğitimin ve Becerilerin Geleceği 2030: Müfredat Analizi Tarih Eğitiminde İlerleme (S. Yalı, Trans.) . Turkish History Education Journal , 9 (1) , 366-382 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tuhed/issue/52961/703676