Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 3, Issue 1, 7 - 12, 30.06.2021

Abstract

References

 • Aktar, C., & Ananias, V. (2005). Yeni bir ulusal politika: ekolojik tarım. İktisat İşletme ve Finans, 20(229), 26-32.
 • Anonymous (2011). Diyarbakır İlinde Organik Tarıma Uygun Alanların Belirlenmesi ve Haritalanması Projesi, Sözleşme No: TRC2-10-DFD/30
 • Anonymous (2015a). Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Türkiye Organik Tarım Stratejik Planı 2012-2016
 • Anonymous (2015b). TUİK. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • Anonymous (2015c). Akşehir Organik Tarım Yaylacılık ve Kırsal Turizm Potansiyeli Fizibilitesi. Mevlana Kalkınma Ajansı. Arslanoğlu, M., & Özçelik, M. (2005). Sayısal Arazi Yükseklik Verilerinin İyileştirilmesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara.
 • Childs, C. (2004). Interpolating surfaces in ArcGIS spatial analyst. ArcUser, July-September, 3235(569), 32-35.
 • Davis, P.H. (1965-1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1-10, Edinburgh University Press. Edinburgh.
 • Davis, P.H. (1971). Distribution patterns in Anatolia with particular reference to endemism. Plant Life of South-West Asia. Edited by Davis Harper and Hedge. Botanical Society of Edinburgh, Great Britain.
 • Deniz, E. (2009). Organik Tarım Sektör Raporu. Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013. Avrupa İşletmeler Ağı, Karadeniz, S:23
 • Demircan, M., Alan, İ., & Şensoy, S. (2011). Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Sıcaklık Haritalarının Çözünürlüğünün Artırılması. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18-22 Nisan, Ankara
 • Demircan, M., Türkoğlu, N., & Çiçek, İ. (2014). Mevsimlik Sıcaklık Normallerinin (1971-2000) Coğrafî Bilgi Sistemleri İle Yüksek Çözünürlüklü Veri Setinin Üretilmesi. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, 23-24.
 • Demiryürek, K. (2004). Dünya ve Türkiye'de organik tarım. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(3-4), 63-71.
 • Dogan, H. M. (2009). Mineral composite assessment of Kelkit River Basin in Turkey by means of remote sensing. Journal of Earth System Science, 118(6), 701-710.
 • Dogan, H. M., & Kılıç, O. M. (2013a). Modelling and mapping some soil surface properties of Central Kelkit Basin in Turkey by using Landsat-7 ETM+ images. International journal of remote sensing, 34(15), 5623-5640.
 • Dogan, H. M., Yılmaz, D. S., & Kılıç, O. M. (2013b). Orta Kelkit Havzası’nın bazıtoprak özelliklerinin ters mesafe ağırlık yöntemi (IDW) ile haritalanması ve yorumlanması. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (6), 46-54.
 • Dolun, L. (2003). Organik Tarım. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Araştırma Müdürlüğü Matbaası, Ankara.
 • Dönmez, N., Yıldırım, M., & Arslan, P. (2008). Obezite ve Kanser. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 729, Ankara, s 20.
 • ESRI (1997). Understanding GIS the ARC/INFO Method. ISBN 1-879102-01-3. California 92373-8100. USA.
 • ESRI (2016). Understanding Raster Interpolation. ArcGIS Resource Service. http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisdesktop/com/gp_toolref/geoprocessing_with_3d_analyst/understanding_raster_interpolation.htm
 • FAO (2016). http://www.fao.org/faostat/en/#data/RFN
 • FAO (2018a.) http://www.fao.org/faostat/en/#data/RP
 • FAO (2018b). http://www.fao.org/faostat/en/#data/RFN
 • Etko (2015). Catalogue of Measures. http://www.etko.org/Dosyalar/Belgeler/Belge_92.pdf
 • Karaer, F., (1994). Kelkit Vadisinin Florası ve Vejatasyonu, 19 Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Kennedy, P. (2000). 21. Yüzyıla Hazırlanırken. İş Bankası Kültür Yayınları, 3. Baskı, ISBN 9754580685, S:559
 • Korkmaz, K. (2007). Küresel Isınma ve Tarımsal Uygulamalara Etkisi, Alatarım, 6 (2), 43-49
 • Kılıç, O.M. (2015). Kelkit Havzası Ekolojik Risk Değerlendirmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi Bitki Besleme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Tokat
 • Lillesand, T.M., & Kiefer, R.W. (2000). Remote Sensing and Image Interpretation 4 th ed.. ISBN 0-471-25515-7 John Wiley & Sons. Inc..New York. USA.
 • Rehber, E., & Turhan, S. (2002). Prospects and Challenges for Developing Countries in Trade and Production of Organic Food and Fibers: The Case of Turkey. British Food Journal 104(3-5), 371-390.
 • Shepard, D. (1968). A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. In Proceedings of the 1968 23rd ACM national conference (pp. 517-524).
 • Üstünbaş, T. (2006). Sayisal Arazi Modellerinde Bazi Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşilaştirilmasi. Selçuk-Teknik Dergisi, 5(2), 41-48.

