Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

KOBİ’lerin finansal sorunları ve çözüm önerileri: Sivas ili örneği

Year 2021, Volume 3, Issue 2, 185 - 198, 31.12.2021

Abstract

Ülkemiz ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) günümüzde ekonomik büyümeyi sağlamak, istihdam olanaklarını artırmak ve rekabet ortamı sağlamak gibi önemli görevler üstlenmiştir. KOBİ’lerin ülke ekonomilerine çok önemli katkıları olmasına rağmen, bünyesinde barındırdığı bazı problemleri de vardır. Uzman personel eksikliği, sermaye yetersizlikleri, kurumsallaşmadan yoksun olunması ve yönetimsel sorunlar bu sorunlardan bazılarıdır. Fakat bu sorunların en önemlilerinden biri finansman sorunlarıdır. Finansman konusunda yeterince destek alamayan ve kendi faaliyetleri ile bu finansmanı tam yaratamayan KOBİ’ler faaliyetlerini devam ettirme noktasında sıkıntılar yaşamaktadır. Bu doğrultuda yürütülen çalışmanın amacı Sivas ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin finansal sorunlarını tespit etmek, bu sorunlara ilişkin işletme sahibi ve yöneticilerine çeşitli çözüm önerileri sunmaktır.

References

 • 1. Atay, S. (2012). KOBİ’lerin Türkiye’de Bankalarla Yaşadığı Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, C:3, S:6.
 • 2. İskender, B. S. (2009). Türkiye’de KOBİ’lerin Finansman Sorunları ve Alternatif Çözüm Önerileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • 3. Kutlu, H. A. ve Demirci, S. (2007). KOBİ’lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri, “4.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi”, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • 4. OECD (2016). Assessing regional competitiveness in Turkey, Boosting Regional Competitiveness in Turkey, OECD Publishing, Paris.
 • 5. Özdemir, S., Ersöz, H. Y., & Sarıoğlu, İ. (2006). İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ'lerin Desteklenmesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S:53, s.175-176.
 • 6. Resmi Gazete, 2018/30458, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 • 7. United-States-International-Trade-Commission, 2010, s. 3.
 • 8. User Guide to the SME Definition, 2016/956541, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/state-aid/sme/smedefinitionguide_en.pdf
 • 9. Yaka, R. (2021). Şirketlerin Ömrüne Dair Doğrular ve Yanlışlar. 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 2717-736X, C:2, S:1.
 • 10. Yörük, N. (2006). KOBİ’lerin Kredi Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Sorunlar ve Tokat İlinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, S:12.
 • 11. Yörük, N. ve Ban, Ü. (2009). KOBİ’lerin Finansman Sorunları ve Finansman Sorunlarının Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama, Gazi Kitabevi, Ankara.

Financial Problems of SMEs and Solution Suggestions: The Case of Sivas Province

Year 2021, Volume 3, Issue 2, 185 - 198, 31.12.2021

Abstract

Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), which make up a large part of our country's economy, have undertaken important tasks such as ensuring economic growth, increasing employment opportunities and providing a competitive environment. Although SMEs have very important contributions to the country's economy, they also have some problems. Lack of expert personnel, lack of capital, lack of institutionalization and administrative problems are some of these problems. But one of the most important of these problems is financial problems. SMEs, which cannot get enough support in terms of financing and cannot fully create this financing with their own activities, have difficulties in continuing their activities. The aim of the study carried out in this direction is to identify the financial problems of SMEs operating in Sivas and to offer various solutions to business owners and managers regarding these problems.

References

 • 1. Atay, S. (2012). KOBİ’lerin Türkiye’de Bankalarla Yaşadığı Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, C:3, S:6.
 • 2. İskender, B. S. (2009). Türkiye’de KOBİ’lerin Finansman Sorunları ve Alternatif Çözüm Önerileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • 3. Kutlu, H. A. ve Demirci, S. (2007). KOBİ’lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri, “4.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi”, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • 4. OECD (2016). Assessing regional competitiveness in Turkey, Boosting Regional Competitiveness in Turkey, OECD Publishing, Paris.
 • 5. Özdemir, S., Ersöz, H. Y., & Sarıoğlu, İ. (2006). İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİ'lerin Desteklenmesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, S:53, s.175-176.
 • 6. Resmi Gazete, 2018/30458, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 • 7. United-States-International-Trade-Commission, 2010, s. 3.
 • 8. User Guide to the SME Definition, 2016/956541, https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/state-aid/sme/smedefinitionguide_en.pdf
 • 9. Yaka, R. (2021). Şirketlerin Ömrüne Dair Doğrular ve Yanlışlar. 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 2717-736X, C:2, S:1.
 • 10. Yörük, N. (2006). KOBİ’lerin Kredi Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Sorunlar ve Tokat İlinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, S:12.
 • 11. Yörük, N. ve Ban, Ü. (2009). KOBİ’lerin Finansman Sorunları ve Finansman Sorunlarının Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama, Gazi Kitabevi, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Murat KATI> (Primary Author)
Dicle Kalkınma Ajansı
0000-0003-2335-3477
Türkiye


Burhan ERDOĞAN>
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6171-0554
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Katı, M. & Erdoğan, B. (2021). KOBİ’lerin finansal sorunları ve çözüm önerileri: Sivas ili örneği . Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 185-198 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turek/issue/67807/1012731