Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 647 - 664 2020-10-25

Çeviri: Tarihin Suret-İ Tedrisi

Sabri Cemil YALKUT [1]


Sabri Cemil Yalkut (1882-1957), Öğretmen ve yazar, İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. II. Meşrutiyet Döneminde Üsküp Orta Öğretmen Okul Müdürlüğü yapmıştır. Üsküp’te bir meslek dergisi yayınlamış ve Mütareke Döneminde İlköğretim Dairesi Müdürlüğü yapmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında da mesleki dergilerde çeşitli yazılar yazmıştır. Üsküp’te Okul Müdürlüğü yaptığı sırada büyük bir gereksinimi karşılayacak olan “Ameli Fen-ni Tedris”(Pratik Pedagoji) adını taşıyan bir eser yazdı. 21 Ağustos 1326 (Miladi 3 Eylül 1910) yılında yazılan bu kitap, bir özel öğretim kitabı niteliği taşımaktadır. Fransız Gabriel Compaire’nin bir eserini esas alarak yazmıştır. Kitaptaki bütün konular 14 ders(bölüm) halinde toplamıştır. Bu çeviri yazıda ise “Ameli Fen-ni Tedris” kitabının 6. Bölümü olan Tarih Öğretimi kısmı çevrilmiştir. Bu bölümde; Tarih öğretiminin amaçları, Tarihin zihin gelişimine etkisi; bu öğretimin vasıfları ve hududu; yakın zamandan başlayarak eski zamanlara doğru gitme metodu ve mukayese; derebeylik hakkında bir ders; kitap, hülasalar ve nakiller, öğretmen ve öğrencilerin vazifeleri; Tarih ve medeni bilgiler; Tarih ve coğrafya konularından bahsetmiştir.
Sabri Cemil YALKUT,, Tarihin suret-i tedrisi,, 1326/1910
  • Yalkut, S. C. (1910): Tarihin suret-i tedrisi, amelî fen-ni tedrisi. Üsküp: Kosova Matbaası, 1326 (Miladi 1910).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Translated Articles
Authors

Author: Sabri Cemil YALKUT
Institution: N/A
Country: Turkey


Translators

Translator: Sema Nur ERDURUCAN

Dates

Application Date : October 9, 2020
Acceptance Date : October 21, 2020
Publication Date : October 25, 2020

APA Yalkut, S . (2020). Çeviri: Tarihin Suret-İ Tedrisi (S. Erdurucan, Trans.) . Turkish History Education Journal , 9 (2) , 647-664 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tuhed/issue/57508/816206