Determination of suitable areas for organic production in Kelkit basin and mapping by geographical information systems

Year 2021, Volume 3, Issue 1, 7 - 12, 30.06.2021

Abstract

Kelkit Basin contains 17 districts within the boundaries of Tokat, Amasya, Gümüşhane, Giresun, and Sivas provinces. The Basin is located in the Middle Black Sea Region of Anatolia, at 40.9968 North, 30.8491 East, 36.0482 South, and 36.6943 West coordinates. The total area of the basin is 16.244,45 hectares. The altitude of the basin surrounded by high mountains ranged from 200 m (base of the valley) to 1200 m (high plain). The height of the mountains gradually increased from west to east until 2400 m. There is not any major industry establishment limiting the level of organic agriculture in the basin. The main livelihood of the people in the region is agriculture. Our study aimed to determine and mapping the suitable areas for organic agriculture in the basin. For this purpose, land surveys were conducted, point data were collected with GPS and the 1230-point value are calculated. On the calculation of point value, Land Use Capability, land pollution situation, erosion risk groups, and soil groups are used as criteria. In line with the regulation of organic farming practices, in the calculation the amount of pollution; intense agricultural activity, the impact of roads, settlement influence, water resources, the effects of soil pollution, and industrial-mining areas were taken into account. By using these calculated values, maps were created in the program ArcGIS (9.3) by analysis of IDW (Inverse Distance Weighted). According to the generated maps, the organic agricultural potential of the region was put forward.

