Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkiye’deki Akademisyenlerin Küresel Bilgi Üretme ve Yaymadaki Konumları

Year 2011, Volume 14, Issue 14, 75 - 94, 01.06.2011

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’deki akademisyenlerin internet (genel ağ) kullanma davranışlarını ortaya koymaktadır. Akademisyenlerin bilimsel amaçlı internet kullanmaları ve üretimlerini küresel iletişim aracı olan internet aracılığıyla paylaşıp paylaşmadıkları, çalışmanın odak noktasıdır. Saha uygulamasından elde edilen verilere göre, kuramsal çerçevede belirtilen küresel iletişim araçlarının eşitsiz kullanımı Türkiye’deki akademisyenleri de etkilemekte ve bilgi akışı tek taraflı görünmektedir.

References

 • Aoki, T. (2003). Çağdaş Japonya’da Küreselleşmenin Boyutları. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, (Berger P.L.,Huntington S.P., Ed.). Ankara: Kitap Yayınevi , 76-97.
 • Baran, A. G. (1992). Sanayi Sonrası Enformasyon Toplumu Üzerine Tartışmalar. HÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, 9 (1-2), 53-70.
 • Baran, A. G., Burcu, E. ve Diğerleri (2001). İnternet Kullanıcılarının Sosyo-Demografik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Ankara’daki Akademisyen Kullanıcılar. Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara: 135-148.
 • Bayhan, V. (2001). Bilişim Toplumunun Sosyolojik Perspektifi ve Türkiye. Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara: 51-58.
 • Bell, D. (2001). İletişim Teknolojisi: Gidişat Daha İyiye mi Yoksa Daha Kötüye mi?. Sosyo-Ekonomik Perspektif, (U. Dolgun, Der.). Bursa: Asa Kitabevi, 309-328.
 • Berger, P. L. (2003). Küreselleşmenin Kültürel Dinamikleri. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, (Berger P.L.,Huntington S.P., Ed.). Ankara: Kitap Yayınevi, 9-27.
 • Bernstein, A. (2003). Güney Afrika Batı’nın Yan Ürünü Olmayı Aşabilecek mi?. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, (Berger P.L.,Huntington S.P., Ed.). Ankara: Kitap Yayınevi, 190-257.
 • Birkök, M. C. (2000). Aydınlar ve Bazı Vasıfları. Sosyoloji Konferansları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, 26, 97-111.
 • Bodin, L. (1984). Aydınlar (M. Dündar, Çev.). Ankara: Ayko Yayınları.
 • Connell, R.W. and Wood, J. (2005, March). The Global Connections of Intellectual Workers. International Sociology, Jornal of the International Sociological Association, Sage Publications, 20, 5-25.
 • Dağdaş, E. ve Derelioğlu G. (1999, Yaz). İnternet Yayıncılığının Konumu ve Önemi. Kültür ve İletişim, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 2 (2), 63-100.
 • Erjem, Y. ve Azman, A. (2001). İnternet Kullanımının Üniversite Öğretim Elemanlarının Bilgi Üretme Süreçleri ve Akademik İlişkileri Üzerindeki Etkileri. Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara: 127-134.
 • Foucault, M. (2005). Entelektüelin Siyasi İşlevi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Geray, H. (2003). İletişim ve Teknoloji. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Hsiao, H.-H. M. (2003). Tayvan’da Kültürel Küreselleşme ve Yerelleşme. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, (Berger P.L.,Huntington S.P., Ed.). Ankara: Kitap Yayınevi, 56-75.
 • Kumar, K. (2004). Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları. Ankara: Dost Kitabevi. Lyotard, J.F. (2000). Postmodern Durum. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Mardin, Ş. (1997). İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Öztürk, S. (2002). Enformasyon Toplumu Yaklaşımı ve İnternet: Dil Öğreten Web Siteleri Üzerine Bir Araştırma. Kültür ve İletişim, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 5/1 Kış, 111-136.
 • Poloma, M. (1993). Çağdaş Sosyoloji Kuramları (H. Erbaş, Çev.). Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Said, E. (2004). Entelektüel. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Talavera, A. F. (2003). Şili’de Küreselleşme Eğilimleri. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, (Berger P.L.,Huntington S.P., Ed.). Ankara: Kitap Yayınevi, 258-302.
 • Tarhan, B. A. (2001). İnternet’i Nasıl Anlamalı?: Türkiye’de İnternetin Akademik Kullanımı Örneğinden Bir Yaklaşım Önerisine. Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara: 149-154.
 • Thompson, J. B., (2000). The Media and Modernity. Polity Pres, Blackwell Publishers Ltd.
 • Uçak, N. Ö. ve AL, U. (2000). İnternette Bilgi Arama Davranışları. Türk Kütüphaneciliği, 14, 3, 317-331.
 • Yan, Y. (2003). Çin’de Devlet ve Kültürel Geçiş Süreci. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, (Berger P.L.,Huntington S.P., Ed.). Ankara: Kitap Yayınevi, 28-55.

