Year 2020, Volume 9 , Issue 1, Pages 284 - 299 2020-05-24

Avrupa Konseyi’nin “Shared Histories for Europe Without Dividing Lines” Adlı Proje Kitabında Osmanlı ve Türk İmajı

Esra ÇALIŞKAN [1]


Bu çalışma “Shared Histories for Europe Without Dividing Lines” kitabında Osmanlı ve Türk imajını ortaya koymak için hazırlandı. Kitap, Avrupa Birliği hükümetler arası konseyi projesidir ve İngilizce e-kitap olarak okurların erişimine açılmıştır. Proje, Avrupa Birliği, Eğitim Politikası ve Uygulaması yönetim kurulu tarafından 2010 yılında başlatıldı ve 2014 yılında tamamlandı. Çalışmanın ilk aşamasında Osmanlı ve Türk kelimelerinin geçtiği makaleler tarandı. İkinci aşamasında ise tercüme edildi ve yorumlanarak tertip edildi. Çalışmanın Avrupa’daki Türk imajını anlamak açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Kitaptaki dört bölümden ilki olan Sanayi İnkılabı’nın etkileri bölümünde Osmanlı Devleti’nin Sanayi İnkılabı’na ayak uyduramaması ve bunun Türkiye ile Balkanlar’a etkisi yer almıştır. İkincisi, sanat tarihine yansımasıyla insan hakları bölümünde Avrupa’daki Osmanlı eserlerine ve Türk Müslümanlar için yapılan eserlere yer verilmiştir. Üçüncüsü, eğitimin gelişimi bölümünde İslam kültürünün ve coğrafi yakınlığı olan Türkiye’nin Avrupa kültürüne etkisine değinilmiştir. Son bölüm olan Avrupa ve Dünya bölümünde, Osmanlı Devleti’nin, Avrupa’daki ilerleyişi ve Kıbrıs Barış Harekâtı “invasion” yani “işgal” kelimesiyle açıklanmıştır. Projede “anti-kahramanlar” bölümünde Osmanlı padişahları yer almıştır. Osmanlı Devleti’nin ele geçirdiği yerlerdeki dini hoşgörüsüne ve Fatih Sultan Mehmet’in pozitif imajına yer verilmiştir. Sonuç olarak, Osmanlı ve Türk algısı dini hoşgörü, mimari ve sanat söz konusu olduğunda olumlu ancak fetihlerin işgal olarak değerlendirilmesi ve ekonomik gelişmeye ayak uydurulamadığı gibi düşünceler nedeniyle olumsuzdur.
Avrupa, Avrupa Birliği, Osmanlı, Türk
 • Pamuk, A., Pamuk, İ. (2018). Almanya lise tarih ders kitaplarında Türk imajı. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Türk İmajı, Tarih Ders Kitaplarındaki Durum. Ankara: Pegem.
 • Ataman, B. C. (2014). Histoire de la Revulation Industrielle a le'poqueOttomane et en Tuquıe. Strasbourg: Council of Europe.
 • Criacono, S. (2014). European expansion, colonialism and the "rise of the West": A divergence? Shared Histories for Europe Without Dividing Lines. içinde Strasbourg: Council of Europe.
 • Ersoy Hacısalihoğlu, N. (2018). Bulgaristan lise tarih ders kitaplarında Türk imajı. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Türk İmajı, Tarih Ders Kitaplarındaki Durum. Ankara: Pegem.
 • Hacısalihoğlu, M. (2018). Makedonya Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Tüek İmajı. Ankara: Pegem.
 • Juneja, M. (2014). Global Boundaries, Local Frontiers İslamic Art in Museums. Shared Histories for Europe Without Dividing Lines. içinde Strasbourg: Council of Europe.
 • Kabapınar, Y. (2018). İngiltere lise tarih ders kitaplarında Osmanlı ve Türk imajı. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Türk İmajı, Lise Tarih Ders Kitaplarındaki Durum (s. 243). Ankara: Pegem.
 • Kacır, T. İ. (2018). Avusturya lise tarih ders kitaplarında Türk imajı. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Türk İmajı, Tarih Ders Kitaplarındaki Durum. Ankara: Pegem.
 • Kaelbie, H. (2014). The impact of the industrial revolution, a general introductıon. Shared Histories Without Dividing Lines. içinde Strasbourg: Council of Europe.
 • Manea, M. (2014). Reflection on the industrial revolution in Romenia and SE Europe: between specificity and necessity- why so late? Shared Histories for Europe Without Dividing Lines. içinde Strasbourg: Council of Europe.
 • Mazarakis, P. (2014). İmagining the Balkans, İdentities and memory in the long 19th Century. Shared Histories for Europe Without Dividing Lines. içinde Strasbourg: Council of Europe.
 • Özsuer, E. (2018). Yunanistan lise tarih ders kitaplarında Türk imajı. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Türk İmajı, Tarih Ders Kitaplarındaki Durum. Ankara: Pegem.
 • Sachsenmaier, D. (2014). European historical identities and the World. Shared Histories for Europe Without Dividing Lines. içinde Strasbourg: Council of Europe.
 • Samardžić-Marković, S. (2014). Preface. Shared Histories for Europe Without Dividing Lines.
 • Şimşek, H., ve Yıldırım, A. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • The Development of Education, A Brief Introductıon. (2014). Shared Histories for Europe Without Dividing Lines. içinde Strasbourg: Council of Europe.
 • Turan, T. (2018). İspanya lise tarih ders kitaplarında Türk İmajı. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Türk İmajı, Tarih Ders Kitaplarındaki Durum. Ankara: Pegem.
 • Vella, Y. (2014). Is it possible to change student's attitute towards "the other" through history teaching. Shared Histories for Europe Without Dividing Lines. içinde Strasbourg: Council of Europe.
 • Vries, P. (2014). Encounters between Europe and the World. P. Vries (Ed.), Shared Histories for Europe Without Dividing Lines. Strasbourg: Council of Europe.
 • Welzel, B. (2014). Living together in dignity. Shared Histories for Europe Without Dividing Lines. içinde Strasbourg: Council of Europe.
 • Yazıcı, S. (2018). Fransa lise tarih ders kitaplarında Osmanlı ve Türk imajı. A. Şimşek (Ed.), Dünyada Türk İmajı, Tarih Ders Kitaplarındaki Durm. Ankara: Pegem.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Review Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2105-2833
Author: Esra ÇALIŞKAN (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Thanks Bu çalışmanın hazırlanmasında desteğini gördüğüm değerli Hocam Prof. Dr. Bahri Ata'ya teşekkürlerimi sunarım.
Dates

Application Date : March 18, 2020
Acceptance Date : May 22, 2020
Publication Date : May 24, 2020

APA Çalışkan, E . (2020). Avrupa Konseyi’nin “Shared Histories for Europe Without Dividing Lines” Adlı Proje Kitabında Osmanlı ve Türk İmajı . Turkish History Education Journal , 9 (1) , 284-299 . DOI: 10.17497/tuhed.706000