References

 • Aktar, C., & Ananias, V. (2005). Yeni bir ulusal politika: ekolojik tarım. İktisat İşletme ve Finans, 20(229), 26-32.
 • Anonymous (2011). Diyarbakır İlinde Organik Tarıma Uygun Alanların Belirlenmesi ve Haritalanması Projesi, Sözleşme No: TRC2-10-DFD/30
 • Anonymous (2015a). Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Türkiye Organik Tarım Stratejik Planı 2012-2016
 • Anonymous (2015b). TUİK. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • Anonymous (2015c). Akşehir Organik Tarım Yaylacılık ve Kırsal Turizm Potansiyeli Fizibilitesi. Mevlana Kalkınma Ajansı. Arslanoğlu, M., & Özçelik, M. (2005). Sayısal Arazi Yükseklik Verilerinin İyileştirilmesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara.
 • Childs, C. (2004). Interpolating surfaces in ArcGIS spatial analyst. ArcUser, July-September, 3235(569), 32-35.
 • Davis, P.H. (1965-1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1-10, Edinburgh University Press. Edinburgh.
 • Davis, P.H. (1971). Distribution patterns in Anatolia with particular reference to endemism. Plant Life of South-West Asia. Edited by Davis Harper and Hedge. Botanical Society of Edinburgh, Great Britain.
 • Deniz, E. (2009). Organik Tarım Sektör Raporu. Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007-2013. Avrupa İşletmeler Ağı, Karadeniz, S:23
 • Demircan, M., Alan, İ., & Şensoy, S. (2011). Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Sıcaklık Haritalarının Çözünürlüğünün Artırılması. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18-22 Nisan, Ankara
 • Demircan, M., Türkoğlu, N., & Çiçek, İ. (2014). Mevsimlik Sıcaklık Normallerinin (1971-2000) Coğrafî Bilgi Sistemleri İle Yüksek Çözünürlüklü Veri Setinin Üretilmesi. Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, 23-24.
 • Demiryürek, K. (2004). Dünya ve Türkiye'de organik tarım. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(3-4), 63-71.
 • Dogan, H. M. (2009). Mineral composite assessment of Kelkit River Basin in Turkey by means of remote sensing. Journal of Earth System Science, 118(6), 701-710.
 • Dogan, H. M., & Kılıç, O. M. (2013a). Modelling and mapping some soil surface properties of Central Kelkit Basin in Turkey by using Landsat-7 ETM+ images. International journal of remote sensing, 34(15), 5623-5640.
 • Dogan, H. M., Yılmaz, D. S., & Kılıç, O. M. (2013b). Orta Kelkit Havzası’nın bazıtoprak özelliklerinin ters mesafe ağırlık yöntemi (IDW) ile haritalanması ve yorumlanması. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (6), 46-54.
 • Dolun, L. (2003). Organik Tarım. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Araştırma Müdürlüğü Matbaası, Ankara.
 • Dönmez, N., Yıldırım, M., & Arslan, P. (2008). Obezite ve Kanser. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 729, Ankara, s 20.
 • ESRI (1997). Understanding GIS the ARC/INFO Method. ISBN 1-879102-01-3. California 92373-8100. USA.
 • ESRI (2016). Understanding Raster Interpolation. ArcGIS Resource Service. http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisdesktop/com/gp_toolref/geoprocessing_with_3d_analyst/understanding_raster_interpolation.htm
 • FAO (2016). http://www.fao.org/faostat/en/#data/RFN
 • FAO (2018a.) http://www.fao.org/faostat/en/#data/RP
 • FAO (2018b). http://www.fao.org/faostat/en/#data/RFN
 • Etko (2015). Catalogue of Measures. http://www.etko.org/Dosyalar/Belgeler/Belge_92.pdf
 • Karaer, F., (1994). Kelkit Vadisinin Florası ve Vejatasyonu, 19 Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Kennedy, P. (2000). 21. Yüzyıla Hazırlanırken. İş Bankası Kültür Yayınları, 3. Baskı, ISBN 9754580685, S:559
 • Korkmaz, K. (2007). Küresel Isınma ve Tarımsal Uygulamalara Etkisi, Alatarım, 6 (2), 43-49
 • Kılıç, O.M. (2015). Kelkit Havzası Ekolojik Risk Değerlendirmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi Bitki Besleme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Tokat
 • Lillesand, T.M., & Kiefer, R.W. (2000). Remote Sensing and Image Interpretation 4 th ed.. ISBN 0-471-25515-7 John Wiley & Sons. Inc..New York. USA.
 • Rehber, E., & Turhan, S. (2002). Prospects and Challenges for Developing Countries in Trade and Production of Organic Food and Fibers: The Case of Turkey. British Food Journal 104(3-5), 371-390.
 • Shepard, D. (1968). A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. In Proceedings of the 1968 23rd ACM national conference (pp. 517-524).
 • Üstünbaş, T. (2006). Sayisal Arazi Modellerinde Bazi Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşilaştirilmasi. Selçuk-Teknik Dergisi, 5(2), 41-48.