Year 2011, Volume 14, Issue 14, 75 - 94, 01.06.2011

Abstract

References

 • Aoki, T. (2003). Çağdaş Japonya’da Küreselleşmenin Boyutları. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, (Berger P.L.,Huntington S.P., Ed.). Ankara: Kitap Yayınevi , 76-97.
 • Baran, A. G. (1992). Sanayi Sonrası Enformasyon Toplumu Üzerine Tartışmalar. HÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, 9 (1-2), 53-70.
 • Baran, A. G., Burcu, E. ve Diğerleri (2001). İnternet Kullanıcılarının Sosyo-Demografik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Ankara’daki Akademisyen Kullanıcılar. Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara: 135-148.
 • Bayhan, V. (2001). Bilişim Toplumunun Sosyolojik Perspektifi ve Türkiye. Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara: 51-58.
 • Bell, D. (2001). İletişim Teknolojisi: Gidişat Daha İyiye mi Yoksa Daha Kötüye mi?. Sosyo-Ekonomik Perspektif, (U. Dolgun, Der.). Bursa: Asa Kitabevi, 309-328.
 • Berger, P. L. (2003). Küreselleşmenin Kültürel Dinamikleri. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, (Berger P.L.,Huntington S.P., Ed.). Ankara: Kitap Yayınevi, 9-27.
 • Bernstein, A. (2003). Güney Afrika Batı’nın Yan Ürünü Olmayı Aşabilecek mi?. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, (Berger P.L.,Huntington S.P., Ed.). Ankara: Kitap Yayınevi, 190-257.
 • Birkök, M. C. (2000). Aydınlar ve Bazı Vasıfları. Sosyoloji Konferansları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, 26, 97-111.
 • Bodin, L. (1984). Aydınlar (M. Dündar, Çev.). Ankara: Ayko Yayınları.
 • Connell, R.W. and Wood, J. (2005, March). The Global Connections of Intellectual Workers. International Sociology, Jornal of the International Sociological Association, Sage Publications, 20, 5-25.
 • Dağdaş, E. ve Derelioğlu G. (1999, Yaz). İnternet Yayıncılığının Konumu ve Önemi. Kültür ve İletişim, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 2 (2), 63-100.
 • Erjem, Y. ve Azman, A. (2001). İnternet Kullanımının Üniversite Öğretim Elemanlarının Bilgi Üretme Süreçleri ve Akademik İlişkileri Üzerindeki Etkileri. Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara: 127-134.
 • Foucault, M. (2005). Entelektüelin Siyasi İşlevi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Geray, H. (2003). İletişim ve Teknoloji. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Hsiao, H.-H. M. (2003). Tayvan’da Kültürel Küreselleşme ve Yerelleşme. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, (Berger P.L.,Huntington S.P., Ed.). Ankara: Kitap Yayınevi, 56-75.
 • Kumar, K. (2004). Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları. Ankara: Dost Kitabevi. Lyotard, J.F. (2000). Postmodern Durum. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Mardin, Ş. (1997). İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Öztürk, S. (2002). Enformasyon Toplumu Yaklaşımı ve İnternet: Dil Öğreten Web Siteleri Üzerine Bir Araştırma. Kültür ve İletişim, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 5/1 Kış, 111-136.
 • Poloma, M. (1993). Çağdaş Sosyoloji Kuramları (H. Erbaş, Çev.). Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Said, E. (2004). Entelektüel. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Talavera, A. F. (2003). Şili’de Küreselleşme Eğilimleri. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, (Berger P.L.,Huntington S.P., Ed.). Ankara: Kitap Yayınevi, 258-302.
 • Tarhan, B. A. (2001). İnternet’i Nasıl Anlamalı?: Türkiye’de İnternetin Akademik Kullanımı Örneğinden Bir Yaklaşım Önerisine. Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara: 149-154.
 • Thompson, J. B., (2000). The Media and Modernity. Polity Pres, Blackwell Publishers Ltd.
 • Uçak, N. Ö. ve AL, U. (2000). İnternette Bilgi Arama Davranışları. Türk Kütüphaneciliği, 14, 3, 317-331.
 • Yan, Y. (2003). Çin’de Devlet ve Kültürel Geçiş Süreci. Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, (Berger P.L.,Huntington S.P., Ed.). Ankara: Kitap Yayınevi, 28-55.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Gürcan Şevket AVCIOĞLU>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Publication Date June 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 14, Issue 14

Cite

APA Avcıoğlu, G. Ş. (2011). Türkiye’deki Akademisyenlerin Küresel Bilgi Üretme ve Yaymadaki Konumları . Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) , 14 (14) , 75-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turkiyat/issue/16671/519033