Year 2021, Volume 10 , Issue 1, Pages 153 - 161 2021-05-22

Çeviri: Çocuğa tarih ve coğrafya öğretmek abestir
Translation: Teaching history and geography to a child is absurd

Abdülhamid ZİYA PAŞA [1]


Bu çeviriyazı, Ziya Paşa’nın 1870’de J.J. Rousseau’dan çevirdiği Emile adlı eserin, 1896’da Mecmua-ı Ebuzziya’nın 56. sayısında yayınlanan bölümünü içermektedir.
This article contains the chapter of "Emile", translated by Ziya Pasha from Jean Jacques Rousseau in 1870, published in the 56th issue of Mecmua-ı Ebuzziya in 1896.
  • Ata, B. (2003). Rousseau, Emile ve Tarih Öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 159, 239-244.
  • Rousseu, J. J. (1896). Emile (Çev. Ziya Paşa). Mecmua-i Ebüzziya, C. VI, S. 56, 232-237.
  • Rousseau, J. J. (2000). Emile, Çev. Yaşar Avunç. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Translate
Authors

Author: Abdülhamid ZİYA PAŞA
Country: Turkey


Translators

Translator: Yusuf Ziya AKTAŞ

Dates

Application Date : December 5, 2020
Acceptance Date : April 7, 2021
Publication Date : May 22, 2021

APA Ziya Paşa, A . (2021). Translation: Teaching history and geography to a child is absurd (Y. Aktaş, Trans.) . Turkish History Education Journal , 10 (1) , 153-161 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tuhed/issue/62399/836345