Details

Primary Language English
Subjects Agronomy
Published Date June
Journal Section Research Articles
Authors

Hakan KARADAĞ (Primary Author)
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-1458-7645
Türkiye


Kenan YILDIZ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3455-5146
Türkiye


Hakan Mete DOGAN
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, COĞRAFYA BÖLÜMÜ
0000-0002-1484-1471
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { turjfas892397, journal = {Turkish Journal of Food and Agriculture Sciences}, issn = {}, eissn = {2687-3818}, address = {Ordu University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Altınordu, Ordu-Turkey}, publisher = {Burhan ÖZTÜRK}, year = {2021}, volume = {3}, pages = {7 - 12}, doi = {}, title = {Determination of suitable areas for organic production in Kelkit basin and mapping by geographical information systems}, key = {cite}, author = {Karadağ, Hakan and Yıldız, Kenan and Dogan, Hakan Mete} }
APA Karadağ, H. , Yıldız, K. & Dogan, H. M. (2021). Determination of suitable areas for organic production in Kelkit basin and mapping by geographical information systems . Turkish Journal of Food and Agriculture Sciences , 3 (1) , 7-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turjfas/issue/62898/892397
MLA Karadağ, H. , Yıldız, K. , Dogan, H. M. "Determination of suitable areas for organic production in Kelkit basin and mapping by geographical information systems" . Turkish Journal of Food and Agriculture Sciences 3 (2021 ): 7-12 <https://dergipark.org.tr/en/pub/turjfas/issue/62898/892397>
Chicago Karadağ, H. , Yıldız, K. , Dogan, H. M. "Determination of suitable areas for organic production in Kelkit basin and mapping by geographical information systems". Turkish Journal of Food and Agriculture Sciences 3 (2021 ): 7-12
RIS TY - JOUR T1 - Determination of suitable areas for organic production in Kelkit basin and mapping by geographical information systems AU - Hakan Karadağ , Kenan Yıldız , Hakan Mete Dogan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Food and Agriculture Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 12 VL - 3 IS - 1 SN - -2687-3818 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Food and Agriculture Sciences Determination of suitable areas for organic production in Kelkit basin and mapping by geographical information systems %A Hakan Karadağ , Kenan Yıldız , Hakan Mete Dogan %T Determination of suitable areas for organic production in Kelkit basin and mapping by geographical information systems %D 2021 %J Turkish Journal of Food and Agriculture Sciences %P -2687-3818 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Karadağ, Hakan , Yıldız, Kenan , Dogan, Hakan Mete . "Determination of suitable areas for organic production in Kelkit basin and mapping by geographical information systems". Turkish Journal of Food and Agriculture Sciences 3 / 1 (June 2021): 7-12 .
AMA Karadağ H. , Yıldız K. , Dogan H. M. Determination of suitable areas for organic production in Kelkit basin and mapping by geographical information systems. Turk J Food Agric Sci. 2021; 3(1): 7-12.
Vancouver Karadağ H. , Yıldız K. , Dogan H. M. Determination of suitable areas for organic production in Kelkit basin and mapping by geographical information systems. Turkish Journal of Food and Agriculture Sciences. 2021; 3(1): 7-12.
IEEE H. Karadağ , K. Yıldız and H. M. Dogan , "Determination of suitable areas for organic production in Kelkit basin and mapping by geographical information systems", Turkish Journal of Food and Agriculture Sciences, vol. 3, no. 1, pp. 7-12, Jun. 2021

 22605      22604        23639     


17579     21244    2124521866   

All articles published Open Access will be immediately and permanently free for everyone to read and download.

Authors and readers can copy and redistribute the material in any medium or format, as well as remix, transform, and build upon the material for any purposes, but they must give appropriate credit (cite to the article or content), provide a link to the license, and indicate if changes were made. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. 


 17580 

Turkish Journal of Food and Agriculture Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Journal Abbreviation: Turk J. Food Agric. Sci.